Pátek, 24. května 2024

Včely, odpady, příroda a krajina. Na životní prostředí a zemědělství vyčlenil liberecký kraj 8 milionů korun

Včely, odpady, příroda a krajina. Na životní prostředí a zemědělství vyčlenil liberecký kraj 8 milionů korun

V rámci programu 8.2, který se zaměřuje na podporu ochrany přírody a krajiny, je navrženo podpořit všech 34 formálně správných žádostí o dotaci v celkové výši 2.811.112 korun; dvě žádosti byly pro formální nesoulad vyřazeny. Navrhuje se doplnit rezervu programu 8.2 do této výše o 288.312 korun z volných prostředků programu 8.6, zaměřeného na podporu retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu.

,,Tento program cílí na zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně, praktická opatření k ochraně živočichů a rostlin a péči o biotopy, na zajištění vodních nádrží proti utonutí živočichů, ale také na podporu činnosti zařízení poskytujících péči o zvířata v nouzi, zajišťování záchranných programů pro ohrožené druhy zvířat a údržbu a obnovu drobných památek v krajině," řekl Václav Židek, krajský radní pro resort životního prostředí a zemědělství. ,,Letos jsme zavedli podporu kastračních programů toulavých koček pro obce a další organizace, je to jedna z oblastí, jíž je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. Nově zavedený podprogram Podpora kastrace opuštěných a zdivočelých koček (Felis catus) využilo devět žadatelů v objemu 740.780 korun."

Úspěšní byli žadatelé o dotace z programu 8.3, jenž se zabývá podporou včelařství. Uspělo jich všech dvacet a rozdělí si mezi sebe 724.950 korun. ,,Letos se tento program zaměřuje především na výměnu starých nevyhovujících úlů za nové, v dřívějších letech jsme se zaměřovali na počet a teď dáváme důraz spíše na zdravotní stav včelstev," upřesnil Židek.

Z třiadvaceti žadatelů v programu 8.5, jehož cílem je podpora předcházení vzniku odpadů, využití bioodpadů a odděleného sběru kovových odpadů, jich uspělo jedenadvacet Celková výše požadované podpory představuje 4.498.771 korun a se navrhuje doplnit rezervu programu 8.5 do této výše o 1.922.761 Kč z volných prostředků programu 8.6.

,,V tomto programu se mimo jiné podporuje vznik a provoz re-use center a prodejen, kde se nabízí zboží bez obalu, pořízení elektrických kompostérů na gastroodpady, nákup štěpkovačů nebo drtičů dřeva, které pochází z údržby zeleně v obcích a údržby zahrad jejich obyvatel, dále na pořízení nádob na oddělený sběr kovových odpadů či vznik a provoz zařízení k využití bioodpadů, a to včetně malých zařízení a komunitních kompostáren," uzavřel Židek.

http://www.kraj-lbc.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů