Pondělí, 26. února 2024

Ministerstvo zemědělství poskytne zemědělcům z národních zdrojů 2,5 miliardy korun. Vláda projednala národní dotace pro zemědělství na rok 2024

Ministerstvo zemědělství poskytne zemědělcům z národních zdrojů 2,5 miliardy korun. Vláda projednala národní dotace pro zemědělství na rok 2024

V příštím roce získají zemědělci a potravináři z národního rozpočtu 2,5 miliardy korun. Z toho více než 1,8 miliardy podpoří živočišnou výrobu, téměř 350 miliónů rostlinnou výrobu, 100 miliónů je určeno pro potravinářství a téměř 200 miliónů na ostatní aktivity, jako je například vzdělávání a poradenství. Materiál o národních dotacích připravený Ministerstvem zemědělství dnes projednala vláda.

,,I přes nutné úspory schválené vládou jsme zachovali většinu dotačních programů a podpora bude v příštím roce ve srovnatelné výši jako letos. Hlavní struktura zemědělských dotací zůstane stejná, a proto můžeme kontinuálně pokračovat v podpoře našeho zemědělství a potravinářství jako v předešlých letech," řekl ministr zemědělství Marek Výborný.
Dotace do zemědělství pro rok 2024 (viz přehled níže) obsahují programy zaměřené proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat (např. Nákazový fond), programy nezbytné pro udržení a rozvoj jednotlivých komodit (např. zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat, podpora včelařství), programy na podporu ozdravování polních a speciálních plodin (např. podpora prevence šíření chorob přenosných osivem či sadbou, podpora šlechtitelské činnosti a genetických zdrojů) a agroenvironmentální programy (např. biologická a fyzikální ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin, budování kapkových závlah, podpora restrukturalizace ovocných sadů).
MZe mezi programy na příští rok zařadilo i Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství, který může být spuštěn v případě přírodních pohrom a průmyslových havárií.
Programy slouží k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. Dotace bude opět vyřizovat a proplácet platební agentura MZe Státní zemědělský intervenční fond, s výjimkou programu Genetické zdroje, který zprostředkovává MZe. Podrobné podmínky pro podávání žádostí a přiznávání dotací zveřejní MZe podle předpokladu do konce letošního roku.

Přehled národních dotací pro rok 2024

Název programu
rok 2024
dotace k hospodář. výsledku
(neinvestiční)
dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku
(kapitálové výdaje)
tis. Kč
tis. Kč
Podpora včelařství
37 000
Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách
35 000
Podpora restrukturalizace ovocných sadů
70 000
Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství
10 000
Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat
230 000
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin
192 000
18 000
Genetické zdroje
85 000
Nákazový fond
789 800
Poradenství a vzdělávání
135 000
700
Podpora evropské integrace nevládních organizací
22 000
Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe
13 500
Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků
60 000
Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů
15 000
Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením
69 000
26 000
Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ
20 000
Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat
672 000
Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství
0
*)
2 340 300
159 700
C e l k e m
2 500 000
*) Prostředky na program budou stanoveny na základě příslušného usnesení vlády ČR.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů