Středa, 24. července 2024

Symbolem CHKO Slavkovský les je ohrožená a chráněná prha arnika

Symbolem CHKO Slavkovský les je ohrožená a chráněná prha arnika

Chráněnou krajinnou oblast (CHKO) Slavkovský les, která byla vyhlášena před půl stoletím, 3. května 1974, je možné přirovnat k hornatému ostrovu zeleně, klidu a poměrně málo narušené přírody v geografickém trojúhelníku Karlových Varů, Mariánských a Františkových Lázní. Fenoménem tohoto lesa, který se do konce druhé světové války nazýval Císařský les, jsou vývěry teplých i studených minerálních pramenů. V severní části území jsou to karlovarské termální prameny, které podnítili vznik největších a nejznámějších lázní v Česku. Na sušších místech na okrajích lesa roste prha arnika, která je symbolem CHKO Slavkovský les.

Les je osobitým krajinným celkem s loukami a rašeliništi - nejvyšší vrcholy Slavkovského lesa tvoří vrchy Lesný a Lysina, které leží ve zdvižené západní části. Významnou součástí lesů jihozápadní části Slavkovského lesa jsou rozlehlá rašeliniště vrchovištního typu s porosty borovice blatky a břízy pýřité s charakteristickými rašelinnými druhy. Rozsáhlé lesní komplexy spolu s rašeliništi vytváří ohromný přírodní vodní rezervoár, příznivě ovlivňující vodní režim širokého okolí, především západočeských lázní.

Oblast je protkána sítí dobře značených turistických cest, po kterých se lze vydat například do premonstrátského kláštera v Teplé, na hrad Loket, Bečov a zámek Kynžvart. Známá je i naučná stezka na Kladské, jejíž část je zpřístupněna i pro vozíčkáře, a naučná stezka Smraďoch. Zároveň je v lokalitě Kladská u Mariánských Lázní otevřen Dům přírody, moderní návštěvnické středisko ve zvláště chráněném území.

Ze vzácné a chráněné květeny je nejvýznačnější endemit rožec kuřičkolistý, vrba borůvkovitá, dále pak arnika horská, vzácné hadcové sleziníky, chrastavec rolní hadcový, vřesovec čtyřřadý, řada druhů orchidejí a celá plejáda vzácných rostlin vázaných na mokřadní a slatinné louky. Mokřady s výskytem četrkusu lučního jsou rovněž biotopem jednoho z nejvzácnějších denních motýlů Evropy - hnědáska chrastavcového, který už se dnes v rámci ČR vyskytuje pouze v Karlovarském kraji. Pravidelně zde také hnízdí čáp černý, v poslední době také datlík tříprstý nebo vzácný orel křiklavý. V posledních letech lze ve Slavkovském lese vzácně potkat i bobra evropského.

Slavkovský les i blízké oblasti Krušných hor proslavila v minulosti zejména ložiska cínových rud. Cínový revír totiž poskytnul od 14. do 17. století kolem 60.000 tun cínu. Pozůstatky po rozsáhlých středověkých rýžovištích cínové rudy se zachovaly zejména v prostoru Kladské a Pramenů. Kromě cínových rud se v pozdějších dobách těžily i rudy wolframu a rudy stříbra. V okolí Horního Slavkova je nejstarší těžba stříbra datovaná rokem 1507, samotné město mělo dokonce od roku 1526 (pouze dva roky) svoji mincovnu. Dalším významnějším hornickým městem byl Smrkovec, kde v 16. až 18. století probíhala těžba stříbra a v 18. až 19. století těžba železných rud.

V CHKO, která byla vyhlášena na ochranu mimořádných hodnot krajiny a ojedinělých přírodních fenoménů v trojúhelníku lázeňských měst Mariánské Lázně, Karlovy Vary a Františkovy Lázně, o rozloze 611 km2 je 35 maloplošných zvláště chráněných území: dvě národní přírodní rezervace (Kladské rašeliny a Pluhův bor), tři národní přírodní památky (Křížky, Upolínová louka pod Křížky a Svatošské skály), 12 přírodních rezervací a 18 přírodních památek. Je zde i 24 evropsky významných lokalit a ptačí oblast Doupovské hory.

Po roce 1990 začala postupná přeměna lesů v CHKO, a to zejména v důsledku odsíření elektráren v sokolovské pánvi, ale i stanovením závazného ukazatele o minimálním podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostů. Les nyní tvoří na 55 procent rozlohy CHKO.

Mezi nejvýznamnější na světě patří zdejší mokřady - pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa byly v roce 2012 zapsány na Seznam mokřadů mezinárodního významu splňující kritéria Ramsarské úmluvy. Toto mimořádně cenné území o celkové rozloze 3200 hektarů tvoří dvě oddělené části - komplex vrchovišť a lesních rašelinných stanovišť chráněných v rámci národní přírodní rezervace a stejnojmenné evropsky významné lokality Kladské rašeliny, a soustava spíše nelesních mokřadů s četnými minerálními prameny v Tepelské vrchovině.

Sídlem správy CHKO jsou Mariánské Lázně, krajské středisko sídlí v Karlových Varech.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů