Středa, 24. dubna 2024

Zemědělská věda zlepšuje naše zemědělství

Zemědělská věda zlepšuje naše zemědělství

Ministr Marek Výborný se dnes sešel s řediteli zemědělských výzkumných organizací. Zároveň také zahájil rok 100. výročí od založení České akademie zemědělských věd (ČAZV). Na podporu zemědělské vědy, výzkumu a inovací jde letos celkem přes jednu miliardu korun.

,,Zemědělský výzkum je základem pro rozvoj a zlepšování celého našeho zemědělství a dalších oborů jako je lesnictví nebo ochrana půdy. Výzkumné organizace v ČR mají dlouholetou tradici a mohou tak navazovat na své dobré výsledky z předešlých let. Snažíme se o maximální možnou podporu této oblasti, například letos na ni poskytneme dotaci vyšší než jednu miliardu korun. Zároveň chci poblahopřát České akademii zemědělských věd k letošnímu stoletému výročí od jejího založení," řekl ministr zemědělství Marek Výborný.
Ministerstvo zemědělství (MZe) podporuje celkem 20 výzkumných organizací, veřejných i soukromých. Ministr Výborný se sešel například se zástupci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, který kromě výzkumu poskytuje poradenství vlastníkům a správcům lesů. Na setkání byli zástupci Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, kde se zabývají mapováním půd a podílejí se na osvětové činnosti o ochraně půdy. Výzkumný ústav potravinářský Praha se věnuje především výzkumu a vývoji v oborech potravinářské chemie, biochemie, zpracovatelských postupů a výživě. Hlavním cílem Výzkumného ústavu rostlinné výroby je získat nové poznatky o pěstování zemědělských plodin pro zajištění kvalitních a bezpečných potravin a krmiv. Na setkání byli také přítomni například zástupci Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, Výzkumného ústavu zemědělské techniky, Výzkumného ústavu živočišné výroby, Národního zemědělského muzea a Ústavu zemědělské ekonomiky a informací.
Za soukromé organizace se zúčastnil Agritec Plant Research zabývající se především výzkumem vláknitých rostlin, luskovin nebo máku a řepky či Agrotest fyto zaměřený na šlechtitelství a ochranu rostlin. Agrovýzkum Rapotín se věnuje reprodukci a welfare zvířat, společnost OSEVA vývoj a výzkum je specializovaná na travní porosty a minoritní plodiny, například pohanku, Výzkumné centrum SELTON se zabývá šlechtitelstvím a společnost Zemědělský výzkum se věnuje genetickým zdrojům. Účastnili se rovněž zástupci Chmelařského institutu, Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, Výzkumného ústavu mlékárenského a Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského.
Česká akademie zemědělských věd (ČAZV) si letos připomíná výročí 100 let od založení Československé akademie zemědělské (ČAZ) v roce 1924, na jejíž činnost a odkaz navazuje i současná ČAZV. Ta je poradním orgánem ministra zemědělství především v oblasti zemědělského výzkumu. V současné době má více než 750 členů sdružených do 12 odborů. Za poslední období se ČAZV podílela na vytvoření vládou schválené Koncepce zemědělského výzkumu 2023+ a navazujícím programu Země II. ČAZV vydává soubor převážně impaktovaných vědeckých časopisů. Letos uspořádá řadu akcí připomínajících historii a současnost akademie, hlavní bude slavnostní zasedání a vernisáž výstavy k výročí v Národním zemědělském muzeu v říjnu 2024.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů