Úterý, 23. července 2024

14. června - Mezinárodní den STOP přepravě zvířat

Mezinárodní den STOP přepravě zvířat, jež připadá na 14. června, připomíná utrpení milionů zvířat na celém světě, převážených často v nevyhovujících a krutých podmínkách. Představuje příležitost, jak dát zvířatům přepravovaným na dlouhé vzdálenosti tolik potřebný hlas.

14. června - Mezinárodní den STOP přepravě zvířat

Datum 14. června bylo zvoleno pro Mezinárodní den STOP přepravě zvířat jako připomínka tragédie při vývozu živých zvířat, ke které došlo ve stejný den v roce 2015, kdy během dlouhé cesty po moři z Rumunska do Somálska tragicky zahynulo 13 000 ovcí. Během cesty uhynuly tisíce ovcí na dehydrataci, hlad a vyčerpání.

U příležitosti tohoto mezinárodního dne lidé z celé Evropy posílají digitální pohlednice ministrům zemědělství EU, včetně Zdeňka Nekuly, jménem milionů zvířat trpících při dálkové přepravě za hranice EU a vyzývají je, aby podpořili zákaz tohoto krutého obchodu.

Každý rok jsou miliony zvířat po celém světě přepravovány na tisíce kilometrů - po souši, po moři či letecky - na porážku nebo výkrm. Během těchto cest nesmírně trpí v důsledku stresu, vyčerpání, přehřátí a zranění. Mnohá z těchto zvířat jsou ovce a telata. Jsou převážena ve stísněných podmínkách bez dostatku krmiva a vody a na konci cesty je často čeká brutální porážka bez omráčení. Stejný způsob porážky většinou podstoupí i zvířata, která jsou exportována do zemí mimo EU na výkrm. Takový osud stihne každoročně také tisíce zvířat vyvážených z České republiky např. do Turecka, Libye či Libanonu.
V lednu 2023 se Francie, Řecko, Irsko, Lotyšsko, Litva, Portugalsko, Rumunsko a Španělsko veřejně postavily proti progresivním opatřením, jejichž cílem je zakázat nebo omezit některé druhy přepravy živých zvířat. Od té doby se k nim přidaly Bulharsko, Česko, Estonsko, Chorvatsko, Maďarsko, Itálie a Polsko. Německo a Lucembursko však již zakázaly vývoz živých zvířat na porážku do zemí mimo EU a spolu s Nizozemskem, Švédskem, Belgií a Dánskem podporují zákaz této kruté a zbytečné praxe v celé EU.
Export živých zvířat omezují i dalších země světa. Nový Zéland zavedl zákaz vývozu živých ovcí po moři, který vstoupil v platnost letos v dubnu. Australská vláda se nedávno zavázala k postupnému ukončení vývozu živých ovcí. Také brazilský federální soud v dubnu rozhodl, že se z přístavů této země nesmí vyvážet žádná živá zvířata, protože uznal, že zvířata jsou cítící bytosti a že jejich welfare (životní pohoda) během dlouhých námořních cest je velmi špatný.
V lednu 2022 předala mezinárodní organizace Compassion in World Farming (CIWF) spolu s dalšími nevládními organizacemi Four Paws, WeMove a Animals International europoslankyni Tilly Metz, která předsedá vyšetřovacímu výboru EU pro ochranu zvířat během přepravy (ANIT), společnou petici s více než 900 000 podpisy. Petice vyzývá k zákazu exportu živých zvířat a ke zlepšení ochrany zvířat během přepravy. V květnu CIWF také předal zástupci švédského předsednictví EU obří pohlednici zobrazující utrpení zvířat při přepravě se vzkazem od občanů EU vyzývajícím k ukončení tohoto krutého zacházení se zvířaty.
Nedávno zveřejněná zpráva Evropského účetního dvora EU dospěla k závěru, že přeprava je pro zvířata vždy zdrojem stresu a že hnací silou obchodu jsou peníze. Zjistila také, že obchodníci často posílají zvířata na porážku do zemí, kde to stojí nejméně a kde jsou právní předpisy nejmírnější, i když jsou tyto země mnohem vzdálenější.
Romana Šonková, vedoucí CIWF Česko uvedla: ,,Když víme, že zvířata, jako jsou telata, ovce a prasata, jsou vnímavé bytosti, které cítí bolest a strach, je naprosto nehumánní nechat je převážet stovky a často i tisíce kilometrů na porážku nebo výkrm v příšerných podmínkách. To musí skončit.
Evropská komise v rámci revize právních předpisů o welfare zvířat navrhuje zásadní zlepšení stávajících pravidel přepravy a také zákaz vývozu živých zvířat. 94 %* evropských občanů tento zákaz podporuje. Musíme tedy zajistit, aby ministři zemědělství v EU své občany vyslyšeli a nepodlehli mocné zemědělské lobby, které jde hlavně o zisk.

Děkujeme našim partnerským organizacím a všem soucitným lidem, kteří dnes společně s námi vyzývají ministra zemědělství Zdeňka Nekulu a další ministry v EU, aby pomohli prosadit, že tenhle krutý a zbytečný obchod se živými zvířaty jednou provždy skončí."

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů