Sobota, 15. června 2024

Nový metodický návod odboru cirkulární ekonomiky a odpadů MŽP k oddělenému soustřeďování textilního odpadu

Nový metodický návod odboru cirkulární ekonomiky a odpadů MŽP k oddělenému soustřeďování textilního odpadu

NOVÝ METODICKÝ NÁVOD odboru cirkulární ekonomiky a odpadů Ministerstva životního prostředí k k oddělenému soustřeďování textilního odpadu od 1. ledna 2025 dle § 59 odst. 2 zákona o odpadech, vydáno v Praze dne 9. dubna 2024.

Oddělené soustřeďování textilního odpadu obcemi od 1. ledna 2025 pro zajištění splnění povinnosti dle zákona o odpadech

Odbor cirkulární ekonomiky a odpadů Ministerstva životního prostředí vydává tento metodický návod pro upřesnění postupu pro splnění povinnosti obcí dle § 59 odst. 2 zákona o odpadech zajistit nejpozději od 1. ledna 2025 místa pro oddělené soustřeďování textilního odpadu a dále k zajištění jednotného plnění vybraných evidenčních a ohlašovacích povinností obcí.

Povinnost obcí nejpozději od 1. ledna 2025 zajistit oddělené soustřeďování textilních odpadů

Podle § 59 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, mají obce povinnost určit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu, a to alespoň nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků a od 1. ledna 2025 rovněž textilu.

Obce mohou v souladu s § 33 odst. 1 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, zajistit oddělené soustřeďování složek komunálních odpadů prostřednictvím sběrných dvorů, zařízení určených pro nakládání s odpady, velkoobjemových kontejnerů, sběrných nádob, pytlového způsobu sběru, nebo kombinací těchto způsobů. Tyto možnosti sběru tříděných využitelných složek komunálního odpadu se budou od 1. ledna 2025 vztahovat i na textil a obce mohou zajistit separovaný sběr textilních odpadů jedním či více z výše uvedených způsobů.

Zákonnou povinností obce bude od 1. ledna 2025 nabídnout místo, kde bude možné textilní odpad odevzdat. Bude na rozhodnutí každé obce, jaký konkrétní způsob separovaného sběru textilního odpadu zvolí.

Může se jednat o:

  • Sběrné nádoby na textilní odpad rozmístěné v ulicích;
  • Místo určené pro odkládání textilních odpadů na sběrných dvorech;
  • Pravidelné sběry textilního odpadu do dočasně přistavených nádob;
  • Tzv. pytlový sběr dům od domu v pravidelných intervalech;
  • a další.

Ministerstvo životního prostředí obcím doporučuje k separovanému sběru textilu přistupovat stejně jako v případě ostatních tříděných složek komunálního odpadu, jako jsou papír, plasty, kovy a sklo. To znamená v případě větších měst a obcí rozmístit sběrné nádoby v ulicích, u menších obcí je možné využít například sběrné dvory či pytlový sběr.

Platnost a účinnost: tento metodický návod zrušuje metodický návod č.j. MZP/2020/720/4634 z 11. listopadu 2020 a nabývá platnosti a účinnosti dnem 10. dubna 2024.

  • Kompletní znění metodického sdělení naleznete zde

Zdroj: https://www.inisoft.cz/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů