Pondělí, 17. června 2024

ČIŽP vedla odborný dialog o ochraně životního prostředí s gruzínskou delegací

ČIŽP vedla odborný dialog o ochraně životního prostředí s gruzínskou delegací

Česká inspekce životního prostředí přivítala dne 22. dubna 2024 na ředitelství v Praze delegaci zástupců několika environmentálních institucí Gruzie, zejména Ministerstva ochrany životního prostředí a zemědělství vč. jeho odborů, Národní agentury pro životní prostředí LEPL a projektu ministerstva ,,Save the Nature - Georgia".

Ředitel ČIŽP Petr Bejček představil inspekci jako státní dozorový orgán, vysvětlil její začlenění do národní administrativy a přiblížil oblasti působnosti včetně základní české i unijní legislativy. Zmínil také zapojení do spolupráce v oblasti životního prostředí na mezinárodní úrovni v rámci sítě IMPEL. Gruzínská strana projevila zájem o obecné informace týkající se historických újem na životním prostředí, tzv. starých ekologických zátěží a jejich řešení, a také o postupy inspekčních orgánů při řešení aktuálních environmentálních událostí, zejména o aplikaci zákona o ekologické újmě.

Vedoucí oddělení ochrany vod ředitelství ČIŽP Radek Tonner spolu s ředitelem oblastního inspektorátu Ostrava Danielem Grůzou kromě kompetencí inspekce v rámci národní a unijní legislativy prezentovali vybrané reálné příklady práce inspekčních orgánů. Vedla se diskuse o způsobu sanace a rekultivace poškozených lokalit, určování viníka a způsobu vynucování náprav. Tématem byly také způsoby uplatňování legislativy při velkých a malých poškozeních, sdílené kompetence jednotlivých kontrolních a dozorových orgánů nebo sanační opatření, zejména jedná-li se o vysoce závažná poškození (např. únik jedovatých látek). Vedoucí oddělení odpadového hospodářství ředitelství ČIŽP Martin Zemek pak podrobněji informoval o nelegálním dovozu odpadů na území ČR včetně transitů, zmínil případy úniků nebezpečných látek ze skládek nebo z autovrakovišť a také problematiku opakovaných nálezů azbestu ve stavebních odpadech.

Zdroj: ČIŽP

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů