Pátek, 22. září 2023

Obyvatelé Biskupic a Mostkovic nechtějí zařízení na likvidaci odpadu

Obyvatelé Biskupic a Mostkovic nechtějí zařízení na likvidaci odpadu

Na odpor místních obyvatel i samospráv narazili investoři, kteří chtějí v Biskupicích u Prostějova postavit linku na výrobu tuhých alternativních paliv (TAP) z komunálního odpadu a v nedalekých Mostkovicích zařízení na plazmové zplyňování odpadu. Obce se obávají negativního dopadu uvedených projektů na životní prostředí a obyvatelé sepsali petice. Připravované investice souvisí s chystaným zpřísněním podmínek pro nakládání s komunálním odpadem.

Firma FCC chce v Biskupicích z odpadu vyrábět TAP a odvážet je ke spálení do teplárny v Přerově. Starostka Biskupic Iveta Kišacová dnes ČTK řekla, že obecní zastupitelstvo s tímto záměrem vyslovilo nesouhlas. V obci také vznikla petice, kterou podepsalo přes 2000 lidí. Zastupitelstvo ve čtvrtek dostane informace o aktuálním stavu a projedná případný vstup Biskupic do spolku Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, který má pro města a obce zajišťovat likvidaci odpadu.

Odpůrci záměru firmy FCC argumentují tím, že převážná část katastru Biskupic leží v ochranném pásmu zdrojů podzemních vod II. stupně. "Linka na výrobu TAP je koncipovaná na 400 tun provozního, převážně komunálního odpadu, který bude neustále skladován v dané lokalitě. Jakékoliv skladování odpadu není možné umístit v ochranných pásmech I. a II. stupně," uvedli autoři petice.

V Mostkovicích chce zařízení na plazmové zplyňování komunálního odpadu postavit firma PGP Terminal v areálu bývalého vojenského opravárenského podniku. Podle společnosti nebude odpad ve zpracovatelském zařízení spalován. "Odpad je přiveden do zplyňovacího reaktoru, kde za omezeného přístupu vzduchu dochází na molekulární bázi k dokonalému primárnímu termickému rozkladu jeho vnitřní molekulární struktury," stojí v prezentaci projektu firmy PGP Terminal.

Podle ní technologie plazmového zplyňování vytvoří z odpadu nové organické a anorganické látky a vzniklý plyn lze energeticky využít. "Z odpadu může opětovně vzniknout například betonový výrobek, izolační hmota, plastový obal pro kosmetické účely, čistící prostředek, pohonná látka pro dopravní účely a mnoho dalších výrobků, kdy výstupní surovina z projektu nahrazuje ropu a fosilní suroviny pro jejich výrobu," uvedla firma.

Starosta Mostkovic Jaroslav Peška ve vyjádření obecního úřadu upozornil, že o investici společnosti PGP Terminal nebylo definitivně rozhodnuto. "Investor dosud nemá zpracovanou projektovou dokumentaci a vzhledem k vysokým nákladům s dalšími kroky vyčkává na to, jaký přístup k celé záležitosti zaujme nejen naše obec, ale také Krajský úřad Olomouckého kraje," uvedl Peška.

Stavbu recyklačního centra PGP v Mostkovicích podle starosty v současné době neumožňuje platný územní plán obce. Zastupitelé by o jeho případné změně rozhodli pouze tehdy, pokud by většina obyvatel s projektem souhlasila a bylo prokázáno, že investice nebude mít negativní dopad na životní prostředí v obci.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů