Sobota, 2. prosince 2023

Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
Citace: 231/2023 Sb. Částka: 107/2023 Sb.
Na straně (od-do): 2886-2887 Rozeslána dne: 28. července 2023
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 12. července 2023 Datum účinnosti od: 1. ledna 2024
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 2/1969 Sb.Předpis ruší: 184/2005 Sb.

231

VYHLÁŠKA

ze dne 12. července 2023

o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území a některých nařízení
okresních úřadů spadajících do působnosti Ministerstva životního prostředí


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 173/1989 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 71/2006 Sb., podle § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 272/1996 Sb., podle § 79 odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 364/2021 Sb. a zákona č. 149/2023 Sb., podle § 90 odst. 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 364/2021 Sb. a zákona č. 149/2023 Sb., a podle čl. CXIX bodu 3 zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů:


§ 1

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.
Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu v Praze ze dne 4. března 1926 č. j. 3402/26-II/2 o zřízení přírodní rezervace Choustník v k. ú. Choustník, okres Soběslav.

2.
Výnos Ministerstva školství a národní osvěty ze dne 6. srpna 1929 č. j. 91.505/29 o zřízení přírodní rezervace "Rukávečská obora" v k. ú. Květov, okres Písek.

3.
Vyhláška Ministerstva školství, věd a umění ze dne 8. července 1949 č. j. 76905/49-IV/1 o zřízení přírodní rezervace "Holý vrch" v k. ú. Hlinná, okres Litoměřice.

4.
Vyhláška Ministerstva školství, věd a umění ze dne 19. listopadu 1949 č. j. 170.405/49-IV/1 o rozšíření přírodní rezervace Choustník v k. ú. Choustník, okres Soběslav.

5.
Usnesení Okresního národního výboru v Litoměřicích ze dne 14. října 1966 č. j. 101/66 o vyhlášení přírodního výtvoru "Radobýl" v k. ú. Žalhostice, okres Litoměřice.

6.
Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 20. ledna 1969 č. j. 13.428/68-II/2 o zřízení chráněného naleziště "Radobýl" v k. ú. Litoměřice a Žalhostice, okres Litoměřice.

7.
Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 18. července 1973 č. j. 9523/73 o zřízení chráněného naleziště "Dubná" v k. ú. Držev, okres Písek.

8.
Vyhláška Okresního úřadu Frýdek-Místek ze dne 21. března 1994 o zákazu vypalování vegetace.

9.
Vyhláška Okresního úřadu Frýdek-Místek ze dne 25. března 1994 o zákazu ničení jalovce.

10.
Nařízení Okresního úřadu Nový Jičín č. 11/1996 o uložení opatření proti přemnožení hmyzích škůdců.

11.
Nařízení Okresního úřadu Nový Jičín č. 3/1999 o zákazu vypalování vegetace.

12.
Nařízení Okresního úřadu Nový Jičín č. 3/2001 o stanovení data a rozsahu převzetí výkonu přenesené působnosti na uvedených úsecích pověřenými obecními úřady a obecními úřady.

13.
Nařízení Okresního úřadu Nový Jičín č. 4/2001, kterým se mění nařízení Okresního úřadu č. 3/2001 o stanovení data a rozsahu převzetí výkonu přenesené působnosti na uvedených úsecích pověřenými obecními úřady a obecními úřady.

14.
Nařízení Okresního úřadu Nový Jičín č. 7/2001, kterým se mění nařízení Okresního úřadu č. 3/2001 o stanovení data a rozsahu převzetí výkonu přenesené působnosti na uvedených úsecích pověřenými obecními úřady a obecními úřady, ve znění nařízení Okresního úřadu č. 4/2001.

15.
Nařízení Okresního úřadu Nový Jičín č. 3/2002, kterým se mění a doplňuje nařízení Okresního úřadu č. 3/2001 o stanovení data a rozsahu převzetí výkonu přenesené působnosti na uvedených úsecích pověřenými obecními úřady a obecními úřady, ve znění nařízení Okresního úřadu č. 4/2001 a nařízení Okresního úřadu č. 7/2001.

16.
Nařízení Okresního úřadu Nový Jičín č. 4/2002, kterým se mění a doplňuje nařízení Okresního úřadu č. 3/2001 o stanovení data a rozsahu převzetí výkonu přenesené působnosti na uvedených úsecích pověřenými obecními úřady a obecními úřady, ve znění nařízení Okresního úřadu č. 4/2001, nařízení Okresního úřadu č. 7/2001 a nařízení Okresního úřadu č. 3/2002.

17.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 184/2005 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Letiště Letňany a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.


Ministr:
Mgr. Hladík v. r.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů