Úterý, 6. června 2023

Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury

Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
Citace: 126/2023 Sb. Částka: 65/2023 Sb.
Na straně (od-do): 1807 Rozeslána dne: 15. května 2023
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 19. dubna 2023 Datum účinnosti od: 1. července 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Předpis mění: 416/2009 Sb.

126

ZÁKON

ze dne 19. dubna 2023,

kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon),
ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění zákona č. 209/2011 Sb., zákona č. 405/2012 Sb., zákona č. 178/2014 Sb., zákona č. 49/2016 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 237/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 4 se na konci písmene f) slovo "a" nahrazuje čárkou.

2. V § 1 odst. 4 se na konci písmene g) tečka nahrazuje slovem "a".

3. V § 1 odst. 4 se za písmeno g) doplňuje písmeno h), které zní:

"h)
stavby a zařízení rozvodných tepelných zařízení.".

4. V příloze se doplňuje bod 9, který zní:

"9.
Teplárenská vedení - horkovody horkovod
z elektrárny Dukovany do Brna - (Jaderná elektrárna Dukovany - hranice Jihomoravského kraje - Brno).".


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.


Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů