Pátek, 19. dubna 2024

Karlovarský kraj - zastupitelé schválili zvýšení alokace programu na výměnu starých kotlů

Karlovarský kraj - zastupitelé schválili zvýšení alokace programu na výměnu starých kotlů

Zastupitelé Karlovarského kraje na svém mimořádném zasedání odsouhlasili financování zásobníkových žádostí v rámci programu ,,Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji - Kotlíková dotace III". Na pokrytí posledních 29 žádostí byla schválena částka ve výši 3,1 milionu korun.?

,,V současné době je proplaceno 856 žádostí a obor investic krajského úřadu dále eviduje 36 aktivních smluv. Vzhledem k vysokému zájmu žadatelů byla alokace programu několikrát navyšována a celková výše podpory v Karlovarském kraji přesáhla částku 103 milionů korun," uvedl náměstek hejtmana Dalibor Blažek s gescí v oblasti správy majetku a investic.

K vyhlášení 1. průběžné výzvy programu na výměnu starých neekologických kotlů došlo v dubnu 2019. Od 1. 7. 2019 byl pak zahájen samotný příjem žádostí, přičemž tento den bylo podáno celkem 886 žádostí. Původní alokace ve výši 66,5 milionu korun byla vyčerpána v prvních 30 vteřinách od spuštění a pokryla 606 žádostí.

Kotlíkové dotace poskytuje Karlovarský kraj již od roku 2016 a od počátku je o ně veliký zájem. V první vlně bylo proplaceno na 624 výměn kotlů za téměř 71 milionů korun. V druhé vlně pak bylo podpořeno 621 žádostí v celkovém objemu přesahující 63 milionů korun. Ve třetí vlně získalo dotaci 857 dílčích projektů za více jak 120 milionů korun s tím, že bude možno ještě proplatit 40 žádostí s ukončenou realizací a nově čekajících 29 žádostí. V poslední čtvrté vlně, zaměřené na nízkopříjmové domácnosti, bylo přijato 359 žádostí. Momentálně dobíhá uzavírání smluv s žadateli a prozatím bylo proplaceno 108 dílčích projektů za více než 15 milionů korun.

Nízkopříjmovým domácnostem je určena také aktuálně probíhající výzva. Žadatelem o dotaci mohou být senioři se starobním důchodem, invalidé ve třetím stupni invalidity a lidé, kteří pobírají příspěvek na bydlení. Zároveň musejí být majitelem nebo spolumajitelem nemovitosti, ve které bude výměna zdroje vytápění realizována. Příjem žádostí bude zahájen 14. 8. 2023. Bližší informací naleznete na krajském webu.

http://www.kr-karlovarsky.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů