Neděle, 3. března 2024

Pozemkové úpravy zajišťují ochranu obyvatel před povodněmi i ochranu přírodních zdrojů

Pozemkové úpravy zajišťují ochranu obyvatel před povodněmi i ochranu přírodních zdrojů

Ministerstvo zemědělství (MZe) se bude snažit ve spolupráci s Ministerstvem financí navýšit v příštím roce částku na pozemkové úpravy. Jejich financování věnuje MZe velkou pozornost, i přes to, že peníze jsou pro všechny oblasti zemědělství v letošním roce i v návrhu rozpočtu na příští rok omezeny. Bude hledat případné jiné volné zdroje ve vlastním rozpočtu, které nebudou v příštím roce využity, a převede je na realizaci pozemkových úprav.

,,Jednou z priorit našeho ministerstva je zadržení vody v krajině a další opatření, která reagují na změnu klimatu. V praxi jde například o péči o vodu v krajině a akumulaci vody k zabezpečení dostatku vodních zdrojů. Se zadržením vody, ale i s ochranou půdy proti vodní a větrné erozi v krajině úzce souvisí právě účinné pozemkové úpravy. V letošním roce jsme na ně mimořádně navýšili rozpočet o 200 milionů korun z vlastních uvolněných zdrojů, a celková výše tak je 2,35 miliardy korun. Pro příští rok je zatím v návrhu rozpočtu 1,7 miliardy korun. Budeme ale hledat možnosti, jak tuto částku navýšit,"řekl ministr zemědělství Marek Výborný.
Od roku 1991 šlo na pozemkové úpravy, tzn. na projekty pozemkových úprav a na realizace krajinotvorných opatření, 34,5 miliardy korun. Zatím je v návrhu státního rozpočtu na rok 2024 částka 1,7 miliardy, kdy 600 milionů korun jde ze státního rozpočtu a 1,1 miliardy korun jsou evropské peníze účelově určené především na investiční akce.
,,Pozemkové úpravy je potřeba dostávat více do povědomí veřejnosti. Tomu například pomáhají akce jako Žít krajinou pořádaná Státním pozemkovým úřadem. Na nich je příležitost zdůraznit důležitost pozemkových úprav pro náš venkov a krajinu. Stejně jako zviditelnit a ocenit záslužnou práci pozemkových úřadů, jejich poboček, ale také projektantů a dodavatelů. Za jejich práci jim patří velký dík. Myslím si, že veřejnosti nepříliš dostatečně ukazujeme, jakým způsobem k ochraně krajiny přistupujeme. Že nám jde o to chránit půdu, vodu a další složky životního prostředí ve venkovské krajině. Pozemkové úpravy mají skvělou přidanou hodnotu pro krajinu a její pozitivní proměnu nejen na venkově," uvedl ministr Výborný.
Ministr zemědělství Marek Výborný a ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu Martin Vrba včera předali ocenění vítězům soutěže Žít krajinou 2022. Oceňuje nejlepší navržené a vybudované realizace prvků plánů společných zařízení v krajině, jejich autory, organizátory a všechny další, kteří se o ně zasloužili.
Více informací o výsledcích soutěže naleznete zde.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů