Úterý, 28. května 2024

Ostrava: Pětice zajímavých projektů napříč městem zpříjemní veřejný prostor

Ostrava: Pětice zajímavých projektů napříč městem zpříjemní veřejný prostor

Zastupitelé schválili přidělení dotace pětici nových projektů v rámci dotačního programu Tvoříme prostor. Zájemci je mohli předkládat do února. Vítězné projekty mohly získat až 500 000 korun k proměně či vybudování prostor příjemných pro komunitní způsob života. Pokrývají pět městských obvodů a jejich zaměření je skutečně pestré.

Plesná. Zde bude rozvíjen nově vzniklý Plesenský park, který byl vytvořen komunitou kolem Tělocvičné jednoty Sokol Ostrava-Plesná. Plocha bude doplněna mobiliářem, herními a vzdělávacími prvky. Vzniknou také budky pro ptáky a netopýry, krmítka, hotel pro hmyz, domek pro včely samotářky, domek pro ježky nebo motýlí louka.
Lhotka. Ve Lhotce u základní a mateřské školy vytvoří komunita rodičů příjemný společenský prostor pro rodiny s dětmi. Bude vybaven altánem, lavičkami, herním prvkem, ale i pískovištěm a dojde k výsadbě zeleně.
Vítkovice. Na ulici Štramberské si sousedé vysází stromy, keře a trvalkové záhony kolem domů, založí nový trávník.
Moravská Ostrava a Přívoz. Na Černé louce bude umístěn co-workingový prostor s kontejnerem, který umožní lidem pracovat v přírodě s přístupem k elektřině a Wi-Fi. Hub bude umístěn v blízkosti dětského hřiště, aby mohl sloužit zejména pracujícím rodičům, maminkám na mateřské dovolené, ale také studentům.
Ostrava-Jih. Na sídlišti v městském obvodu Ostrava-Jih si sousedé upraví a vyčistí zeď kolem kontejnerového stání a upraví její okolí.
Celková výše dotace bude v případě rozhodnutí zastupitelstva města 1 859 000 korun.
,,Nedílnou součástí projektů, které vznikají rukou občanů ve veřejném prostoru je aktivní dobrovolnické zapojení veřejnosti do přípravy, realizace a udržitelnosti projektu," řekla náměstkyně primátora Hana Tichánková. ,,V rámci probíhajícího již šestého ročníku nás čekají ještě dvě výzvy. Aktuálně mohou zájemci odevzdávat své projektové záměry v rámci 1. kola do 6. května."
Detailní podmínky naleznou zájemci na webu města https://tvorimeprostor.cz/. Díky oblíbenému dotačnímu programu podpořila Ostrava od roku 2017 víc jak 55 projektů, celková částka se blíží 17 milionům korunám.
,,Žadatelem o dotaci může být fyzická osoba nepodnikající i nestátní neziskové organizace, působící na území České republiky (spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond a dále bytové družstvo či společenství vlastníků jednotek). Lidé mohou za pomocí financí města realizovat vlastní nápady a projekty ve veřejném prostoru, přispět k jeho estetizaci, oživení, rozvoji i efektivnějšímu využití a podpořit komunitní život ve městě," uzavřela Hana Tichánková, náměstkyně primátora.
Návrhy zájemců posuzuje komise, která hodnotí například smysluplnost záměrů, míru a způsob zapojení veřejnosti do projektu či spolupráci s odborníky nebo podíl dobrovolnické práce i mnohé další. Po finálním posouzení žádostí vybere komise projekty, které doporučí zastupitelstvu města k rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů