Středa, 19. června 2024

Firmu trápilo nedostatečné zateplení a stará okna. S financováním rekonstrukce budovy pomohl program Nové úspory energie od NRB

Firmu trápilo nedostatečné zateplení a stará okna. S financováním rekonstrukce budovy pomohl program Nové úspory energie od NRB

Firma REMA TIP TOP INCO-CZ sídlí od 90. let v energeticky neúsporné budově. Neměla však dostatek financí na to, aby celou rekonstrukci pokryla sama, a úvěry komerčních bank pro ni byly příliš vysoké. Díky programům Národní rozvojové banky se nakonec mohla pustit do vytoužené rekonstrukce a dopřát svým zaměstnancům pohodlné zázemí. V rámci programu ELENA si firma nechala navrhnout úsporný projekt. Z vlastních prostředků uhradila pouze 10 % nákladů a následnou realizaci pokryla díky úvěru z programu Nové úspory energie. Celá rekonstrukce vyšla na 5 milionů korun, z čehož 4,3 milionu korun firma pokryla pomocí zvýhodněného úvěru NRB.

,,V budově podnikáme od 90. let a už bylo na čase provést několik renovací. Zjistili jsme, že nám netěsní okna, což výrazně zvyšovalo náklady na topení. Naše kanceláře navíc sídlí v bezprostřední blízkosti silnice směrem na Vídeň, ze které nás rušil hluk projíždějících aut.Proto jsme se rozhodli vyměnit okna a přidat zateplení. Prošli jsme mnoho možností, ale nakonec jsme dali na doporučení a zvolili úvěr od Národní rozvojové banky, která navíc nabízí asistenční program ELENA. Díky tomu jsme nepotřebovali žádného zprostředkovatele a celý proces byl velice rychlý, jednoduchý a bez problémů," říká Ľudovít Feigler, jednatel společnosti REMA TIP TOP INCO-CZ.
Jeho firma poprvé kontaktovala NRB loni v květnu a už v září se pustila do rozsáhlé rekonstrukce, která trvala do konce roku 2023. ,,Subjektivně mohu říct, že jsme plánované energetické úspory okolo 20 % dosáhli. I zaměstnanci za mnou chodí a říkají, že je změna znát. Přesné vyčíslení budeme mít ale až na konci roku, kdy se budeme hlásit o dotaci, kterou banka v rámci programu nabízí. Využijeme tak opět služeb NRB, která nám pomůže dokázat, že jsme plánované úspory dosáhli, pomocí ověřovacího energetického posudku," říká Feigler.
REMA TIP TOP INCO-CZ patří k řadě podnikatelů a firem, kteří program Nové úspory energie od Národní rozvojové banky využili. Jejich příběhy si můžete přečíst na webových stránkách NRB v sekciPříběhy klientů. ,,Program nabízíme podnikatelům již po několikáté. V programu Nové úspory energie se již nejedná o zcela bezúročný úvěr, stále jde však o velice výhodnou nabídku oproti komerčním bankám. Nabízíme zvýhodněný úvěr s úrokem 1,99 % p.a., který zájemcům pomůže zafinancovat úsporná opatření. Úvěr je v programu Nové úspory energie doplněn dotační složkou ve výši až 35 % z výše způsobilých výdajů," říká Eva Baková, specialistka energetiky Národní rozvojové banky a dodává: ,,O náš úvěr v rámci programů Úspory energie, ENERG a Nové úspory energie požádalo doposud 370 podnikatelských subjektů. V rámci Nových úspor energie přerozdělíme 1,8 miliardy korun, což je výrazně více než v minulých energeticky úsporných programech."
Program ELENA je asistenční program, jehož cílem je pomoci malým, středním i velkým podnikatelům v oblasti poradenství při přípravě projektů energetických úspor. V NRB jim v rámci programu pomohou s energetickým posudkem a přípravou energeticky úsporného projektu. Navíc jim uhradí 90 % způsobilých výdajů, které podnikatelé vynaložili na přípravu energetického posudku.
Program Nové úspory energie je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 Ministerstva průmyslu a obchodu. Program je určený pro firmy, které uvažují o projektech vedoucích k úspoře energií. V rámci programu mohou požádat o zvýhodněný úvěr, který je dostupný pro podnikatele všech velikostí, z celé České republiky, kromě hlavního města Prahy (pro prahu je určený podobný program ENERG).

Program ELENA (European Local ENergy Assistance) je financován z programu HORIZONT 2020 spravovanéhoEvropskou investiční bankou. Nabízí poradenství při zpracování energeticky úsporného projektu a získání energetického posudku. Cílem programu je usnadnit realizaci energeticky úsporných opatření. Je zaměřen na renovace stávajících nemovitostí a cílené investice do stavebních a technologických opatření spojených s budovou. Program ELENA nabízí úhradu 90 % způsobilých výdajů na vybrané činnosti spojené s přípravou projektu. Je vhodný nejen pro podnikatele, ale i pro, města, kraje a další subjekty veřejné správy.
Národní rozvojová banka, a.s., působí na trhu od roku 1992, toho času jako Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jejím cílem je přispět a podílet se na podpoře dlouhodobě udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje prostřednictvím poskytování finančních produktů, zejména v oblasti malého a středního podnikání, rozvoje infrastruktury a dalších sektorech ekonomiky. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. S využitím prostředků státního rozpočtu, rozpočtů krajů a evropských fondů banka poskytuje podporu formou záruk a zvýhodněných úvěrů a doplňuje tak nabídku bankovních a investičních produktů na trhu. V roce 2020 NRB svými produkty podpořila 10 636 projektů, v objemu přes 51 miliard korun napřímo poskytnutých či zaručených úvěrů. Dceřinými společnostmi NRB jsou Národní rozvojový fond, který se zaměřuje na rozvoj infrastruktury se zapojením soukromých zdrojů, a Národní rozvojová investiční, jež poskytuje podporu ve formě kapitálových finančních nástrojů soukromému i veřejnému sektoru.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů