Čtvrtek, 7. prosince 2023

Evropský úspěch: Projekt Jedna příroda inspiruje komunikací přínosů soustavy Natura 2000

Evropský úspěch: Projekt Jedna příroda inspiruje komunikací přínosů soustavy Natura 2000

Projekt Jedna příroda na odborném sympoziu pořádaném ,,sesterským" projektem s názvem ,,LIFE living Natura 2000" prezentoval příklady efektivní komunikace a způsoby zvyšování povědomí o přínosech soustavy Natura 2000 a ekosystémových službách. Druhý summit Natura 2000 v Bruselu se konal 8. až 9. listopadu na Stálém zastoupení Bavorska při EU.

,,Je pro nás velkým zadostiučiněním vidět úspěch českého projektu v mezinárodním měřítku a doufám, že to bude motivovat české žadatele, aby při plánování svých projektů více využívali finanční prostředky z unijního programu LIFE," uvedl Tomáš Kažmierski, předseda řídicího výboru projektu Jedna příroda a ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů Ministerstva životního prostředí.

Odborné sympozium nabídlo přednášky, příklady dobré praxe i úspěšné komunikace soustavy Natura 2000 stejně jako výstavu plakátů o projektech Natura 2000 v Bavorsku, Německu a dalších zemích EU. Radka Broumová, koordinátorka aktivit projektu, zdůraznila, že za jeho úspěchem v oblasti komunikace stojí společné úsilí kolegů a především jejich spolupráce v rámci příslušných partnerských institucí: ,,I když komunikace je pouze jednou z mnoha aktivit projektu Jedna příroda, podařilo se nám inspirovat kolegy z jiných zemí a podpořit další spolupráci v této oblasti," doplnila.

Zvláště zajímavé byly příspěvky ambasadorů soustavy Natura 2000 v Bavorsku. Tyto známé osobnosti, které pomohly oslovit různorodé publikum a zvýšit povědomí o ochraně biodiverzity v rámci soustavy Natura 2000, například herečka Pia Amofa-Antwiová, ornitoložka Dr. Auguste von Bayernová a horolezec Alexander Huber, nabídly různé přístupy k efektivní komunikaci v ochraně přírody.

Na večerním programu zazněly slavnostní projevy vysokých politických představitelů EU a Bavorska, včetně oficiálního přivítání Michaela Hinterdoblerema, ředitele Stálého zastoupení Svobodného státu Bavorsko při EU, videozdravice Virginijuse Sinkevičiuse, evropského komisaře pro životní prostředí, oceány a rybolov, a prezentace Patricka Anthony Childa, zástupce ředitele Generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské komise. Vrcholem večera byla premiéra krátkého dokumentu ,,Ganz meine Natur" o soustavě Natura 2000 v Bavorsku (k dispozici ke zhlédnutí s anglickými titulky zde).

LIFE living Natura 2000 je projekt podporovaný EU se zaměřením na komunikaci a evropské přírodní dědictví v Bavorsku.

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů