Neděle, 3. března 2024

Evropská komise svou nečinností ohrožuje zdraví a životní prostředí

Evropská komise svou nečinností ohrožuje zdraví a životní prostředí

Evropská komise v tomto týdnu zveřejnila svůj pracovní plán na rok 2024. Bohužel, překvapivě neobsahuje reformu nejdůležitějšího evropského nařízení o regulaci chemických látek REACH. To povoluje či zakazuje chemické látky na evropském trhu, čímž určuje, které látky se objeví ve spotřebním zboží i průmyslových procesech. Podle kritiků podlehla komise nátlaku lobbistů chemického průmyslu.

Reforma nařízení REACH byla slíbena před třemi lety. Jejím cílem bylo lépe chránit občany a životní prostředí a podpořit inovace v oblasti bezpečných a udržitelných chemických látek. Stávající nařízení totiž nedostatečně reguluje chemické látky škodlivé pro lidské zdraví, v produktech denní spotřeby. Cílem reformy je posílit kontrolu a zrychlit postupy pro identifikaci nebezpečných látek. Podle environmentálních organizací jsou příliš pomalé a neúčinné v ochraně spotřebitelů, před riziky nejnebezpečnějších látek. Orgánům EU i vnitrostátním úředníkům často trvá i desítky let, než identifikují a omezí používání nebezpečných chemických látek.

"Většina českých spotřebitelů žije v domnění, že zboží zakoupené na českém trhu včetně kosmetiky, hraček, nádobí či elektroniky, je zcela bezpečná. Pravda je to ale jen částečně. Mnohé látky, o nichž víme, že jsou toxické, již více než 30 let a které způsobují řadu civilizačních chorob, stále nacházíme v běžném spotřebním zboží. Jednotlivé látky byly třeba zakázány, často ale vidíme, že jsou nahrazovány velmi podobnými alternativami, také s podobnými toxickými účinky. Spousta firem ale netuší, že jsou podobně toxické, a investují zbytečně do změny technologií, aby po pár letech byly znovu nuceni přecházet na jiné materiály či technologie." říká Karolina Brabcová, odbornice Arniky na toxické látky ve spotřebním zboží.

Neochota Evropské komise zefektivnit kontrolu škodlivých chemických látek přitom znamená vážné porušení formálních závazků, které přijala. Ohrožuje tím také cíle Zelené dohody (Green Deal), která hraje klíčovou roli při řešení planetární krize a zajištění zdravého životního prostředí pro občany EU.

Reforma nařízení REACH přitom měla šetřit také peníze. Podle uniklé dopadové studie, která je součástí revize cílů REACH, by zdravotní úspory plynoucí ze zákazů chemických látek desetkrát převýšily náklady pro průmysl. Snížení plateb za léčbu nemocí, jako je rakovina a obezita, by činilo 11-31 miliard eur (9,4-26,5 miliardy liber) ročně, zatímco náklady na úpravu pro podniky by se pohybovaly v rozmezí 0,9-2,7 miliardy eur ročně.

"Víme, že reforma REACH byla 'připravena' a její obětování je nehorázné politické rozhodnutí, které nebere ohled na vědu i požadavky občanů, ve prospěch krátkodobých volebních preferencí. Kompromituje to odkaz této komise. Předsedkyně Von der Leyen nemůže tvrdit, že plní Zelenou dohodu, a zároveň zavírat oči před toxickými látkami. Zdraví lidí a biologická rozmanitost Evropy nejsou druhořadými prioritami a cena za další nečinnost je děsivě vysoká. " okomentovala nejnovější vývoj Faustine Bas-Defossez, ředitelka sekce pro přírodu, zdraví a životní prostředí koalice nevládních organizací (European Environmental Bureau), která sdružuje přes 140 občanských organizací z oblasti ochrany životního prostředí, včetně Arniky.

O tom, že chemický průmysl dlouhodobě poškozuje zdraví Evropanů, hovoří řada studií. Minulý týden se v Bruselu sešly oběti znečištění věčnými chemikáliemi, aby předsedkyni EU komise Ursule von der Leyen ukázaly míru vlastní kontaminace a požadovaly nápravu škod na zdraví i životním prostředí a znečištěné pitné vody tak, aby tyto náklady zaplatily chemické firmy, které znečištění způsobily. Takové zákony však Evropa ještě zdaleka nemá. Navíc, jak uvádí Guardian v článku z července letošního roku, zjistili loni vědci z mnoha evropských zdravotnických institucí i další ohrožení. Podle vyšetření krve a moči 13 000 občanů EU, je ohroženo 17 % evropských dětí kombinovanému vystavení směsím ftalátů, které jsou spojovány s vývojovými a reprodukčními chorobami. Stopy reprotoxického endokrinního disruptoru bisfenolu A byly zjištěny u 92 % dospělých.

Podle Tatiany Santos, vedoucí oddělení pro chemickou politiku EBB jde o vážné selhání Evropské komise: "Zanedbáním nezbytné nápravy nařízení REACH Evropská komise zradila evropské občany, zavřela oči před chemickým znečištěním a upřednostnila krátkodobé zájmy toxického průmyslu před zájmy občanů. Nyní je nám to jasné; zisky chemického průmyslu jsou důležitější než zdraví Evropanů. Evropskou zelenou dohodu si budeme pamatovat jako evropskou toxickou dohodu."

Zdroj: ARNIKA
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů