Neděle, 3. března 2024

Konference PPE: Letos i ESG a uhlíková stopa!

Konference PPE: Letos i ESG a uhlíková stopa!

Chemické látky, obaly, ochrana ovzduší a letos nově i ESG reporting a uhlíková stopa podniku. To jsou hlavní témata 8. ročníku konference PPE. Možnosti snižování uhlíkové stopy pak rozebereme i v panelové diskusi. Přijďte se zeptat předních odborníků na tuto problematiku i vy! Už 21. listopadu v hotelu Olympik Tristar Praha nebo on-line.

Systémy v evidenci chemických látek a směsí pro jejich nastavení a sledování
Chemické látky stojí na vrcholu pyramidy podnikové ekologie, protože jsou nedílnou součástí všech jejích oblastí. Znalost chemických látek je proto pro podnikového ekologa naprosto nezbytná a její důležitost ještě roste s velikostí podniku a s rozmanitostí skladby používaných CHLS ve vazbě na výrobní zaměření firmy. A proto panelem ,,Chemických látek" i zahájíme letošní konferenci.
Hned na začátku se dozvíte, jak správně nastavit systémy v evidenci chemických látek a směsí pro jejich sledování a kontrolu a jak evidenci udržet a neztratit přehled. Navážou nové povinnosti v bezpečnostních listech, povinnost označení UFI kódy nebo omezení PFAS.
Správné nastavení toků obalů ve firmě
Bez znalosti toku obalů ve Vaší společnosti nemůžete správně nastavit systém jejich evidence. Co udělat pro správné nastavení systému evidence obalů v systému EKO-KOM a proč je tolik důležitá komunikace ekologa s oddělením obchodu, jakosti, logistiky nebo IT, jak správně rozklíčovat tok obalů ve výrobní společnosti a jaká úskalí přinesl nový systém výkaznictví AOS EKO-KOM? To bude nosným tématem panelu ,,Obaly v průmyslu".
ESG a trendy ve snižování uhlíkové stopy
ESG - tři písmenka, která ve všech firmách nabývají na větší a větší důležitosti. Environmental, Social & Governance neboli ukazatel, který sleduje vliv firmy na životní prostředí, společnost a správu a řízení podniků, na jehož základě lze pak číslem vyjádřit ,,udržitelnost" či ,,odpovědnost" firmy.
Koho se ESG v nejbližší době dotkne a proč je tento ukazatel už teď pro firmy tak důležitý? Jak jednoduše vypočítat uhlíkovou stopu a jak propojit dobré ,,ekonápady" s ekonomikou podniku? A jak posoudit a ovlivnit uhlíkovou stopu celého produktu?
Odpovědi na tyto otázky i s ukázkami konkrétních příkladů zazní v panelu ,,ESG a uhlíková stopa". Trápí vás toto téma také? Máte i vy spoustu otázek? Přijďte je položit předním odborníkům na tuto problematiku do panelové diskuse na téma Možnosti snižování uhlíkové stopy.
Ochrana ovzduší a F-plyny
A celou konferenci uzavřeme dalším aktuálním tématem, kterým jsou fluorované skleníkové plyny a nové povinnosti při jejich používání. Ty přinesla novela zákona č. 73/2012 Sb. a vyhláška č. 243/2023 Sb., ale velké změny se čekají zejména s revizí nařízení EU č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech na konci tohoto roku.

Program konference a registrace: www.konferenceppe.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů