Pátek, 19. dubna 2024

Liberecký kraj rozdělí v dotacích téměř milion a půl na podporu ekologického vytápění

Liberecký kraj rozdělí v dotacích téměř milion a půl na podporu ekologického vytápění

Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva. Je v něm vyčleněno 1,3 milionu korun.

Podmínky programu odsouhlasila na svém zasedání Rada Libereckého kraje 5. prosince.

,,Jsem rád, že Liberecký kraj opět podpoří efektivnější a ekologičtější způsoby vytápění formou dotačního programu, kterým domácnosti doplní otopnou soustavu o akumulační nádobu. Sníží se díky ní znečištění ovzduší emisemi z domácího vytápění a dosáhne se úspory paliva, vyššího tepelného komfortu, nižších nákladů na energii a nižších nákladů na obsluhu," uvedl Jiří Ulvr, krajský radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Žádat o dotaci lze pouze na pořízení a instalaci akumulační nádoby ke kotlům splňujícím minimálně 3. emisní třídu, které mají celkový tepelný příkon od 10 do 300 kilowatt. ,,Pro rok 2024 je stanovena maximální dotace na 50.000 korun a žádosti budou přijímány průběžně, s následnou administrativní kontrolou, hodnocením a průběžným předkládáním orgánům kraje ke schválení," doplnil radní Ulvr.

Pokud program schválí i Zastupitelstvo Libereckého kraje, bude možno zasílat žádosti od 1. února 2024 do 21. října 2024. Účelovou dotaci lze využít na již uskutečněné projekty v období od 1. ledna 2023 do data podání žádosti. ,,Součástí žádosti je rovnou i vyúčtování a dotace tak bude vyplacena ihned po podpisu smlouvy," dodal radní Ulvr.

Dotace bude poskytnuta až do výše 70 % z celkových výdajů projektu, minimálně ve výši 10.000 a maximálně 50.000 korun. ,,Žadatelem v tomto programu může být nepodnikající fyzická osoba, která vlastní rodinný dům na území Libereckého kraje, do něhož je pořízena a instalována akumulační nádoba," uzavřel Jiří Ulvr.

Podrobné informace můžou zájemci najít na stránkách dotace.kraj-lbc.cz. Případné dotazy k žádostem je možné konzultovat na telefonním čísle 485 226 327, e-mailu alena.klimova@kraj-lbc.cz nebo osobně ve 3. patře Evropského domu. Kontaktní osobou je Alena Klímová.

http://www.kraj-lbc.cz/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů