Sobota, 2. prosince 2023

Evropská rada přijala nové nařízení o bateriích

Evropská rada přijala nové nařízení o bateriích

Evropská rada přijala text nového nařízení o bateriích. Nové nařízení nahradí stávající směrnici o bateriích z roku 2006 a doplní současné právní předpisy, zejména pokud jde o nakládání s odpady.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady se bude vztahovat na všechny baterie včetně všech odpadních přenosných baterií, baterií elektrických vozidel, průmyslových baterií, startovacích, osvětlovacích a zapalovacích (SLI) baterií (používaných především ve vozidlech a strojích) a baterií lehkých dopravních prostředků (jako jsou elektrická jízdní kola, elektromopedy či elektrické skútry).

TIP: Kam s vysloužilými bateriemi spolehlivě poradí aplikace KAMsNIM.cz

Stručně k obsahu

  • Cílem nových pravidel je podpořit oběhové hospodářství regulací baterií během jejich celého životního cyklu. Nařízení proto stanoví požadavky týkající se konce životnosti, včetně cílů a povinností v oblasti sběru, dále cílů pro opětovné využití materiálů a rozšířenou odpovědnost výrobců.
  • Nařízení stanoví cíle pro výrobce, pokud jde o sběr odpadních přenosných baterií (63 % do konce roku 2027 a 73 % do konce roku 2030), a zavádí zvláštní cíl sběru v případě odpadních baterií lehkých dopravních prostředků (51 % do konce roku 2028 a 61 % do konce roku 2031).
  • Stanoví také cíle pro využití lithia z odpadních baterií. Do roku 2027 by mělo být z odpadních baterií využito 50 % lithia a do konce roku 2031 celkem 80 %. V závislosti na vývoji trhu a technologií či dostupnosti lithia lze uvedené hodnoty změnit prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.
  • V nařízení jsou stanoveny povinné minimální úrovně recyklovaného obsahu u průmyslových baterií, SLI baterií a baterií elektrických vozidel. Tyto úrovně jsou prvně stanoveny následovně: 16 % pro kobalt, 85 % pro olovo, 6 % pro lithium a 6 % pro nikl. K bateriím budou muset být přiloženy informace o recyklovaném obsahu.
  • Cíl recyklační účinnosti je do roku 2025 stanoven na 80 % u nikl-kadmiových baterií a na 50 % u dalších odpadních baterií.
  • Nařízení také stanoví, že do roku 2027 by přenosné baterie zabudované do zařízení měli být schopni odstranit a vyměnit koneční uživatelé. Provozovatelé však mají dostatek času na to, aby své výrobky tomuto požadavku přizpůsobili. Toto ustanovení je pro spotřebitele důležité. Baterie lehkých dopravních prostředků budou muset být vyměnitelné nezávislým odborníkem.
  • Nařízení zavádí požadavky na označování a informace, týkající se například součástí baterie a recyklovaného obsahu, a dále elektronický ,,pas baterie" či kód QR. Aby měly členské státy a hospodářské subjekty na trhu dostatek času se na to připravit, začnou se požadavky na označování uplatňovat od roku 2026 a kód QR od roku 2027.

Ke stažení

Text Evropskou radou schváleného nařízení o bateriích: text-narizeni-o-bateriich-po-odsouhlaseni-er_cs

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství s využitím podkladů Evropské rady

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů