Neděle, 19. května 2024

Praha podá dvě žádosti o dotace z evropských fondů na vybudování dobíjecích stanic pro elektromobily

Praha podá dvě žádosti o dotace z evropských fondů na vybudování dobíjecích stanic pro elektromobily

,,Naším cílem je zpřístupnit elektromobilitu všem, aby nezůstala výsadou pouze pro lidi s vlastní garáží. Praha již aktuálně masivně investuje do nabíjecí infrastruktury, a tyto investice nyní díky využití evropských dotací ještě navýšíme. Smyslem rozvoje veřejně přístupných dobíjecích stanic a podpory elektromobility obecně je zlepšení kvality životního prostředí prostřednictvím snížení emisí a hluku ze silniční dopravy. Elektromobilitu proto hodláme dále podporovat i dalšími cestami, např. v nově připravované reformě zón placeného státní by měly mít elektromobily zvýhodněnou cenu některých celoměstských parkovacích oprávnění a samozřejmě budou mít vyhrazená místa u elektronabíječek," říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Zdeněk Hřib.

Cílem projektu Dobíjecí stanice hlavního města Prahy je výstavba dobíjecí infrastruktury a pořízení až 1 500 ks pomalých dobíjecích stanic pro elektromobily. Účelem je zajistit dostatečný počet těchto stanic, které fungují jako náhrada domácího dobíjení pro obyvatele Prahy, kteří nemají možnost nabíjení elektromobilů v místě svého bydliště.

Projekt Vybudování dobíjecích stanic na území hl. m. Prahy v rámci parkovacích ploch a garáží ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK) má potom za cíl zajistit vybudování celkem 30 dobíjecích stanic v rámci veřejných parkovacích domů a ploch ve správě TSK. Jeho realizací bude zajištěno naplnění cílů stanovených v rámci Generelu rozvoje dobíjecí infrastruktury v hlavním městě Praze do roku 2030, kde je přímo specifikováno, že by veřejná dobíjecí infrastruktura měla být zajištěna i v rámci parkovišť hlavního města a P+R.

,,Díky našim projekcím ohledně počtu elektromobilů, jež budou v Praze jezdit, musíme posilovat infrastrukturu pro tato vozidla. Jsem rád, že již rok a půl se nám celý proces daří dokonce zrychlovat. Spolu s těmito místy bych rád doplnil, že se nám daří posilovat i počty tzv. EVR lamp, které budeme moci následně osadit nabíječkami," uvádí Michal Hroza, radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury.

,,Rozvoj elektromobility se nám děje přímo před našima očima. Je skvělé, když náklady na nabíjecí infrastrukturu nebudeme financovat sami. Možnost využít také evropské peníze dostává Praha velmi zřídka," připojuje se Daniel Mazur, radní hl. m. Prahy pro oblast ICT, Smart City, vědy, výzkumu a inovací.

,,S ohledem na nárůst elektromobilů nejen v Praze, ale i v celé České republice, je nutné vybudovat kvalitní dobíjecí infrastrukturu. Ta je předpokladem pro další rozvoj elektromobility a uspokojení rostoucí poptávky po dobíjecích stanicích. Jsem proto moc rád, že se do toho Praha pustila," doplňuje Benedikt Kotmel, předseda představenstva městské společnosti Operátor ICT.

Do rozvoje dobíjecí infrastruktury město v posledních třech letech investovalo cca 220 milionů Kč vč. DPH, a to zejména v rámci přípravy sítě dobíjecích stanic na lampách pouličního osvětlení. Zasmluvněny jsou investiční akce za dalších minimálně 90 milionů Kč vč. DPH. Cílem je mít v první fázi do roku 2026 cca 800 nabíječek na lampách veřejného osvětlení, každou se dvěma zásuvkami. V případě zisku dotací z evropských fondů na výše zmíněné projekty bude moci Praha investovat dalších až 500 milionů Kč vč. DPH.

http://www.praha.eu/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů