Sobota, 2. prosince 2023

Jak v ČR chráníme vodní zdroje? Zajímalo vyslance z Etiopie

Jak v ČR chráníme vodní zdroje? Zajímalo vyslance z Etiopie

Na půdě ředitelství České inspekce životního prostředí proběhlo v pátek 23. června 2023 setkání vedení inspekce se zástupci etiopského Ministerstva vodohospodářství a energetiky, které pracuje na revizi tamní vodní politiky platné již od roku 1999. Etiopští vyslanci se zajímali zejména o zdroje pitných vod, jejich úpravu, distribuci a způsob, jakým je v ČR chráníme proti znečištění z průmyslu.

Ze strany inspekce byla ředitelem Petrem Bejčkem a vedoucím oddělení ochrany vod OI Praha Robinem Násem prezentována legislativa ČR v oblasti nakládání s vodami, dále pak legislativa a činnost inspekce v oblasti prevence ochrany vod - nakládání se závadnými látkami, kontrolní činnost v oblasti ochranných pásem vodních zdrojů, kontrola zdrojů znečištění. Jedním z témat byla také technická i finanční náročnost sanací po znečištění podzemních vod i zemin ve spojení na podzemní vody.

Zdroj: ČIŽP

Fotogalerie

Setkání vedení ČIŽP s vyslanci z Etiopie
Setkání vedení ČIŽP s vyslanci z Etiopie

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů