Neděle, 3. března 2024

Po roce 1990 vzniklo v ČR šest CHKO, soutok Moravy a Dyje by byla sedmá

Po roce 1990 vzniklo v ČR šest CHKO, soutok Moravy a Dyje by byla sedmá

Výběr informací o plánované chráněné krajinné oblasti Soutok (začal proces, který povede k vyhlášení chráněné krajinné oblasti):

- O vyšší ochraně lužních lesů na soutoku Moravy a Dyje na Břeclavsku se hovoří od začátku 70. let minulého století, plány na vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO) se začaly jasněji rýsovat po roce 1990. Poměrně blízko k vyhlášení měla CHKO Soutok před zhruba deseti lety za vlády premiéra Petra Nečase (ODS), v září 2012 ale ministerstvo životního prostředí nakonec od záměru odstoupilo, důvodem byl odpor lidí a samospráv proti projektu.

- Programové prohlášení současné vlády z ledna 2022 původně obsahovalo záměr vyhlásit v oblasti dokonce národní park - vedle už déle chystaného národního parku Křivoklátsko - nakonec ale už loni v červnu ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že bude znovu usilovat o vyhlášení CHKO. Nižší stupně ochrany už lužní lesy u soutoku Moravy a Dyje mají od konce 40. let minulého století, kdy vznikly národní přírodní rezervace Ranšpurk a Cahnov-Soutok.

- Tři lokality se staly součástí celoevropské sítě Natura 2000 - evropsky významná lokalita: Soutok-Podluží, Niva Dyje a ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko. Typy mezinárodní ochrany však pouze potvrzují unikátnost a význam dochovaného přírodního a kulturního dědictví a vyjadřují závazek České republiky toto dědictví chránit. Praktická ochrana těchto území se musí zajistit prostřednictvím národní legislativy.

- "Po padesáti letech snah, nejrůznějších výzev, petic, stanovisek, nekonečných jednání a diskusí byly nyní konečně zahájeny reálné kroky k zajištění územní ochrany oblasti soutoku Moravy a Dyje - mimořádně cenné krajiny mezinárodního významu. Pokud se podaří vyhlásit CHKO Soutok, bude odstraněn bezesporu největší dluh české státní ochrany přírody," uvedl letos v březnu ředitel sekce ochrany přírody a krajiny Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Pavel Pešout.

- Oblast v jihovýchodním cípu České republiky by se mohla stát chráněnou krajinnou oblastí (CHKO) někdy v průběhu roku 2024. Dnes začal proces, kdy bude ministerstvo životního prostředí sbírat připomínky. Po 90 dnech je začne vyhodnocovat, CHKO následně musí vyhlásit vláda, řekl novinářům ministr životního prostředí.

- Území na soutoku Moravy a Dyje, takzvaná Moravská Amazonie, je největším zachovalým lužním komplexem v České republice a také největším územím lužních lesů ve střední Evropě. Chráněná krajinná oblast by měla vzniknout přibližně na 12.700 hektarech, více než 90 procent lesů je přitom ve vlastnictví státu. Největší část leží v katastru Lanžhota, oblast je oproti existujícím CHKO unikátní tím, že nezahrnuje intravilány obcí a je poměrně málo frekventované komunikace.

- Lužní lesy tvoří směs listnatých stromů, které ke svému řádnému rozvoji potřebují krátkodobé opakované záplavy. Negativně je proto ovlivnila výstavba Novomlýnských nádrží na Dyji, které byly uvedeny do provozu mezi roky 1978 a 1989. Přehradní dílo zamezilo záplavám a spolu s napřímením vodních toků vedlo i k významnému poklesu hladiny spodní vody, což vedlo k usychání a praktickému umírání lužního lesa.

- V 90. letech sice vodohospodáři začali pravidelně odpouštět vodu z Novomlýnských nádrží tak, aby se lesy opět zaplavovaly, celkové sucho a nedostatek vody v posledních letech ale neumožňuje zavlažování provádět v potřebném rozsahu. Na stav lesů má negativní vliv i hospodaření v předchozích dekádách. Ještě v roce 1938 zabíraly otevřené lesy či louky s velkým množstvím solitérních stromů téměř polovinu lesů, nyní to jsou už jen izolované, od sebe vzdálené plochy.

- Biologové také již několik desetiletí upozorňují na negativní dopady současného lesnického hospodaření v oblasti, které dopadá zejména na vzácné a zvláště chráněné druhy. Vedou je k tomu mimo jiné i výsledky studií, které jasně ukazují úbytek vzácných i chráněných druhů a snižování rozlohy a kvality jejich biotopů. Od roku 2007 se ale přístup Lesů ČR začal po dohodě s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR měnit.

- Chráněná krajinná oblast Soutok by se po svém vyhlášení stala sedmou novou CHKO od roku 1990 po Litovelském Pomoraví (1990), Broumovsku (1991), Železných horách (1991), Poodří (1991), Českém lesu (2005) a Brdech (2016). S rozlohou 12.700 hektarů (127 kilometrů čtverečních) by patřila mezi nejmenší chráněné krajinné oblasti v ČR - největší CHKO Beskydy má 1160 a naopak nejmenší CHKO Blaník jen 40 kilometrů čtverečních. Podobně velká jako plánovaný Soutok je CHKO Český kras s rozlohou 132 kilometrů čtverečních.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů