Sobota, 2. prosince 2023

ČHMÚ by měl být nově zřízený přímo zákonem, navrhlo MŽP

ČHMÚ by měl být nově zřízený přímo zákonem, navrhlo MŽP

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) by měl být nově zřízený přímo zákonem jako organizace podřízená ministerstvu životního prostředí (MŽP). Návrh zákona, který právě tento resort vložil do připomínkového řízení, také zakotvuje činnosti a služby zajišťované ústavem. Aktuálně má ČHMÚ právní status příspěvkové organizace spadající pod působnost MŽP, ministerstvo ale považuje za nezbytné činnosti ústavu jednoznačně legislativně zakotvit.

Nutnost přípravy právní úpravy zabezpečení hydrometeorologické služby a služeb v oblasti kvality ovzduší plyne podle důvodové zprávy i ze závěrů Bezpečnostní rady státu z roku 2012.

Působnost a činnosti ČHMÚ mají podle materiálu výrazně meziresortní charakter. Hydrometeorologické údaje, produkty a služby ústavu jsou poskytovány nejen MŽP, ale i dalším resortům, především vnitra a obrany, například při krizovém řízení a spolupráci s integrovaným záchranným systémem.

Resort obrany pak zřizuje a provozuje pro potřeby obrany státu vlastní hydrometeorologickou službu (HMS). Služby ČHMÚ ale využívají i ministerstva průmyslu a obchodu, dopravy, zemědělství a školství, další složky státní správy i samosprávy. Podstatná část je určena i veřejnosti.

"Návrhem zákona jsou dále zakotveny činnosti a služby zajišťované ČHMÚ a jeho statut tak, aby nezpochybnitelným a dostatečným způsobem zajišťovaly výkon státní meteorologické, klimatologické a hydrologické služby, služby jakosti vod a služby kvality ovzduší na území České republiky a plně by respektovaly požadavky Světové meteorologické organizace, předpisy Evropské unie, další mezinárodní závazky České republiky a související národní legislativu, která postupně zavádí značný objem nových povinností a požadavků," uvádí návrh.

Předloha také vymezuje hydrometeorologickou službu jako celek, tedy jako službu vykonávanou prostřednictvím uvedených činností ČHMÚ a resortní HMS, jejich vztah a spolupráci obou složek.

Podle MŽP se jeví účelně koncipovat působnost ČHMÚ výrazně obecněji než dosud, ve vztahu k poskytování uvedených údajů však přesněji. Zákonem bude nově zřízena Národní databáze hydrometeorologických údajů a produktů, k datům v ní by se měl každý dostat skrze webovou aplikaci. Údaje zjištěné a vytvořené v působnosti ministerstva obrany pak budou moci být v databázi zveřejněné pouze po souhlasu resortu.

MŽP navrhuje účinnost zákona od 1. ledna 2025.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů