Neděle, 3. března 2024

Liberecký kraj podpoří z Fondu ochrany vod další projekty

Liberecký kraj podpoří z Fondu ochrany vod další projekty

Poskytnutím účelových dotací chceme podpořit ochranu vodních zdrojů a udržitelný rozvoj v regionu.

,,Zvyšování kvality života v kraji je naší prioritou a proto věřím, že dotace pro obec Rakousy a město Hodkovice nad Mohelkou přinesou zlepšení kvality života obyvatel i zlepšení stavu povrchových vod. Liberecký kraj na posílení infrastruktury vodního hospodářství pracuje dlouhodobě a systematicky tak, aby byl život v regionu udržitelný," uvedl Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství.

Cílem projektu v Rakousech je obnova a zkapacitnění stávajícího historického prameniště Kalich, které jako jediný zdroj zásobuje pitnou vodou obec Rakousy a část obce Koberovy. Výstupem projektu bude zvýšení vydatnosti prameniště, které je pro oblast nenahraditelné. Liberecký kraj poskytne dotaci ve výši 291.420 korun, což je 10 % z celkových způsobilých výdajů.

Do Hodkovic nad Mohelkou míří dotace kraje ve výši 3.349.992,77 korun, což je 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Jeho cílem je vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod v místní části Jílové.

http://www.kraj-lbc.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů