Pondělí, 22. dubna 2024

Platnost nových pravidel pro hospodaření na erozně ohrožené půdě se odsouvá na příští rok. Ministerstvo dává zemědělcům víc času na přípravu

Platnost nových pravidel pro hospodaření na erozně ohrožené půdě se odsouvá na příští rok. Ministerstvo dává zemědělcům víc času na přípravu

Ministerstvo zemědělství (MZe) odkládá termín spuštění nových podmínek pro hospodaření na erozně ohrožené půdě (DZES 5) na červenec 2025. Snahou je poskytnout zemědělcům dostatečný čas na přípravu, zejména na uzpůsobení osevních plánů.

,,Vycházíme z diskusí se zemědělci. Nachystané změny DZES 5 jsou tak zásadní, že zemědělci a kontrolní aparát potřebují na přípravu delší čas. Neznamená to však, že odkladem rezignujeme na protierozní ochranu. Naopak, snažíme se vhodně nakombinovat jednotlivé environmentální požadavky Společné zemědělské politiky, aby měly co největší efekt na ochranu půdy a zemědělské krajiny," řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).
Nová pravidla DZES 5 (Standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu) přinesla rozšíření a přesnější roztřídění erozně ohrožené půdy v ČR. Vedle silně erozně ohrožených ploch a erozí neohrožených ploch byly nově vymezeny dvě odlišné kategorie mírně erozně ohrožených ploch. Zemědělci na nich musí volit šetrnější metody hospodaření, aby ochránili svá pole a zároveň zachovali svou zemědělskou produkci. Za porušení jim hrozí zkrácení dotací. Zatímco dosud se pravidla DZES 5 týkají 25 % orné půdy v ČR, nově to bude 65 %.
Při schvalování strategického plánu Společné zemědělské politiky byl do podmínek DZES 5 zakotven závazek upravit od roku 2024 vymezení erozně ohrožené půdy podle parametrů Vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí.
Při přípravách nového nastavení se však projevila složitost a rozsah všech potřebných změn, a MZe proto po diskusích se zemědělci i odborníky na ochranu půdy stanovilo, že je potřeba spuštění nových podmínek odložit o rok, tedy na hospodářský rok 2025/2026. Posunem termínu na červenec 2025 bude dost času na informování zemědělců, detailní proškolení a také dokončení technického a metodického rámce podmínek, včetně nastavení kontrolních postupů.
Nadále platí i další související podmínky, které doplňují postupy protierozní ochrany. Například pole s monokulturou nesmí být větší než 30 hektarů a podmínka zajištění pokryvu pozemku po sklizni, jako ochrana proti erozi. MZe se rovněž věnuje ochraně krajinných prvků.
Cílem standardu DZES 5 je ochrana půdy před vodní erozí a předcházení důsledkům eroze, jako je například zaplavení nebo zanesení komunikací a dalších staveb splavenou půdou.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů