Pondělí, 17. června 2024

Trh s tepelnými čerpadly se vrátil na úroveň před energetickou krizí

Pokud chce stát plnit své energetické a klimatické cíle, musí zefektivnit podporu

Trh s tepelnými čerpadly se vrátil na úroveň před energetickou krizí

Pro trh s tepelnými čerpadly byly poslední roky jako na houpačce. Do jeho formování promlouvala především energetická krize spojená s válkou na Ukrajině, nízké výrobní kapacity tradičních českých i evropských výrobců, ale také import necertifikovaných čerpadel z Asie. Nyní se trh sice stabilizuje, ale nízko pod hodnotami, které potřebuje Česko k plnění svých energetických a klimatických cílů.

Za loňský rok bylo v České republice prodáno a instalováno přes 55 tisíc tepelných čerpadel. Mířila nejen do českých domovů, ale stále častěji také do komerčních a průmyslových objektů a provozů. V meziročním srovnání došlo k téměř 9% propadu, na který je třeba se dívat perspektivou nestandardního roku 2022 a tehdejším skokovým růstem zájmu o úsporné a udržitelné vytápění, který podpořila válka na Ukrajině a jí způsobená energetická krize. Ukazuje se tedy, že trh nakonec nedokázal takto silnou poptávku po úsporné a udržitelné energetice využít.
Pokud má však Česko plnit své energetické a klimatické cíle, potřebuje výrazně větší zastoupení vzduchových i zemních tepelných čerpadel. A z tohoto pohledu je v tuto chvíli celkový počet prodejů, ale zejména objednávek alarmujícím způsobem nízký. Poptávka po nových čerpadlech, která se pod tlakem událostí v letech 2021 a 2022 rapidně zvýšila (a ze které pak vyplývají vysoké počty instalací nejen v roce 2022, ale i loňském roce 2023), klesla podle dat největších prodejců a distributorů v České republice o celých pět let zpět. Nutno dodat, že i přes stávající politiku státu, která tepelná čerpadla sice podporuje na straně dotací, ale bohužel znevýhodňuje na straně nákladů na provoz.
,,Je potřeba si uvědomit, že prodeje roku 2023 jsou silně ovlivněné objednávkami roku 2022 a nereflektují skutečný aktuální stav trhu s tepelnými čerpadly. Realizace poptávek z roku 2022 se kvůli nižším kapacitám výrobců přesunula často právě až do roku 2023. Reálná poptávka je tedy ještě nižší, než z čísel vyplývá. Česko svou šanci na nastartování změny na udržitelné a ekologické vytápění objektů nevyužívá tak, jak by mohlo," zmiňuje Radek Červín, předseda Asociace pro využívání tepelných čerpadel. ,,Trh potřebuje zásadní impuls - nikoli jen dotační, ale spíše na úrovni dlouhodobé systematické vize a strategie. Peníze jako takové totiž nejsou pro rozvoj hlavní stimulací."
Pokud trh tepelných čerpadel poroste, tahounem budou úspory z provozu, a ne dotace na pořízení. Energetická politika státu však musí jít čerpadlům naproti
Pokud svou větší aktivitou nepřispěje stát, bude další růst trhu s tepelnými čerpadly velice pozvolný a poháněný především samotnými domácnostmi a firmami. A to navzdory opětovnému probuzení realitního trhu, ale také řadě legislativních a regulatorních impulsů. Pozitivní roli sice sehraje větší obliba čerpadel nejen pro vytápění, ale také pro chlazení, plynoucí ze stále teplejšího počasí, či nástup ESG auditů a budoucí změny pravidel u emisních povolenek, ale ani tak nebude tempo dostatečné.
Pozitivní však je, že trh se začíná výrazně měnit z pohledu kvality. S postupným ústupem necertifikovaných dodavatelů z Asie roste podíl kvalitních a ověřených výrobců. Zvyšuje se také zastoupení čerpadel pracujících se zemními vrty nebo kolektory. Těch je v Česku navzdory jejich vysoké efektivitě v porovnání se zbytkem Evropy stále malý podíl. Stát sice jejich pořízení domácnostmi letos po pauze opět podpořil, je však potřeba udělat z nich postupně primární řešení u nové výstavby jak rezidenčních, tak komerčních a průmyslových budov.
,,Situace z předloňského roku, kdy došlo k rapidnímu růstu cen energií včetně plynu, se může kdykoli opakovat. Zároveň musíme řešit celý trh v dlouhodobějším horizontu, než je pár následujících let.Musíme kalkulovat se zdražováním emisních povolenek a otevřeně mluvit o dopadech, které z něj vyplynou. Je klíčové vyvíjet konstantní tlak na energetickou soběstačnost, které bez výrazně většího rozšíření tepelných čerpadel nedosáhneme," uvádí Radek Červín. ,,Je pro nás zásadní, aby se nyní trh rozvíjel stabilně a rostl především na kvalitě řešení. Stát tomu může pomoci dlouhodobou, konzistentní, a hlavně udržitelnou strategií podpory."
Že budou tepelná čerpadla hrát zásadní roli v českém energetickém mixu, přiznává i stát. I podle MŽP a MPO se stanou důležitou součástí systému pro zajištění tepla pro domácnosti i firmy a zároveň v kombinaci se solárními panely také prvkem posilujícím stabilitu českých energetických sítí. Díky funkci Smart Grid neboli chytrých sítí totiž dokáží využít energii v době přebytků, a tedy levné elektřiny (typicky v noci) a akumulovat teplo do zásoby, anebo naopak svou činnost omezit v časech zvýšené poptávky po elektřině v síti (typicky ve večerních hodinách).
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů