Pondělí, 26. února 2024

Evropě jde o dekarbonizaci průmyslu. Další celkem 4,8 miliardy eur posílá přes novou výzvu Inovačního fondu. Šanci mají i projekty z ČR

Evropě jde o dekarbonizaci průmyslu. Další celkem 4,8 miliardy eur posílá přes novou výzvu Inovačního fondu. Šanci mají i projekty z ČR

23. listopadu zveřejnila Evropská komise nové výzvy na podporu zavádění inovativních nízkouhlíkových technologií s rekordním rozpočtem 4 miliardy eur. Projekty z členských zemí mohou získat dotaci v pěti tematických kategoriích: obecná dekarbonizace (projekty malého rozsahu), obecná dekarbonizace (projekty středního rozsahu), obecná dekarbonizace (projekty velkého rozsahu), výroba čistých technologií a pilotní projekty dekarbonizace. Podpora může pokrýt až 60 % příslušných nákladů a získají ji projekty, které budou nejúspěšnější při plnění stanovených kritérií, zejména z pohledu inovativnosti.

Zároveň byla vyhlášena pilotní aukce na podporu výroby vodíku z obnovitelných zdrojů s rozpočtem 800 milionů eur. Dotace bude mít formu pevně stanovené prémie o maximální výši 4,5kg/kg vyrobeného vodíku a získají ji projekty, které nabídnou nejnižší cenu. Doba podpory je naplánována na 10 let. Aukce je součástí iniciativy Evropské vodíkové banky [1]. Podrobnosti k výzvám jsou dostupné na evropském portálu ,,Funding and Tender Opportunities".

Ministerstvo životního prostředí poskytuje asistenci projektům, které by měly zájem peníze z fondu získat, a intenzivně konzultuje projektové záměry. Zatím uspěly v Inovačním fondu již tři projekty, které budou realizované v ČR. Jedná se o projekt nové technologie laserového svařování hliníkových chladičů baterií v elektromobilech, předložený společností Valeo, dále projekt Teplárny Veolia Energie ve Frýdku-Místku, kde se bude pomocí solární fotovoltaiky a biomasy vyrábět obnovitelný vodík pro autobusovou, vlakovou a kamionovou dopravu a nejnověji i projekt společnosti AGC Glass Europe zaměřený na technologii hybridní pilotní pece střední velikosti pro ploché sklo. Zájemci o podporu z Inovačního fondu se mohou zúčastnit dvou tematických informačních seminářů, které pořádá Evropská komise 30. listopadu a 7. prosince 2023. Více informací zde.

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Evropskou výkonnou agenturou pro klima, infrastrukturu a životní prostředí pořádá také český informační den, který proběhne hybridní formou 16. ledna 2024. Zájemci o účast mohou využít kontaktní e-mail: eva.hejralova@mzp.cz.

Granty z Inovačního fondu jsou financovány z příjmů v rámci obchodování s emisemi a pomáhají uvedení na trh novým technologiím k urychlení dekarbonizace a přechodu na čistou energii. Inovační fond je jedním z největších světových programů financování inovativních technologií k urychlení dekarbonizace a přechodu na čistou energii a jejich uvádění na trh. Financování fondu je založeno na výnosech z dražby povolenek v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS). Aktuálně odhadované příjmy fondu do roku 2030 činí více než 40 miliard eur.

[1] Vodíková banka je schéma spojující existující nebo připravované finanční nástroje a legislativní návrhy k podpoře vodíkových technologií. Účelem banky je splnění cílů REPowerEU a Evropské vodíkové strategie. Stojí na čtyřech hlavních pilířích, které by měly být uvedeny do praxe do konce roku 2023: Tvorba domácího trhu (aukcemi na provozní podporu výroby obnovitelného vodíku z Inovačního Fondu), Podpora importu (aukcemi na podporu importu vodíku do EU), Podpora transparentnosti a koordinace (vyhodnocení poptávky, mapování vodíkových toků, analýzy infrastrukturních potřeb, cenové analýzy vodíku), Využití existujících finančních nástrojů (pravidla veřejné podpory, strukturální fondy, IF, půjčky, záruky).

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů