Pondělí, 26. února 2024

Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice je předpis Evropské unie (Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů) vytvořený pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělství.

Plnění nitrátové směrnice je povinné ve zranitelných oblastech, které jsou vymezeny v hranicích katastrálních území. Zranitelné oblasti jsou oblasti, kde se vyskytují vody znečištěné dusičnany ze zemědělských zdrojů. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech dále upravuje akční program nitrátové směrnice.

Jak se má hospodařit ve zranitelných oblastech?

  • zemědělské hospodaření upravuje akční program nitrátové směrnice
  • akční program podléhá přezkoumání a případným úpravám nejdéle ve čtyřletých intervalech
  • požadované způsoby hospodaření závisí na půdních a klimatických podmínkách
  • k tomu je využito údajů o bonitaci půdy (bonitované půdně ekologické jednotky, BPEJ)
  • zemědělci zařazení v registru půdy (LPIS) mají možnost získat v LPIS informace o přikázaných způsobech hospodaření na jednotlivých půdních blocích nebo jejich dílech

Dodržování podmínek této směrnice se od 1. ledna 2009 promítá také do Kontrol podmíněnosti (Cross-compliance), konkrétně do PPH1"Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů".

V České republice je Směrnice Rady 91/676EHS implementována do třech národních předpisů:

Dne 26. 10. 2020 proběhl celostátní webinář k novele nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu (nitrátová směrnice). Na webináři byly odprezentovány také požadavky cross compliance pro rok 2021, bilance živin, změny požadavků plošných dotací a přímých plateb. Videozáznam webináře si můžete přehrát.

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací uskutečnilo dne 27. 4. 2021 celostátní webinář k nitrátové směrnici. Webinář byl určen pro širokou zemědělskou veřejnost, na kterém byla prezentována opatření 5. akčního programu na období 2020 - 2024, bilance živin, úpravy předpisů souvisejících s používáním hnojiv a další.

Záznam prezentace si můžete přehrát:

Dne 19. října 2021 se uskutečnil další celostátní webinář k nitrátové směrnici zaměřený na bilanci živin, skladování a používání hnojiv, technologických vod, upravených kalů a sedimentů.

Záznam celého webináře si můžete přehrát:

Na YouTube jsme umístili video z celostátního webináře k nitrátové směrnici, který proběhl dne 26. dubna 2022 a byl zaměřen na bilancování živin a organické hmoty ve zranitelných oblastech, na způsoby hospodaření s dusíkem a evidenci o použití hnojiv dle vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.

V případě zájmu si můžete také pustit prezentaci k environmentálním opatřením PRV a přímým platbám před podáním jednotné žádosti v roce 2022.

Prezentace k webinářům - environmentální opatření PRV a přímé platby 2022.

Dne 19. října 2022 se uskutečnil další celostátní webinář k nitrátové směrnici a k vybraným intervencím II. pilíře v rámci SZP 2023 - 2027. Záznam celého webináře si můžete přehrát.

Dne 4. 4. 2023 se uskutečnil celostátní webinář ,,Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace nitrátové směrnice".
Cílem webináře bylo účastníky seznámit s požadavky na skladování, používání a evidence hnojiv. Bilancování živin a organické hmoty. Implementace vybraných opatření II. pilíře v rámci Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023-2027.

Přílohy

Mapa zranitelných oblastí

Rozloha zranitelných oblastí v ČR

STÁHNOUT(doc, 15 kB)

Seznam zranitelných oblastí podle KÚ

STÁHNOUT(doc, 157 kB)
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů