Neděle, 3. prosince 2023

Co s růstem nerovností a klesající podporou politické demokracie? Pomoct může ekonomická demokracie, říká nová studie

Co s růstem nerovností a klesající podporou politické demokracie? Pomoct může ekonomická demokracie, říká nová studie

Nová publikace platformy Re-set ukazuje důležitost ekonomické demokracie pro dobře fungující a zdravou společnost a představuje příklady dobré praxe ze zahraničí, jimž se daří vytvářet demokratické, sociální a ekologické ekonomiky.

Nárůst nerovností je trendem, který zasahuje celý svět. V ekonomické sféře disponují stále užší skupiny nikým nevolených lidí se stále rozsáhlejším kapitálem a rozhodují o osudech všech ostatních. Dopady takto uspořádané ekonomiky na demokracii a ekosystémy i aktuální krize však zásadním způsobem podlamují legitimitu takového uspořádání. Existuje alternativa?

Výzkumnice a výzkumník z platformy Re-set Barbora Bakošová a Petr Doubravský v nové publikaci Ekonomika pro dobrý život nastiňují, jak by nová -? sociální, ekologická a demokratická -? ekonomika mohla vypadat. Ukazují příklady takzvaných "solidárních ekonomik" - ekonomických institucí, které se místo zisku snaží především o zajištění základních životních potřeb, jakými jsou přístup k jídlu, bydlení, zdravotní péči a vzdělání, ale také dostupná energie, spoluúčast na rozhodování nebo kultura.
"Všichni mluví o tom, že dnešní ekonomický model je v krizi. Málo se u nás ale diskutuje o tom, jak by vypadala reálná alternativa. Ve světě přitom existují opravdu rozsáhle příklady iniciativ, které mnohde tvoří k dnes běžnému fungování významnou alternativu. Chtěli jsme jejich příběhy přinést do české debaty," přibližuje Bakošová.

Autoři zdůrazňují potenciál solidárních ekonomik také pro řešení klesající důvěry v demokracii a ekologické krize. Solidární ekonomiky totiž snižují nerovnosti, přibližují reálné rozhodování o podmínkách vlastního života lidem v jejich místních komunitách a mají potenciál naplňovat lidské potřeby při respektování mezí planety.

"Nejen v českých uhelných regionech se řeší, jak by měla vypadat nová, sociálně a ekologicky funkční ekonomika. V naší publikaci přibližujeme například příběh britského Prestonu, který zvládá vytvářet důstojná pracovní místa v udržitelné ekonomice i bez megalomanských investičních projektů. Pomáhají mu v tom obecní podniky a družstva, která drží hodnotu v komunitě," vysvětluje Doubravský.
Publikace navazuje na programový dokument Nová dohoda: program sociálně-ekologické transformace pro Českou republiku, v němž jsme představili náčrt politik a praxí, které by mohly přispět k spravedlivé transformaci pro lidi i životní prostředí. Ten vznikl během dvouletého dialogu občanských organizací - od ekologů až po členy a členky odborů - a byl zveřejněn v lednu 2022.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů