Pondělí, 22. dubna 2024

Zbývá půl roku do zákazu provozu starých kotlů

Zbývá půl roku do zákazu provozu starých kotlů

V závislosti na složení domácnosti lze čerpat podporu na výměnu kotle v rámci Kotlíkových dotací, které poskytují krajské úřady, případně v programu Nová zelená úsporám, který má na starosti Státní fond životního prostředí.

Nízkopříjmové domácnosti, v nichž všichni členové pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod třetího stupně a dále domácnosti, ve kterých žadatel, nebo některý z členů jeho domácnosti, v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení, mohou žádat o dotaci na Krajském úřadu Kraje Vysočina v programu s názvem Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti II.

Ostatní domácnosti mohou žádat o dotaci na Státním fondu životního prostředí v programu Nová zelená úsporám.

Kraj získal na realizaci Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti II finanční prostředky ve výši 103 milionů korun. Za tuto částku může být podpořeno více než 575 žádostí.

Podpora fyzickým osobám z nízkopříjmových domácností bude poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů, a to s následujícími limity:

Typ zdroje

Max. dotace

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže

130 000 Kč

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

130 000 Kč

Tepelné čerpadlo

180 000 Kč

Žádosti je možné podávat až do 31. srpna 2024 prostřednictvím webových stránek Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz Krajský úřad tedy žádosti o dotaci stále přijímá a disponuje finančními prostředky na pokrytí několika set nových žádostí.

V případě potřeby konzultovat jakékoliv nejasnosti ohledně dotačního programu, je možné využít krajskou infolinku ke kotlíkovým dotacím 564 602 888 nebo e-mailovou adresu kotliky@kr-vysocina.cz.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů