Pondělí, 17. června 2024

Skončil projekt KAPOOO, který pomůže zlepšit ovzduší v regionu

Skončil projekt KAPOOO, který pomůže zlepšit ovzduší v regionu

Díky grantu z Norských fondů realizoval Moravskoslezský kraj projekt Krajský akční plán pro oblast ochrany ovzduší (KAPOOO). Jeho cílem bylo na základě podrobného monitoringu zdrojů znečištění navrhnout co nejefektivnější opatření, která povedou ke snížení emisí, a tím ke zlepšení životního prostředí.

Na projektu s Moravskoslezským krajem spolupracovaly expertní, výzkumná a metodická pracoviště, která dlouhodobě provádějí na národní úrovni metodický vývoj, monitoring a výzkum v oblasti ochrany ovzduší - Český hydrometeorologický ústav, Státní zdravotní ústav, Centrum dopravního výzkumu a výzkumná, analytická a projekční společnost pro oblast životního prostředí, zemědělství, lesnictví a rozvoje území Ekotoxa. Projekt podpořila také města Ostrava, Opava a Kopřivnice.

Výstupy měření z let 2021 až 2024 jsou zapracovány v novém Akčním plánu. Ten reaguje na stávající i očekávané změny kvality ovzduší na území regionu a navrhuje opatření, která by měla zajistit udržitelné fungování a rozvoj kraje a zlepšit či alespoň udržet kvalitu života jeho obyvatel.

Moravskoslezský kraj bude tento plán využívat pro řízení kvality ovzduší, např. formou nastavení specifických dotací. Cílovou skupinou jsou také obyvatelé kraje, kteří by měli pocítit jeho dopady ve stabilizaci či zlepšení kvality ovzduší. Dalšími uživateli výstupů jsou partneři projektu, kteří přenesli své odborné znalosti do zpracování Akčního plánu, a zároveň navázali vzájemnou spolupráci mezi sebou a s veřejnou správou, která bude přínosem i do budoucna.

Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.

http://www.msk.cz/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů