Středa, 28. února 2024

IROP přináší dobíjecí a vodíkové stanice pro veřejnou dopravu

IROP přináší dobíjecí a vodíkové stanice pro veřejnou dopravu

Podporu může využít např. společnost ARRIVA MORAVA, která nakoupila ekologické elektrobusy pro MHD v Třinci díky dotaci z IROP.

Ve výzvě č. 106 určené pro méně rozvinuté regiony je z Evropského fondu pro regionální rozvoj připraveno téměř 540 milionů korun. Na projekty v přechodových regionech pak ve výzvě č. 107 čeká 347 milionů korun. Kategorie regionů najdete na webu IROP.

Na co můžu dotaci využít?

Peníze z výzev můžete použít na výstavbu neveřejných dobíjecích a vodíkových plnicích stanic v systému veřejné dopravy. Využijete je také při instalaci nového dobíjecího nebo plnicího/čerpacího bodu na místě stávající stanice, a to včetně případné související infrastruktury.

Díky dotaci z IROP je tedy možné provést například i:

Kdo může žádat o dotaci?

Výzvy se týkají dopravců ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Na co si dát pozor?

Abyste na podporu mohli dosáhnout, musíte splnit několik důležitých podmínek. Technické řešení rozhraní dobíjecích nebo plnicích bodů musí být v souladu s příslušnými normami. V případě vodíkových plnicích stanic od žadatele požadujeme prohlášení, že nejpozději do 31. prosince 2035 bude podpořená infrastruktura dodávat výhradně vodík z obnovitelných zdrojů.

Dále musí být splněna podmínka, že se jedná o neveřejné stanice, tedy stanice sloužící žadateli k plnění či dobíjení jeho bezemisních vozidel. Žadatel tak musí nejpozději k datu ukončení realizace projektu provozovat silniční nebo drážní bezemisní vozidla, která poskytují veřejné služby v přepravě cestujících a jsou schopná dobíjení nebo plnění na dobíjecí nebo plnicí stanici.

Doporučujeme vám proto se seznámit s vydanými Specifickými pravidly a jejich přílohami. Pokud vám něco nebude jasné, obraťte se na naše specialisty přes webovou aplikaci Konzultační servis.

Nezapomeňte také, že v těchto výzvách je třeba dodržet motivační účinek podpory. Podpora má motivační účinek, pokud příjemce předložil žádost o podporu před zahájením prací na realizaci projektu. Za určitých podmínek je možné zahájit zadávací/výběrové řízení, a dokonce i uzavřít smlouvu na plnění zakázky ještě před podáním žádosti o podporu, aniž by to bylo v rozporu s motivačním účinkem. Zjednodušeně řečeno jde o posouzení, zda daný úkon má, či nemá charakter závazku, v jehož důsledku se investice stává nezvratnou.

Protože jde o speciální podmínku právě vyhlašovaných výzev č. 106 a 107, doporučujeme podrobně se seznámit se zněním přílohy specifických pravidel pro žadatele a příjemce Motivační účinek projektu. Ještě upozorňujeme, že motivační účinek omezuje i časovou způsobilost výdajů - v případě všech způsobilých výdajů začíná až s datem podání žádosti o podporu. Mezi nezpůsobilé výdaje tak spadnou výdaje na přípravu projektu vynaložené před podáním žádosti o podporu, jako je například již realizovaná projektová dokumentace či zpracovaná studie proveditelnosti.

Své žádosti o podporu u výzvy č. 106 můžete začít podávat od 6. února 2024, u výzvy č. 107 potom od 7. února 2024.

http://www.crr.cz/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů