Pondělí, 17. června 2024

Podnikatele trápí stará osvětlení, okna a nedostatečné zateplení jejich budov. NRB přerozdělí 1,8 miliardy v rámci programu Nové úspory energie

Podnikatele trápí stará osvětlení, okna a nedostatečné zateplení jejich budov. NRB přerozdělí 1,8 miliardy v rámci programu Nové úspory energie

Podnikatelé se ve svých budovách dennodenně potkávají s problémy, které zvyšují jejich účty za energie. Nedostatečné těsnění oken, špatné osvětlení nebo zateplení jsou jen hrstkou z problémů, kterým čelí. Se schválením Směrnice o energetické náročnosti budov Radou EU se navíc na renovace a úsporné budovy bude klást v příštích letech výrazně větší důraz a podnikatelé budou muset do přechodu na udržitelná řešení investovat nemalé částky. Pomocnou ruku jim nabízí Národní rozvojová banka se svým programem Nové úspory energie, který z části pokryje jejich náklady na realizaci udržitelného projektu. Na program banka vyčlenila 1,8 miliardy korun.

Ceny energií v posledních letech výrazně stouply a s tím se zvýšily i zálohy za energie. Podnikatelé tak najednou museli začít řešit energetický management, který pro ně do té doby nebyl prioritou. ,,Začali se zajímat, kde by mohli snížit svou spotřebu, jaké stroje vyřadit z provozu a jak své budovy proměnit v úsporné. Postupně tak přišli na to, že jejich budova často nemá funkční energetický management a peníze jim často unikají doslova oknem," říká Eva Baková, specialistka energetiky Národní rozvojové banky.
Jedním takovým podnikatelem byl i Karel Řepa, spolumajitel společnosti Retre. ,,Provoz prádelny byl energeticky náročný, proto nám investice do úsporných opatření dávaly velký smysl - tím více pak při pohledu na ceny energií. Začali jsme s postupnou obnovou našeho strojního řízení. Nejdříve jsme nahradili zastaralý zdroj páry na LTO novým zařízením na plyn a poté jsme začali postupně nahrazovat parní spotřebiče, tedy žehliče a sušičky, plynovými," říká Řepa. Tím to ale neskončilo. Společnost se pustila i do zvýšení výkonu její fotovoltaiky.
Problém firmy Retre není výjimkou, patří k řadě nejčastějších problémů, se kterými se podnikatelé u svých budov potýkají. K těm patří kromě zastaralých technologií a strojů také:
  • stará okna
  • netěsnící dveře
  • energeticky náročné osvětlení
  • špatný stav fasády budovy
,,Podnikatelé v počáteční fázi často neví, co je třeba v jejich budově vylepšit či vyměnit. V této situaci jim pomohou kolegové z programu ELENA, kteří jim nabídnou pomocnou ruku s přípravou energeticky úsporného projektu a navrhnou jim řešení na míru. Ať už jde o odstranění několika starších strojů a jejich nahrazení jedním novým, který nespotřebuje tolik energie, nebo například o výměnu žárovek za LED osvětlení či dvojskel za trojskla. Podoba řešení se liší, často je to však velice komplexní. Málokdy se setkáváme s tím, že by podnikateli stačilo pouze vyměnit světla nebo okna," říká Baková.
NRB podnikatelům pomáhá nejen s návrhem energetického projektu a vypracováním energetického posudku v rámci asistenčního programu ELENA, ale také s financováním v rámci programu Nové úspory energie. V něm mohou podnikatelé zažádat o zvýhodněný úvěr s úrokem 1,99 % p.a. Po úspěšném dokončení úsporných opatření mohou požádat o vyplacení dotační složky úvěru ve výši až 35 % ze způsobilých výdajů projektu. Díky této podpoře se mohou podnikatelé pustit do jednodušších i rozsáhlejších oprav svých budov.
O tom, že je správný čas se do renovací budov pustit, svědčí také Směrnice o energetické náročnosti budov, kterou ve druhé polovině dubna schválila Rada EU. Jejím cílem je, aby byly všechny budovy do roku 2050 uhlíkově neutrální. Státy EU budou mít dva roky na převedení této normy do národní legislativy.

Program Nové úspory energie je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 Ministerstva průmyslu a obchodu. Program je určený pro firmy, které uvažují o projektech vedoucích k úspoře energií. V rámci programu mohou požádat o zvýhodněný úvěr, který je dostupný pro podnikatele všech velikostí, z celé České republiky, kromě hlavního města Prahy (pro prahu je určený podobný program ENERG).

Program ELENA (European Local ENergy Assistance) je financován z programu HORIZONT 2020 spravovanéhoEvropskou investiční bankou. Nabízí poradenství při zpracování energeticky úsporného projektu a získání energetického posudku. Cílem programu je usnadnit realizaci energeticky úsporných opatření. Je zaměřen na renovace stávajících nemovitostí a cílené investice do stavebních a technologických opatření spojených s budovou. Program ELENA nabízí úhradu 90 % způsobilých výdajů na vybrané činnosti spojené s přípravou projektu. Je vhodný nejen pro podnikatele, ale i pro, města, kraje a další subjekty veřejné správy.
Národní rozvojová banka, a.s., působí na trhu od roku 1992, toho času jako Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jejím cílem je přispět a podílet se na podpoře dlouhodobě udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje prostřednictvím poskytování finančních produktů, zejména v oblasti malého a středního podnikání, rozvoje infrastruktury a dalších sektorech ekonomiky. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. S využitím prostředků státního rozpočtu, rozpočtů krajů a evropských fondů banka poskytuje podporu formou záruk a zvýhodněných úvěrů a doplňuje tak nabídku bankovních a investičních produktů na trhu.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů