Pondělí, 22. dubna 2024

Praha: Nízkopříjmové domácnosti díky dotacím vymění staré kotle za ekologičtější tepelné zdroje

Praha: Nízkopříjmové domácnosti díky dotacím vymění staré kotle za ekologičtější tepelné zdroje

Podmínky výzvy splnilo devět domácností, z nichž dvě budou čerpat dotaci na kotel na biomasu s automatickou dodávkou paliva ve výši 130 tisíc korun a sedm získá 180 tisíc korun na instalaci tepelného čerpadla.

Výměna se týká starých kotlů na pevná paliva, jako je dřevo, uhlí nebo koks, s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy nebo i těch, které byly vyrobeny před 1. březnem 2000 a nacházejí se v rodinných domech, bytech nebo trvale obývaných stavbách pro rodinnou rekreaci. Žadatelé mají možnost volby způsobu financování a podat žádost o poskytnutí zálohy ve výši 60 % z maximální výše dotace podle typu instalovaného zdroje. Na vlastní realizaci mají 2 roky od podpisu smlouvy.

,,Praha proti smogu a znečištění ovzduší aktivně bojuje, například i nahrazováním výroby tepla ze spalování uhlí za energii z obnovitelných a druhotných zdrojů. Projekt Ministerstva životního prostředí ČR díky prostředkům z Evropské unie umožní výměnu kotle domácnostem, pro něž by jinak byla nedosažitelná," říká náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

Na realizaci tohoto programu byly Ministerstvem životního prostředí ČR přiděleny hl. m. Praze finanční prostředky z Fondu soudržnosti Evropské unie v celkové výši více než 11 milionů korun. Tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně v letech 2023 až 2026.

http://www.praha.eu

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů