Středa, 24. dubna 2024

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

440

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2023,

kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, ve znění vyhlášky č. 296/2018 Sb.

Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 21 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):

Čl. I

Vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, ve znění vyhlášky č. 296/2018 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 tabulka č. 1 zní:

,,Tabulka č. 1

Skupina dřevin

Věk porostu

1. rok

2. rok

3. rok

4. rok

5. rok

Smrk

11,83

14,22

15,01

15,70

15,94

Jedle

19,50

22,23

23,26

24,25

25,52

Borovice

21,81

25,86

27,67

29,21

29,59

Modřín

11,19

13,44

14,26

14,90

15,03

Douglaska

13,76

15,80

16,42

16,87

17,49

Buk

22,39

26,19

28,38

30,53

31,89

Dub

23,42

27,57

30,04

31,96

33,32

Jasan

15,29

18,89

20,88

22,89

24,17

Olše

10,28

13,14

14,26

15,41

15,71

Osika

7,55

9,97

11,00

11,78

11,79

Akát

5,05

6,50

7,17

7,67

7,77

Topol

8,28

10,40

11,26

12,04

12,36

Bříza

6,66

8,72

9,53

10,28

10,80

".

2. Příloha č. 6 zní:

,,Příloha č. 6 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.

Hodnota ročního přírůstu Z podle skupin dřevin v Kč/m2 pro průměrnou bonitu

Skupina dřevin

Roční přírůst Z v Kč/m2

Smrk

0,9955

Jedle

1,2409

Borovice

0,4122

Modřín

0,6507

Douglaska

1,1702

Buk

0,4917

Dub

0,8347

Jasan

0,6079

Olše

0,2845

Osika

0,2660

Akát

0,1084

Topol

0,5445

Bříza

0,2653

".

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Ministr zemědělství:

Mgr. Výborný v. r.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů