Pondělí, 17. června 2024

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků

116

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

o přijetí změn příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. září 2022 byly v Budapešti přijaty změny příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků1).

Se změnami příloh vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal dne 12. února 2024 listinu o přijetí těchto změn.

Změny příloh vstoupily v platnost na základě článku X odst. 5 Dohody dne 29. prosince 2022.

Pro Českou republiku vstoupily změny příloh v platnost na základě článku X odst. 6 Dohody dne 27. března 2024.

Anglické znění změn příloh a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

Ministr:

v z. JUDr. Smolek, Ph.D., LL.M., v. r.

vrchní ředitel sekce právní a konzulární

PŘEKLAD

Příloha 2

Druhy vodních ptáků, na které se vztahuje Dohoda

Čeleď ANATIDAE (kachnovití)

Dendrocygna viduata husička vdovka
Dendrocygna bicolor husička dvoubarvá
Thalassornis leuconotus husička krátkoocasá
Oxyura maccoa kachnice africká
Oxyura leucocephala kachnice bělohlavá
Cygnus olor labuť velká
Cygnus cygnus labuť zpěvná
Cygnus columbianus labuť malá
Branta bernicla berneška tmavá
Branta leucopsis berneška bělolící
Branta ruficollis berneška rudokrká
Anser anser husa velká
Anserfabalis husa polní
Anser brachyrhynchus husa krátkozobá
Anser albifrons husa běločelá
Anser erythropus husa malá
Clangula hyemalis hoholka lední
Somateria spectabilis kajka královská
Somateria mollissima kajka mořská
Polysticta stelleri kajka bělohlavá
Melanitta fusca turpan hnědý
Melanitta nigra turpan černý
Bucephala clangula hohol severní
Mergellus albellus morčák malý
Mergus merganser morčák velký
Mergus serrator morčák prostřední
Alopochen aegyptiaca husice egyptská
Tadorna tadorna husice liščí
Tadornaferruginea husice rezavá
Tadorna cana husice šedohlavá
Plectropterus gambensis pižmovka ostruhatá
Sarkidiornis melanotos pižmovka hřebenatá
Nettapus auritus kachnička pestrá
Marmaronetta angustirostris čírka úzkozobá
Netta rufina zrzohlávka rudozobá
Netta erythrophthalma zrzohlávka rudooká
Aythyaferina polák velký
Aythya nyroca polák malý
Aythyafuligula polák chocholačka
Aythya mařila polák kaholka
Spatula querquedula čírka modrá
Spatula hottentota čírka hottentotská
Spatula clypeata lžičák pestrý
Mareca strepera kopřivka obecná
Mareca penelope hvízdák eurasijský
Anas undulata kachna žlutozobá
Anas platyrhynchos kachna divoká
Anas capensis čírka popelavá
Anas erythrorhyncha ostralka rudozobá
Anas acuta ostralka štíhlá
Anas crecca čírka obecná

Čeleď PODICIPEDIDAE (potápkovití)

Tachybaptus ruficollis potápka malá
Podiceps grisegena potápka rudokrká
Podiceps cristatus potápka roháč
Podiceps auritus potápka žlutorohá
Podiceps nigricollis potápka černokrká

Čeleď PHOENICOPTERIDAE (plameňákovití)

Phoenicopterus roseus plameňák karibský
Phoeniconaias minor plameňák malý

Čeleď PHAETHONTIDAE (faetonovití)

Phaethon aethereus faeton červenozobý
Phaethon rubricauda faeton červenoocasý
Phaethon lepturus faeton žlutozobý

Čeleď RALLIDAE (chřástalovití)

Sarothrura elegans chřástal žlutoskvrnný
Sarothrura boehmi chřástal Böhmův
Sarothrura ayresi chřástal Ayresův
Rallus aquaticus chřástal vodní
Rallus caerulescens chřástal rákosní
Crex egregia chřástal africký
Crex crex chřástal polní
Porzana porzana chřástal kropenatý
Zapornia flavirostra chřástal žlutozobý
Zapornia parva chřástal malý
Zapornia pusilla chřástal nejmenší
Amaurornis marginalis chřástal žíhaný
Porphyrio alleni slípka Allenova
Gallinula chloropus slípka zelenonohá
Paragallinula angulata slípka drobná
Fulica cristata lyska hřebenatá
Fulica atra lyska černá

Čeleď GRUIDAE (jeřábovití)

Balearica regulorum jeřáb královský
Balearica pavonina jeřáb páví
Leucogeranus leucogeranus jeřáb bílý
Bugeranus carunculatus jeřáb bradavičnatý
Anthropoides paradiseus jeřáb rajský
Anthropoides virgo jeřáb panenský
Grus grus jeřáb popelavý

Čeleď GAVIIDAE (potáplicovití)

Gavia stellata potáplice malá
Gavia arctica potáplice severní
Gavia immer potáplice lední
Gavia adamsii potáplice žlutozobá

Čeleď SPHENISCIDAE (tučňákovití)

Spheniscus demersus tučňák brýlový

Čeleď CICONIIDAE (čápovití)

Leptoptilos crumenifer marabu africký
Mycteria ibis nesyt africký
Anastomus lamelligerus zejozob africký
Ciconia nigra čáp černý
Ciconia abdimii čáp simbil
Ciconia microscelis čáp bělokrký
Ciconia ciconia čáp bílý

Čeleď THRESKIORNITHIDAE (ibisovití)

Platalea alba kolpík africký
Platalea leucorodia kolpík bílý
Threskiornis aethiopicus ibis posvátný
Geronticus eremita ibis skalní
Plegadis falcinellus ibis hnědý

Čeleď ARDEIDAE (volavkovití)

Botaurus stellaris bukač velký
Ixobrychus minutus bukáček malý
Ixobrychus sturmii bukáček trpasličí
Nycticorax nycticorax kvakoš noční
Ardeola ralloides volavka vlasatá
Ardeola idae volavka modrozobá
Ardeola rufiventris volavka hnědobřichá
Bubulcus ibis volavka rusohlavá
Ardea cinerea volavka popelavá
Ardea melanocephala volavka africká
Ardea purpurea volavka červená
Ardea alba volavka bílá
Ardea brachyrhyncha volavka prostřední
Egretta ardesiaca volavka černá
Egretta vinaceigula volavka rudohrdlá
Egretta garzetta volavka stříbřitá
Egretta gularis volavka západní

Čeleď BALAENICIPITIDAE (člunozobovití)

Balaeniceps rex člunozobec africký

Čeleď PELECANIDAE (pelikánovití)

Pelecanus crispus pelikán kadeřavý
Pelecanus rufescens pelikán africký
Pelecanus onocrotalus pelikán bílý

Čeleď FREGATIDAE (fregatkovití)

Fregata ariel fregatka malá
Fregata minor fregatka obecná

Čeleď SULIDAE (terejovití)

Morus bassanus terej bílý
Morus capensis terej jihoafrický
Sula dactylatra terej maskový

Čeleď PHALACROCORACIDAE (kormoránovití)

Microcarbo coronatus kormorán černý
Microcarbo pygmaeus kormorán malý
Gulosus aristotelis kormorán chocholatý
Phalacrocorax carbo kormorán velký
Phalacrocorax capensis kormorán jihoafrický
Phalacrocorax nigrogularis kormorán arabský
Phalacrocorax neglectus kormorán pobřežní

Čeleď BURHINIDAE (dytíkovití)

Burhinus senegalensis dytík africký

Čeleď PLUVIANIDAE (běhulíkovití)

Pluvianus aegyptius běhulík pestrý

Čeleď HAEMATOPODIDAE (ústřičníkovití)

Haematopus moquini ústřičník jihoafrický
Haematopus ostralegus ústřičník velký

Čeleď RECURVIROSTRIDAE (tenkozobcovití)

Recurvirostra avosetta tenkozobec opačný
Himantopus himantopus pisila čáponohá

Čeleď CHARADRIIDAE (kulíkovití)

Pluvialis squatarola kulík bledý
Pluvialis apricaria kulík zlatý
Pluvialis fulva kulík pacifický
Eudromias morinellus kulík hnědý
Charadrius hiaticula kulík písečný
Charadrius dubius kulík říční
Charadrius pecuarius kulík africký
Charadrius tricollaris kulík třípásý
Charadrius forbesi kulík Forbesův
Charadrius marginatus kulík proměnlivý
Charadrius alexandrinus kulík mořský
Charadrius pallidus kulík krotký
Charadrius mongolus kulík menší
Charadrius leschenaultii kulík větší
Charadrius asiaticus kulík kaspický
Vanellus vanellus čejka chocholatá
Vanellus spinosus čejka trnitá
Vanellus albiceps čejka laločnatá
Vanellus lugubris čejka šedoprsá
Vanellus melanopterus čejka černokřídlá
Vanellus coronatus čejka korunkatá
Vanellus senegallus čejka žlutonohá
Vanellus superciliosus čejka hnědoprsá
Vanellus gregarius keptuška stepní
Vanellus leucurus keptuška běloocasá

Čeleď SCOLOPACIDAE (slukovití)

Numenius phaeopus koliha malá
Numenius tenuirostris koliha tenkozobá
Numenius arquata koliha velká
Limosa lapponica břehouš rudý
Limosa limosa břehouš černoocasý
Arenaria interpres kamenáček pestrý
Calidris tenuirostris jespák velký
Calidris canutus jespák rezavý
Calidris pugnax jespák bojovný
Calidris falcinellus jespáček ploskozobý
Calidris ferruginea jespák křivozobý
Calidris temminckii jespák šedý
Calidris alba jespák písečný
Calidris alpina jespák obecný
Calidris maritima jespák mořský
Calidris minuta jespák malý
Scolopax rusticola sluka lesní
Gallinago stenura bekasina sibiřská
Gallinago media bekasina větší
Gallinago gallinago bekasina otavní
Lymnocryptes minimus slučka malá
Phalaropus lobatus lyskonoh úzkozobý
Phalaropus fulicarius lyskonoh ploskozobý
Xenus cinereus vodouš malý
Actitis hypoleucos pisík obecný
Tringa ochropus vodouš kropenatý
Tringa erythropus vodouš tmavý
Tringa nebulána vodouš šedý
Tringa totanus vodouš rudonohý
Tringa glareola vodouš bahenní
Tringa stagnatilis vodouš štíhlý

Čeleď DROMADIDAE (pobřežníkovití)

Dromas ardeola pobřežník černobílý

Čeleď GLAREOLIDAE (ouhorlíkovití)

Glareola pratincola ouhorlík stepní
Glareola nordmanni ouhorlík černokřídlý
Glareola ocularis ouhorlík madagaskarský
Glareola nuchalis ouhorlík skalní
Glareola cinerea ouhorlík bělolící

Čeleď LARIDAE (rackovití)

Anous stolidus nody obecný
Anous tenuirostris nody tenkozobý
Rynchops flavirostris zoboun africký
Hydrocoloeus minutus racek malý
Xema sabini racek Sabinův
Rissa tridactyla racek tříprstý
Larus genei racek tenkozobý
Larus ridibundus racek chechtavý
Larus hartlaubii racek kapský
Larus cirrocephalus racek šedohlavý
Larus ichthyaetus racek velký
Larus melanocephalus racek černohlavý
Larus hemprichii racek arabský
Larus leucophthalmus racek bělooký
Larus audouinii racek zelenonohý
Larus canus racek bouřní
Larus dominicanus racek jižní
Larus fuscus racek žlutonohý
Larus argentatus racek stříbřitý
Larus armenicus racek arménský
Larus michahellis racek středomořský
Larus cachinnans racek bělohlavý
Larus glaucoides racek polární
Larus hyperboreus racek šedý
Larus marinus racek mořský
Onychoprion fuscatus rybák černohřbetý
Onychoprion anaethetus rybák uzdičkový
Sternula albifrons rybák malý
Sternula saundersi rybák arabský
Sternula balaenarum rybák damarský
Gelochelidon nilotica rybák černozobý
Hydroprogne caspia rybák velkozobý
Chlidonias hybrida rybák bahenní
Chlidonias leucopterus rybák bělokřídlý
Chlidonias niger rybák černý
Sterna dougallii rybák rajský
Sterna hirundo rybák obecný
Sterna repressa rybák bělolící
Sterna paradisaea rybák dlouhoocasý
Sterna vittata rybák jižní
Thalasseus bengalensis rybák oranžovozobý
Thalasseus sandvicensis rybák severní
Thalasseus maximus rybák královský
Thalasseus bergii rybák chocholatý

Čeleď STERCORARIIDAE (chaluhovití)

Stercorarius longicaudus chaluha malá
Catharacta skua chaluha velká

Čeleď ALCIDAE (alkovití)

Fratercula arctica papuchalk ploskozobý
Cepphus grylle alkoun obecný
Ale a torda alka malá
Alle alle alkoun malý
Uria lomvia alkoun tlustozobý
Uria aalge alkoun úzkozobý

Příloha 3

AKČNÍ PLÁN

[...]

Tabulka 1 a/7

STATUS POPULACÍ STĚHOVAVÝCH VODNÍCH PTÁKŮ

KLASIFIKAČNÍ KLÍČ

Následující klíč k Tabulce 1 je základem pro provádění Akčního plánu:

Sloupec A

Kategorie 1: (a) druhy z Přílohy I Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů,

(b) druhy, které jsou uvedené jako "ohrožené" v Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN dle nejnovějšího přehledu BirdLife International, nebo

(c) populace s menší početností než přibližně 10000 jedinců.

Kategorie 2: Populace, jejichž početnost leží v rozmezí od přibližně 10000 do 25000 jedinců.

Kategorie 3: Populace, jejichž početnost leží v rozmezí od přibližně 25000 do 100000 jedinců a jsou považovány za ohrožené vlivem:

(a) shromažďování se na malém počtu lokalit v kterékoli fázi jejich ročního životního cyklu,

(b) závislosti na typu stanoviště, který je silně ohrožen,

(c) dlouhodobého snižování početnosti,

(d) velkého kolísání početnosti populací či vývojových trendů,

(e) rychlého krátkodobého snižování početnosti, nebo

(f) chybějících dat.

Kategorie 4: druhy, které j sou uvedené jako "téměř ohrožené" v Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN dle nejnovějšího přehledu BirdLife International, ale nenaplňují podmínku uvedenou v kategorii 1, 2, nebo 3, jak jsou uvedeny výše, a které jsou vhodné pro mezinárodní akci.

Pro druhy kategorie 2, 3 a 4 výše, viz odstavec 2.1.1 Akčního plánu (Příloha 3 Dohody).

Sloupec B

Kategorie 1: Populace, jejichž početnost leží v rozmezí od přibližně 25000 do 100000 jedinců a které nesplňují kritéria pro sloupec A, jak je uvedeno výše.

Kategorie 2: Populace, jejichž početnost je větší nežli přibližně 100000 jedinců a které nesplňují kritéria pro sloupec A, ale jež jsou považovány za populace vyžadující zvláštní pozornost z důvodu:

(a) shromažďování se na malém počtu lokalit v kterékoli fázi jejich ročního životního cyklu,

(b) závislosti na typu stanoviště, který je silně ohrožen,

(c) dlouhodobého snižování početnosti,

(d) velkého kolísání početnosti populací či vývojových trendů,

(e) rychlého krátkodobého snižování početnosti, nebo

(f) chybějících dat.

Sloupec C

Kategorie 1: Populace, jejichž početnost je větší nežli přibližně 100000 jedinců, jež mohou mít významný užitek z mezinárodní spolupráce a které nesplňují kritéria pro sloupce A nebo B, jak je uvedeno výše.

REVIZE TABULKY 1

Tato tabulka bude:

(a) pravidelně aktualizována odborným výborem v souladu s článkem VII odstavce 3 písm. (b), této Dohody, a

(b) upravována dle potřeby zasedáním smluvních stran v souladu s článkem VI odstavce 9 písm. (d) této Dohody na základě závěrů takovýchto revizí.

DEFINICE GEOGRAFICKÝCH TERMÍNŮ POUŽITÝCH V POPISECH AREÁLŮ

Berte na vědomí, že areály vodních ptáků respektují biologické, ne politické hranice, a že přesné sjednocení biologických a politických celků je extrémně neobvyklé. Použité popisy areálů nemají žádný politický význam a slouží pouze jako obecné vodítko; pro přesnější zmapování výskytu vodních ptáků by odborníci měli využít internetový portál Critical Site Network Tool:

http://criticalsites.wetlands.org/en

Severní Afrika Alžírsko, Egypt, Libye, Maroko, Tunisko.
Západní Afrika Benin, Burkina Faso, Kamerun, Kapverdy, Čad, Pobřeží slonoviny, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Libérie, Mali, Mauritánie, Niger, Nigérie, Senegal, Sierra Leone, Togo.
Východní Afrika Burundi, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Keňa, Rwanda, Somálsko, Jižní Súdán, Súdán, Uganda, Tanzanie.
Severozápadní Afrika Alžírsko, Maroko, Tunisko
Severovýchodní Afrika Džibutsko, Egypt, Eritrea, Etiopie, Somálsko, Jižní Súdán, Súdán.
Jižní Afrika Angola, Botswana, Svazijsko, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibie, Jihoafrická republika, Zambie, Zimbabwe.
Střední Afrika Kamerun, Středoafrická republika, Kongo, Demokratická republika Kongo, Rovníková Guinea, Gabon, Sv. Tomáš a Princův ostrov.
Subsaharská Afrika všechny africké státy jižně od Sahary.
Tropická Afrika Subsaharská Afrika, vyjma Svazijska, Lesotha, Namibie a Jihoafrické republiky.
Západní Palearkt tak, jak je definováno v Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa (Cramp & Simmons 1977).
Severozápadní Evropa Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Island, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Švédsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska.
Západní Evropa severozápadní Evropa spolu s Portugalskem a Španělskem.
Severovýchodní Evropa severní část Ruské federace západně od Uralu.
Severní Evropa severozápadní Evropa a severovýchodní Evropa, jak je uvedeno výše.
Východní Evropa Bělorusko, Ruská federace západně od Uralu, Ukrajina.
Střední Evropa Rakousko, Česká republika, Estonsko, Německo, Maďarsko, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Polsko, část Ruska podél Finského zálivu a Kaliningradu, Slovensko, Švýcarsko.
Jihozápadní Evropa středomořská Francie, Itálie, Malta, Monako, Portugalsko, San Marino, Španělsko.
Jihovýchodní Evropa Albánie, Arménie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Gruzie, Řecko, Severní Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Turecko.
Jižní Evropa Jihozápadní Evropa a jihovýchodní Evropa, jak je uvedeno výše.
Severní Atlantik Faerské ostrovy, Grónsko, Island, Irsko, Norsko, severozápadní pobřeží Ruské federace, Špicberky, Spojené království Velké Británie a Severního Irska.
Východní Atlantik atlantské pobřeží Evropy a severní Afriky, od severního Norska až po Maroko.
Západní Sibiř Ruská federace východně od Uralu k řece Jenisej a jižně k hranici s Kazachstánem.
Střední Sibiř Ruská federace od řeky Jenisej k východní hranici poloostrova Tajmyr a jižně k pohoří Altaj.
Západní Středomoří Alžírsko, Francie, Itálie, Malta, Monako, Maroko, Portugalsko, San Marino, Španělsko, Tunisko.
Východní Středomoří Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Kypr, Egypt, Řecko, Izrael, Libanon, Libye, Černá Hora, Srbsko, Slovinsko, Sýrie, Severní Makedonie, Turecko.
Černé moře Arménie, Bulharsko, Gruzie, Moldavsko, Rumunsko, Ruská federace, Turecko, Ukrajina.
Kaspické moře Ázerbájdžán, Írán, Kazachstán, jihozápadní Rusko, Turkmenistán, Uzbekistán.
Jihozápadní Asie Bahrajn, Irák, Írán, Izrael, Jordánsko, Kazachstán, Kuvajt, Libanon, Oman, Katar, Saudská Arábie, Sýrie, východní Turecko, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán, Jemen.
Záliv Perský záliv, Ománský záliv a Arabské moře západně od Adenského zálivu.
Západní Asie západní část Ruské federace východně od Uralu a kaspických zemí.
Střední Asie Afghánistán, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán.
Jižní Asie Bangladéš, Bhútán, Indie, Maledivy, Nepál, Pákistán, Srí Lanka.
Indický oceán Komory, Madagaskar, Mauricius, Seychely.

KLÍČ ZKRATEK A SYMBOLŮ

hnízd: hnízdící

zim: zimující

S: severní

J: jižní

Z: západní

V: východní

SZ: severozápadní

SV: severovýchodní

JZ: jihozápadní

JV: jihovýchodní

(): nejistý status populace, odhadovaný záchovný status na základě statisticky nejistých údajů. trendu nebo neznámé velikosti populace.

*Lov na udržitelném základě může formou výjimky pokračovat u populací uvedených v kategoriích 2 a 3 ve sloupci A, které jsou označeny hvězdičkou. Toto udržitelné využívání bude probíhat v rámci zvláštních ustanovení Akčního plánu pro tyto druhy, který bude usilovat o naplnění zásad udržitelného odlovu (viz paragraf 2.1.1 Přílohy 3 Dohody).

POZNÁMKY

1. Populační data použitá při sestavení tabulky č. 1 co nejvěrohodněji odpovídají počtu jednotlivců v potencionální hnízdní skupině v oblasti Dohody. Status vychází z dostupných publikovaných populačních odhadů.

2. Přípony (hnízd) či (zim) ve výčtu populací jsou pouze pomůckou k identifikaci populace. Neukazují sezónní omezení k jednání s ohledem na tyto populace v rámci Dohody a Akčního plánu.

3. Stručné popisy využité k identifikaci druhů jsou založeny na popisech užitých v nejnovějším vydání Waterbird Population Estimates.

4. Lomítka (/) jsou užita pro oddělení oblastí pro hnízdění a zimování.

5. Tam, kde je populace druhů zařazena do několika kategorií, závazek Akčního plánu odpovídá nejpřísnější z uvedených kategorií.

Populace

A B C
Čeleď ANATIDAE (kachnovití)
Dendrocygna viduata (Husička vdovka)
- Západní Afrika (Senegal po Čad) (2e)
- Východní & Jižní Afrika 1
Dendrocygna bicolor (Husička dvoubarvá)
- Západní Afrika (Senegal po Čad) (1)
- Východní & Jižní Afrika (1)
Thalassornis leuconotus leuconotus (Kachnice bělohřbetá)
- Západní Afrika 1c
- Východní & Jižní Afrika 2*
Oxyura maccoa (Kachnice africká)
- Etiopská vysočina 1b 1c
- Východní Afrika 1b 1c
- Jižní Afrika 1b 1c
Oxyura leucocephala (Kachnice bělohlavá)
- Západní Středomoří (Španělsko & Maroko) 1a 1b 1c
- Alžírsko & Tunisko 1a 1b 1c
- V. Středomoří, Turecko & Jihozápadní Asie 1a 1b 2
Cygnus olor (Labuť velká)
- SZ. kontinentální & Střední Evropa 1
- Černé moře 1
- Z. & Střední Asie/Kaspické moře 1
Cygnus cygnus (Labuť zpěvná)
- Island/Spojené království & Irsko 1
- SZ. kontinentální Evropa 1
- S. Evropa & Z. Sibiř/Černé moře & V. Středomoří 2
- Západní & Střední Sibiř/Kaspické moře 2
Cygnus columbianus bewickii (Labuť malá eurasijská)
- Z. Sibiř & SV. Evropa/SZ. Evropa 2
- Severní Sibiř/Kaspické moře 1c
Branta bernicla bernicla (Berneška tmavá severoevropská)
- Západní Sibiř/Západní Evropa 2b
Branta bernicla hrota (Berneška tmavá)
- Špicberky/Dánsko & Spojené království 2
- Kanada & Grónsko/Irsko 3a 3e
Branta leucopsis (Berneška bělolící)
- V. Grónsko/Skotsko & Irsko 1
- Špicberky/Jihozápadní Skotsko 3a
- Rusko/Německo & Nizozemsko 1
Branta ruficollis (Berneška rudokrká)
- Severní Sibiř/Černé moře & Kaspické moře 1a 1b 3a
Anser anser anser (Husa velká evropská)
- Island/Spojené království & Irsko 3e*
- SZ. Evropa/Jihozápadní Evropa 1
- Střední Evropa/Severní Afrika 1
Anser anser rubrirostris (Husa velká asijská)
- Černé moře & Turecko 3c
- Z. Sibiř/Kaspické moře & Irák 2c 2e
Anser fabalis fabalis (Husa polní evropská)
- Skandinávie/Dánsko a Spojené království 1c
- Finsko a SZ. Rusko/Švédsko, Dánsko a Německo 3c*
- Z. Sibiř/Polsko a Německo 2
Anser fabalis johanseni (Husa polní západosibiřská)
- Západní & Střední Sibiř/Turkmenistán po západní Čínu 1c
Anser fabalis rossicus (Husa polní jamalská)
- Z. & Střední Sibiř/SV. & Jihozápadní Evropa 1
Anser brachyrhynchus (Husa krátkozobá)
- V. Grónsko & Island/Spojené království 1
- Špicberky/SZ. Evropa 1
Anser albifrons albifrons (Husa běločelá eurosibiřská)
- SZ. Sibiř & SV. Evropa/SZ. Evropa 1
- Z. Sibiř/Střední Evropa 1
- Z. Sibiř/Černé moře & Turecko 1
- S. Sibiř/Kaspické moře & Irák (1)
Anser albifrons flavirostris (Husa běločelá)
- Grónsko/Irsko & Spojené království 2*
Anser erythropus (Husa malá)
- SV. Evropa & Z. Sibiř/Černé & Kaspické moře 1a 1b 2
- Fennoskandinávie 1a 1b 1c
Clangula hyemalis (Hoholka lední)
- Island & Grónsko (hnízd)2 1b
- Západní Sibiř/S. Evropa (hnízd) 1b
Somateria spectabilis (Kajka královská)
- V. Grónsko/ SV. Evropa a Z. Sibiř (2e)
Somateria mollissima mollissima (Kajka mořská evropská)
- Baltské, Severní a Keltské moře 4
- Norsko & Rusko 4
Somateria mollissima borealis (Kajka mořská atlantská)
- Špicberky & ostrovy Františka Josefa (hnízd) 4
- V. Grónsko/Island 4
Polysticta stelleri (Kajka bělohlavá)
- Západní Sibiř/SV. Evropa 1a 1b
Melanitta fusca (Turpan hnědý evropský)
- Z. Sibiř & S. Evropa/SZ. Evropa 1b
- Černé moře & Kaspické moře 1b 1c
Melanitta nigra (Turpan černý evropský)
- Z. Sibiř, S. Evropa/Z. Evropa & SZ. Afrika 2a
Bucephala clangula clangula (Hohol severní eurosibiřský)
- SZ. & Střední Evropa (zim) 2c
- SV. Evropa/Jadran 2e
- Z. Sibiř & SV. Evropa/Černé moře 1
- Západní Sibiř/Kaspické moře (3c 3e)
Mergellus albellus (Morčák malý)
- SZ. & Střední Evropa (zim) 1
- SV. Evropa/Černé moře & V. Středomoří 2
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie (1)
Mergus merganser merganser (Morčák velký eurosibiřský)
- SZ. & Střední Evropa (zim) 1
- SV. Evropa/Černé moře 2
- Západní Sibiř/Kaspické moře (2)
Mergus serrator (Morčák prostřední)
- SZ. & Střední Evropa (zim) 2c
- SV. Evropa/Černé moře & Středomoří 3c
- Západní Sibiř/Jihozápadní & Stř. Asie 1c
Alopochen aegyptiaca (Husice egyptská )
- Západní Afrika 1c
- Východní & Jižní Afrika 1
Tadorna tadorna (Husice liščí)
- Severozápadní Evropa 2a
- Černé moře & Středomoří 1
- Z. Asie/Kaspické moře & Blízký východ 3c (3e)
Tadorna ferruginea (Husice rezavá)
- Severozápadní Afrika 1c
- V. Středomoří & Černé moře/SV. Afrika 1
- Z. Asie & Kaspické moře/Irán & Irák 3c
Tadorna cana (Husice šedá)
- Jižní Afrika 3c (3e)
Plectropterus gambensis gambensis (Pižmovka ostruhatá)
- Západní Afrika 1
- Východní Afrika (Súdán po Zambii) 1
Plectropterus gambensis niger (Pižmovka ostruhatá)
- Jižní Afrika (1)
Sarkidiornis melanotos (Pižmovka hřebenatá)
- Západní Afrika 3c
- Jižní & Východní Afrika (2c 2e)
Nettapus auritus (Kachnička pestrá)
- Západní Afrika 1c
- Jižní & Východní Afrika 1
Marmaronetta angustirostris (Čírka úzkozobá)
- Z. Středomoří/Západní Středomoří & Z. Afrika 1a 1b 1c
- Východní Středomoří 1a 1b 1c
- Jihozápadní Asie 1a 1b 3c
Netta rufina (Zrzohlávka rudozobá)
- Jihozápadní & Stř. Evropa/Z. Středomoří 1
- Černé moře & V. Středomoří 3e
- Západní & Střední Asie/Jihozápadní Asie (2c 2e)
Netta erythrophthalma brunnea (Zrzohlávka rudooká)
- Jižní & Východní Afrika 3c
Aythya ferina (Polák velký)
- SV. Evropa/SZ. Evropa 1b
- Stř. & SV. Evropa/Černé moře & Středomoří 1b
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie 1b
Aythya nyroca (Polák malý)
- Z. Středomoří/S & Z. Afrika 1a 1c
- V. Evropa/V. Středomoří & Sahelská Afrika 1a
- Z. Asie/Jihozápadní Asie & SV. Afrika 1a
Aythya fuligula (Polák chochola)
- Severozápadní Evropa (zim) (2c)
- Stř. Evropa, Černé moře & Středomoří (zim) 1
- Z. Sibiř/Jihozápadní Asie & SV. Afrika 2c 2e
Aythya mařila mařila (Polák kaholka eurosibiřská)
- Severní Evropa/Západní Evropa 1
- Z. Sibiř/Černé moře & Kaspické moře (2c 2e)
Spatula querquedula (Čírka modrá)
- Z. Sibiř & Evropa/Z Afrika 1
- Z. Sibiř/Jihozápadní Asie, SV. & V. Afrika 2c 2e
Spatula hottentota (Čírka hottentotská)
- Povodí jezera Čad 1c
- Východní Afrika (jih po S Zambii) 1
- Jižní Afrika (sever po J Zambii) 3c 3e
Spatula clypeata (Lžičák pestrý)
- SZ. & Střední Evropa (zim) 1
- Z. Sibiř, SV. & V. Evropa/J. Evropa & Z. Afrika 1
- Z. Sibiř/Jihozápadní Asie, SV. & V. Afrika 2c
Mareca strepera strepera (Kopřivka obecná holarktická)
- Severozápadní Evropa 1
- SV. Evropa/Černé moře & Středomoří 1
- Z. Sibiř/Jihozápadní Asie & SV. Afrika (2c)
Mareca penelope (Hvízdák eurasijský)
- Západní Sibiř & Severovýchodní Evropa/Severozápadní Evropa 2c
- Západní Sibiř & Severovýchodní Evropa/Černé moře & Středomoří 2c
- Z. Sibiř/Jihozápadní Asie & SV. Afrika 2c
Anas undulata undulata (Kachna žlutozobá )
- Jižní Afrika (1)
Anas platyrhynchos platyrhynchos (Kachna divoká holarktická)
- Severozápadní Evropa 1
- S. Evropa/Západní Středomoří 2c
- V. Evropa/Černé moře & V. Středomoří 1
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie 2c
Anas capensis (Čírka popelavá)
- Východní Afrika (Rift Valley) 1c
- Povodí jezera Čad2 1c
- Jižní Afrika (sever po Angolu & Zambii) 3c
Anas erythrorhyncha (Ostralka rudozobá)
- Jižní Afrika (2c 2e)
- Východní Afrika 1
- Madagaskar 2
Anas acuta (Ostralka štíhlá)
-Severozápadní Evropa 1
-Z. Sibiř, SV. & V. Evropa/J. Evropa & Z. Afrika 2e
-Z. Sibiř/JZ. Asie & V. Afrika 2c
Anas crecca crecca (Čírka obecná eurasijská)
- Severozápadní Evropa 1
- Z. Sibiř & SV. Evropa/Černé moře & Středomoří 1
- Z. Sibiř/Jihozápadní Asie & SV. Afrika 2c
Čeleď PODICIPEDIDAE (potápkovití)
Tachybaptus ruficollis ruficollis (Potápka malá)
-Evropa& Severozápadní Afrika 1
Podiceps grisegena grisegena (Potápka rudokrká evropská)
- Severozápadní Evropa (zim) 3c
- Černé moře & Středomoří (zim) 3c
- Kaspické moře (zim) 2
Podiceps cristatus cristatus (Potápka roháč)
-Severozápad& Západní Evropa 1
-Černé moře& Středomoří (zim) 1
-Kaspické moře& Jihozápadní Asie (zim) 3c 3e
Podiceps cristatus infuscatus (Potápka roháč)
-Východní Afrika (Etiopie po S. Zambii) 1c
-Jižní Afrika 1c
Podiceps auritus auritus (Potápka žlutorohá evropská)
- Severozápadní Evropa (velkozobý) 1b 1c
- Severovýchodní Evropa (malozobý) 1b 2
- Kaspické moře & Jižní Asie (zim) 1b 1c
Podiceps nigricollis nigricollis (Potápka černokrká)
- Evropa/Jižní a Západní Evropa a Severní Afrika 2c
- Západní Asie/Jihozápadní & Jižní Asie 3c
Podiceps nigricollis gurneyi (Potápka černokrká)
- Jižní Afrika 2
Čeleď PHOENICOPTE RIDAE (plameňákovití)
Phoenicopterus roseus (Plameňák růžový)
- Západní Afrika 2a
- Východní Afrika 3a 3c (3e)
- Jižní Afrika (po Madagaskar) 2a
- Západní Středomoří 2a
- Východní Středomoří 2a
- Jihozápadní & J. Asie 2a 2c (2e)
Phoeniconaias minor (Plameňák malý)
- Západní Afrika 3a
- Východní Afrika 4
- Jižní Afrika (po Madagaskar) 4
Čeleď PHAETHONTIDAE (faetonovití)
Phaethon aethereus aethereus (Faeton červenozobý)
- Jižní Atlantik 1c
Phaethon aethereus indicus (Faeton červenozobý)
- Perský záliv, Adenský záliv, Rudé moře 1c
Phaethon rubricauda rubricauda (Faeton červenoocasý)
- Indický oceán 1
Phaethon lepturus lepturus (Faeton žlutozobý)
- Z. Indický oceán 1
Čeleď RALLIDAE (chřástalovití)
Sarothrura elegans reichenovi (Chřástal žlutoskvrnný)
- Jih západní Afriky po Střední Afriku (1)
Sarothrura elegans elegans (Chřástal žlutoskvrnný)
- SV., Východní & Jižní Afrika (1)
Sarothrura boehmi (Chřástal Bóhmův)
- Střední Afrika 1c
Sarothrura ayresi (Chřástal Ayresův)
- Etiopie 1a 1b 1c
- Jižní Afrika 1a 1b 1c
Rallus aquaticus aquaticus (Chřástal vodní)
- Evropa & Severní Afrika 1
Rallus aquaticus korejewi (Chřástal vodní)
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie (1)
Rallus caerulescens (Chřástal rákosní)
- Jižní & Východní Afrika (1)
Crex egregia (Chřástal africký)
Subsaharská Afrika (1)
Crex crex (Chřástal polní
- Evropa & Západní Asie/Subsaharská Afrika 1
Porzana porzana (Chřástal kropenatý)
- Evropa/Afrika 2c
Zaporniaflavirostra (Chřástal žlutozobý)
- Subsaharská Afrika 1
Zapornia parva (Chřástal malý)
- Západní Eurasie/Afrika 2c
Zapornia pusilla intermedia (Chřástal nejmenší evropský)
- Evropa (hnízd) 1c
Amaurornis marginalis (Chřástal žíhaný)
- Subsaharská Afrika (2)
Porphyrio alleni (Slípka Allenova)
- Subsaharská Afrika (2c)
Gallinula chloropus chloropus (Slípka zelenonohá)
- Evropa & Severní Afrika 2c
- Západní & Jihozápadní Asie (1)
Paragallinula angulata (Slípka drobná)
- Subsaharská Afrika (3c 3e)
Fulica cristata (Lyska hřebenatá)
- Subsaharská Afrika 2c
- Španělsko & Maroko 1c
Fulica atra atra (Lyska černá palearktická)
- Severozápadní Evropa (zim) 2c
- Černé moře & Středomoří (zim) 2c 2e
- Jihozápadní Asie (zim) 2c 2e
Čeleď GRUIDAE (jeřábovití)
Balearica regulorum regulorum (Jeřáb královský)
-Jižní Afrika (sever po Angolu & jih Zimbabwe) 1b 1c
Balearica regulorum gibbericeps (Jeřáb královský)
- Východní Afrika (Keňa po Mosambik) 1b 2
Balearicapavoninapavonina (Jeřáb páví)
- Západní Afrika (Senegal po Čad) 1b 1c
Balearica pavonina ceciliae (Jeřáb páví)
-Východní Afrika (Súdán po Ugandu) 1b 3c
Leucogeranus leucogeranus (Jeřáb bílý)
- Irán (zim) 1a 1b 1c
Bugeranus carunculatus (Jeřáb bradavičnatý)
- Střední & Jižní Afrika 1b 1c
Anthropoides paradiseus (Jeřáb rajský)
- Výběžek jižní Afriky 1b
Anthropoides virgo (Jeřáb panenský)
- Černé moře (Ukrajina)/SV. Afrika 1c
- Kalmycko/SV. Afrika 2
- Z. Střední Asie (hnizd) 1
Grus grus grus (Jeřáb popelavý)
- Severozápadní Evropa/Ibérie & Maroko 1
- SV. & Střední Evropa/S. Afrika 1
- Východní Evropa/Turecko, Střední východ & SV. Afrika 1
- Západní Sibiř/ Jižní Asie (1)
Grus grus archibaldi (Jeřáb popelavý)
- Turecko & Gruzie (hnízd) 1c
Čeleď GAVIIDAE (potáplicovití)
Gavia stellata (Potáplice malá)
- Severozápadní Evropa (zim) 2e
- Kaspické moře, Černé moře & V. Středomoří (zim) 1c
Gavia arctica arctica (Potáplice severní evropská)
- Severní Evropa & Západní Sibiř/Evropa 2c
- Střední Sibiř/Kaspické moře 1c
Gavia immer (Potáplice lední)
- Evropa (zim) 1c
Gavia adamsii (Potálice žlutozobá)
- Severní Evropa (zim) 1c
Čeleď SPHENISCIDAE (penguins)
Spheniscus demersus (Tučňák brýlový)
- Jižní Afrika 1b 3c
Čeleď CICONIIDAE (čápovití)
Leptoptilos crumenifer (Marabu africký)
- Subsaharská Afrika 1
Mycteria ibis (Nesyt africký)
- Subsaharská Afrika (kromě Madagaskaru) 2e
Anastomus lamelligerus lamelligerus (Zejozob africký)
- Subsaharská Afrika 2e
Ciconia nigra (Čáp černý)
- Jižní Afrika 1c
- Jihozápadní Evropa/Západní Afrika 1c
- Střední & Východní Evropa/Subsaharská Afrika 1
Ciconia abdimii (Čáp simbil)
- Subsaharská Afrika & JZ. Arábie (2c 2e)
Ciconia microscelis (Čáp bělokrký)
- Subsaharská Afrika (1)
Ciconia ciconia ciconia (Čáp bílý evropský)
- Jižní Afrika 1c
- Z. Evropa & SZ. Afrika/Subsaharská Afrika 2b
- Střední & Východní Evropa/Subsaharská Afrika 1
- Západní Asie/Jihozápadní Asie 3c
Čeleď THRESKIORNITHIDAE (ibisovití)
Platalea alba (Kolpík africký)
- Subsaharská Afrika (3c 3e)
Platalea leucorodia leucorodia (Kolpík bílý eurasijský)
- Západní Evropa/Západní Středomoří & Západní Afrika 2
- Střední Evropa/ Střední Středomoří a Tropická Afrika 1c
- JV. Evropa/Středomoří, JZ. Asie & Východní Afrika 1c
- Západní Asie/Jihozápadní & J. Asie 1
Platalea leucorodia balsaci (Kolpík bílý mauretánský)
- Pobřeží západní Afriky i Mauretánie) 1c
Platalea leucorodia archeri (Kolpík bílý)
- Rudé moře & Somálsko 1c
Threskiornis aethiopicus (Ibis posvátný)
- Subsaharská Afrika 1
- Irák & Irán 1c
Geronticus eremita (Ibis hřívnatý)
- Maroko 1a 1b 1c
- Jihozápadní Asie 1a 1b 1c
Plegadis falcinellus (Ibis hnědý)
- Subsaharská Afrika (hnízd) (3c 3e)
- Černé moře & Středomoří/Z. Afrika 1
- Jihozápadní Asie/V. Afrika 1
Čeleď ARDEIDAE (volavkovití)
Botaurus stellaris stellaris (Bukač velký eurasijský)
- Z. Evropa, SZ. Afrika (hnízd) 1c
- Střední & V. Evropa, Černé moře & V. Středozemí (hnízd) 1
- Jihozápadní Asie (zim) 1
Botaurus stellaris capensis (Bukač velký)
- Jižní Afrika 1c
Ixobrychus minutus minutus (Bukáček malý evropský)
- Z. Evropa & SZ. Afrika/Subsaharská Afrika 2
- Střední & V. Evropa, Černé moře & V. Středozemí / Subsaharská Afrika 1
- Západní & Jihozápadní Asie/ Subsaharská Afrika (1)
Ixobrychus minutus payesii (Bukáček malý)
- Subsaharská Afrika (1)
Ixobrychus sturmii (Bukáček trpasličí)
- Subsaharská Afrika (1)
Nycticorax nycticorax nycticorax (Kvakoš noční)
- Subsaharská Afrika & Madagaskar 1
- Z. Evropa, SZ. Afrika (hnízd) 3c
- Střední & V. Evropa/Černé moře & V. Středozemí (hnízd) 1
-Západní Asie/JZ. Asie & SV. Afrika (1)
Ardeola ralloides ralloides (Volavka vlasatá)
- JZ. Evropa, SZ. Afrika (hnízd) 1c
- Střední & V. Evropa, Černé moře & V. Středomoří (hnízd) 3c
- Západní & Jihozápadní Asie/Subsaharská Afrika (1)
Ardeola ralloides paludivaga (Volavka vlasatá)
- Subsaharská Afrika & Madagaskar (1)
Ardeola idae (Volavka modrozobá)
- Madagaskar & Aldabra/Střední & Východní Afrika 1a 1b 1c
Ardeola rufiventris (Volavka hnědobřichá)
- Střední, V. & J. Afrika (1)
Bubulcus ibis ibis (Volavka rusohlavá)
- Jižní Afrika 2c
- Tropická Afrika (2c 2e)
- Jihozápadní Evropa 1
- Severozápadní Afrika 1
- Východní Středomoří & Jihozápadní Asie 1
Ardea cinerea cinerea (Volavka popelavá)
- Subsaharská Afrika 1
- Severní & Západní Evropa 1
- Střední & Východní Evropa 1
- Západní & Jihozápadní Asie (hnízd) (2c)
Ardea melanocephala (Volavka africká)
- Subsaharská Afrika (2c)
Ardea purpurea purpurea (Volavka červená evropská)
- Tropická Afrika (3c)
- Západní Evropa & Západní Středomoří/ Západní Afrika 1
- V. Evropa, Černé moře & Středomoří/ Subsaharská Afrika 1
- JZ. Asie (2)
Ardea alba alba (Volavka bílá)
- Z., Střední & JV. Evropa/Černé moře & Středomoří 1
- Západní Asie/Jihozápadní Asie (zim) (3e)
Ardea alba melanorhynchos (Volavka bílá)
- Subsaharská Afrika & Madagaskar 2e
Ardea brachyrhyncha (Volavka prostřední)
- Subsaharská Afrika 1
Egretta ardesiaca (Volavka černá)
- Subsaharská Afrika (1)
Egretta vinaceigula (Volavka rudohrdlá)
- Střední Jižní Afrika 1b 1c
Egretta garzetta garzetta (Volavka stříbřitá)
- Subsaharská Afrika 2c
- Západní Evropa, SZ. Afrika 1
- Střední & V. Evropa, Černé moře, V. Středomoří 1
- Západní Asie/JZ. Asie, SV. & Východní Afrika 3c
Egretta gularis gularis (Volavka útesová západoafrická)
- Západní Afrika 2
Egretta gularis schistacea (Volavka útesová arabská)
- Severovýchodní Afrika & Rudé moře 2
- Jihozápadní Asie & Jižní Asie 2
Egretta gularis dimorpha (Volavka útesová)
- Pobřeží V. Afriky 2
Čeleď BALAENICIPITIDAE (čhinozobcovití)
Balaeniceps rex (Člunozobec africký)
- Střední tropická Afrika 1b 1c
Čeleď PELECANIDAE (pelicans)
Pelecanus crispus (Pelikán kadeřavý)
- Černé moře & Středomoří (zim) 1a 1c
- Jihozápadní Asie & Jižní Asie (zim) 1a 2
Pelecanus rufescens (Pelikán africký)
- Tropická Afrika & Jihozápadní Arábie 1
Pelecanus onocrotalus (Pelikán bílý)
- Jižní Afrika 3c 3e
- Západní Afrika 1
- Východní Afrika 2e
- Evropa & Západní Asie (hnízd) 1a
Čeleď FREGATIDAE (Iregatkovití)
Fregata ariel iredalei (Fregatka malá)
- Z. Indický oceán 2
Fregata minor aldabrensis (Fregatka obecná)
- Z. Indický oceán 2
Čeleď SULIDAE (terejovití)
Morus bassanus (Terej bílý)
- S. Atlantik 1
Morus capensis (Terej jihoafrický)
-Jižní Afrika 1b
Sula dactylatra melanops (Terej maskový)
- Západní Indický oceán 3c
Čeleď PHALACROCORACIDAE (cormorants)
Microcarbo coronatus (Kormorán černý)
- Pobřeží jihozápadní Afriky 1c
Microcarbo pygmaeus (Kormorán malý)
- Černé moře & Středomoří 1
- Jihozápadní Asie 1
Gulosus aristotelis desmarestii (Kormorán chocholatý)
- Východní středomoří (Chorvatsko, Jaderské moře) (hnízd) 1c
Phalacrocorax carbo carbo (Kormorán velký)
-Severozápadní Evropa 1
Phalacrocorax carbo sinensis (Kormorán velký středoevropský)
- Severní & Střední Evropa 1
- Černé moře & Středomoří 1
- Západní & Jihozápadní Asie 0)
Phalacrocorax carbo lucidus (Kormorán velký běloprsý)
- Pobřeží západní Afriky 1
- Střední & Východní Afrika 1
- Pobřeží jižní Afriky 2
Phalacrocorax capensis (Kormorán jihoafrický)
- Pobřeží jižní Afriky 1b
Phalacrocorax nigrogularis (Kormorán arabský)
- Záliv & Arabské moře 1b
- Adenský záliv, Sokotra, Arabské moře 1b
Phalacrocorax neglectus (Kormorán pobřežní)
- Pobřeží jihozápadní Afriky 1b 2
Čeleď BURHINIDAE (dytíkovití)
Burhinus senegalensis (Dytík africký)
- Západní Afrika 1
- Severovýchodní & Východní Afrika (3c)
Čeleď PLUVIANIDAE (běhulíkovití)
Pluvianus aegyptius (Běhulík pestrý)
- Západní Afrika (1)
- Východní Afrika 1c
- dolní povodí řeky Kongo 1c
Čeleď HAEMATOPODDAE (ústřičníkovití)
Haematopus moquini (Ustřičník jihoafrický)
- Pobřeží jižní Afriky 1c
Haematopus ostralegus ostralegus (Ustřičník velký evropský)
- Evropa/Jižní & Západní Evropa & SZ. Afrika 4
Haematopus ostralegus longipes (Ustřičník velký středoasijský)
- JV. Evropa & Z. Asie/JZ. & J. Asie & SV. Afrika (3c)
Čeleď RECURVIROSTRIDAE (tenkozobcovití)
Recurvirostra avosetta (Tenkozobec opačný)
- Jižní Afrika 2
- Východní Afrika (1)
- Z. Evropa & SZ. Afrika (hnízd) 1
- Jihovýchodní Evropa, Černé moře & Turecko (hnízd) 1
- Z. & Jihozápadní Asie/Východní Afrika 2
Himantopus himantopus himantopus (Pisila čáponohá eurasijská)
- Subsaharská Afrika (kromě jihu) 2e
- Jižní Afrika 2
- JZ. Evropa & SZ. Afrika/Z. Afrika 2e
- Střední Evropa & Východní Středomoří/S střední Afriky 1
-Z., střední & JZ. Asie/JZ. Asie & SV. Afrika (1)
Čeleď CHARADRIIDAE (kulíkovití)
Pluvialis squatarola squatarola (Kulík bledý)
- Z. Sibiř/Z. Evropa & Z. Afrika 2e
- Střední & V. Sibiř/JZ. Asie, Východní & Jižní Afrika 3c
Pluvialis apricaria apricaria (Kulík zlatý)
- Británie, Irsko, Dánsko, Německo & Pobaltí (hnízd) 1
Pluvialis apricaria altifrons (Kulík zlatý severoevropský)
- Island & Faerské ostrovy/V. Atlantské pobřeží 1
- S. Evropa/Z. Evropa & SZ. Afrika 1
- Severní Sibiř/Kaspické moře & Malá Asie 1
Pluvialis fulva (Kulík pacifický)
- Sever střední Sibiře/Jižní & JZ. Asie, SV. Afrika 3c
Eudromias morinellus (Kulík hnědý)
- Evropa/SZ. Afrika 3c
- Asie/Střední Východ (3c)
Charadrius hiaticula hiaticula (Kulík písečný evropský)
- Severní Evropa/Evropa & Severní Afrika 1
Charadrius hiaticula psammodromus (Kulík písečný)
- Kanada, Grónsko & Island/Z. & J. Afrika (2c)
Charadrius hiaticula tundrae (Kulík písečný tundrový)
- SV. Evropa & Sibiř/Jihozápadní Asie, Východní & Jižní Afrika 1
Charadrius dubius curonicus (Kulík říční eurosibiřský)
- Evropa & SZ. Afrika/Západní Afrika 1
- Západní & Jihozápadní Asie/Východní Afrika (1)
Charadrius pecuarius (Kulík africký)
- Jižní & Východní Afrika (2c 2e)
-Západní Afrika 1
Charadrius tricollaris (Kulík třípásý)
- Jižní & Východní Afrika 1
Charadrius forbesi (Kulík Forbesův)
- Západní & Střední Afrika 2
Charadrius marginatus hesperius (Kulík proměnlivý)
- Západní Afrika 2
Charadrius marginatus mechowi (Kulík proměnlivý)
- Vnitrozemský východ & Střední Afrika 2
Charadrius alexandrinus alexandrinus (Kulík mořský euroasijský)
- Západní Evropa & Západní Středomoří/Západní Afrika 3c
- Černé moře & V. Středomoří/Východní Sahel 3c
- Jihozápadní & Střední Asie/JZ. Asie & SV. Afrika 1
Charadrius pallidus pallidus (Kulík krotký)
- Jižní Afrika 2
Charadrius pallidus venustus (Kulík krotký)
- Východní Afrika 1c
Charadrius mongolus pamirensis (Kulík menší)
- Západ Střední Asie/Jihozápadní Asie & Východní Afrika 1
Charadrius leschenaultii leschenaultii (Kulík větší)
-Střední Asie/Východní & Jižní Afrika 3e
Charadrius leschenaultii columbinus (Kulík větší)
-Turecko & JZ Asie/ V. Středomoří & Rudé moře 1c
Charadrius leschenaultii scythicus (Kulík větší)
- Kaspická oblast & Jihozápadní Asie/Arábie & SV. Afrika (1)
Charadrius asiaticus (Kulík asijský)
-JV. Evropa & Západní Asie/V. & Střední J. Afrika 3c
Vanellus vanellus (Čejka chocholatá)
- Evropa, Západní Asie/Evropa, Severní Afrika &Jihozápadní Asie 4
Vanellus spinosus (Čejka xnitá)
- Východní Středomoří & Střední Východ 1
Vanellus albiceps (Čejka laločnatá)
- Západní & Střední Afrika 3e
Vanellus lugubris (Čejka šedoprsá)
- Jižní západní Afrika 2
- Střední & Východní Afrika (1)
Vanellus melanopterus minor (Čejka černokřídlá)
- Jižní Afrika 1c
Vanellus coronatus coronatus (Čejka korunkatá)
- Východní & Jižní Afrika (2c)
- Střední Afrika (1c)
- Jihozápadní Afrika (1)
Vanellus senegallus senegallus (Čejka žlutonohá)
- Západní Afrika 3e
Vanellus senegallus lateralis (Čejka žlutonohá)
- Východní & Jihovýchodní Afrika (3c)
Vanellus superciliosus (Čejka hnědoprsá)
- Západní & Střední Afrika (1c)
Vanellus gregarius (Keptuška stepní)
- Střední Asie/J., JZ. Asie, SV. Afrika 1a 1b 2
Vanellus leucurus (Keptuška běloocasá)
- Střední a JZ. Asie/ SV. Afrika, JZ. a J. Asie 1
Čeleď SCOLOPACIDAE (slukovití)
Numenius phaeopus phaeopus (Koliha malá eurosibiřská)
- Severní Evropa/Západní Afrika 1
- Západní Sibiř/Jižní & V. Afrika (1)
Numenius phaeopus islandicus (Koliha malá islandská)
- Island, Faerské ostrovy & Skotsko/Z. Afrika 1
Numenius phaeopus alboaxillaris (Koliha malá)
- Sever Kaspického moře/Východní Afrika 1c
Numenius phaeopus rogachevae (Koliha malá)
- Střední Sibiř (hnízd) 2
Numenius tenuirostris (Koliha tenkozobá)
- Střední Sibiř/Středomoří & JZ. Asie 1a 1b 1c
Numenius arquata arquata (Koliha velká evropská)
- Evropa/Evropa, S. & Z. Afrika 4
Numenius arquata suschkini (Koliha velká)
-JV. Evropa & JZ. Asie (hnízd) 1c
Numenius arquata orientalis (Koliha velká sibiřská)
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie, Východní & Jižní Afrika 4
Limosa lapponica lapponica (Břehouš rudý eurosibiřský)
- Severní Evropa/Západní Evropa 4
Limosa lapponica taymyrensis (Břehouš rudý)
- Západní Sibiř/Západní & JZ. Afrika 4
- Střední Sibiř/Jižní & JZ. Asie & Východní Afrika 4
Limosa limosa limosa (Břehouš černoocasý evropský)
- Západní Evropa/SZ. & Z. Afrika 3c 3e
- Východní Evropa/Střední & Východní Afrika 3c 3e
- Západ střední Asie/JZ. Asie & V. Afrika 3c
Limosa limosa islandica (Břehouš černoocasý)
- Island /Západní Evropa 4
Arenaria interpres interpres (Kameňáček pestrý euroasijský)
- SV. Kanada & Grónsko /Z. Evropa & SZ. Afrika 1
- S. Evropa/Z. Afrika 3c
- Z. & Střední Sibiř/JZ. Asie, V. & J. Afrika (2c)
Calidris tenuirostris (Jespák velký)
-Východní Sibiř/JZ. Asie & Z. Jižní Asie 1a 1b 1c
Calidris canutus canutus (Jespák rezavý severosibiřský)
- Severní Sibiř/Západní & Jižní Afrika 4
Calidris canutus islandica (Jespák rezavý grónský)
- SV. Kanada & Grónsko/Z. Evropa 4
Calidris pugnax (Jespák bojovný)
- Severní Evropa & Západní Sibiř/Západní Afrika 2c
- Severní Sibiř/JZ. Asie, V. & J. Afrika (2c 2e)
Calidris falcinellus falcinellus (Jespáček ploskozobý evropský)
- S. Evropa/Jihozápadní Asie & Afrika 2c 2e
Calidris ferruginea (Jespák křivozobý)
- Západní Sibiř/ Z. Afrika 4
- Střední Sibiř/JZ. Asie, V. & J. Afrika 4
Calidris temminckii (Jespák šedý)
- Fennoskandinávie/S. & Z. Afrika 3c 3e
- SV. Evropa & Z. Sibiř/Jihozápadní Asie & Východní Afrika (2c 2e)
Calidris alba alba (Jespák písečný)
- V. Atlantik Evropa, Z. & J. Afrika (zim) 1
- Jihozápadní Asie, V. & J. Afrika (zim) (2e)
Calidris alpina alpina (Jespák obecný severoevropský)
- SV. Evropa & SZ. Sibiř/Z. Evropa & SZ. Afrika 1
Calidris alpina arctica (Jespák obecný grónský)
- SV. Grónsko/Z. Afrika 3a
Calidris alpina schinzii (Jespák obecný baltský)
- Island & Grónsko/SZ. a Z. Afrika 1
- Británie & Irsko/ JZ. Evropa & SZ. Afrika 3e
- Baltské moře/JZ. Evropa & SZ. Afrika 1c
Calidris alpina centralis (Jespák obecný)
- Střední Sibiř/JZ. Asie & SV. Afrika 1
Calidris maritima (Jespák mořský)
- S. Evropa & Z. Sibiř (hnízd) 1
- SV. Kanada & S. Grónsko (hnízd) 2
Calidris minuta (Jespák malý)
- S. Evropa/J. Evropa, S. & Z. Afrika (2c 2e)
- Z. Sibiř/JZ. Asie, V. & J. Afrika (2c 2e)
Scolopax rusticola (Sluka lesní)
-Evropa/Jižní & Západní Evropa & Severní Afrika 2c
- Západní Sibiř/JZ. Asie (Kaspická oblast) (1) 1
Gallinago stenura (Bekasina sibiřská)
- Severní Sibiř/Jižní Asie & Východní Afrika (1) 1
Gallinago media (Bekasina větší)
- Skandinávie/ Střední Afrika 4
- Z. Sibiř & SV. Evropa/JV. Afrika 4
Gallinago gallinago gallinago (Bekasina otavní euroasijská)
- Evropa/Jižní & Západní Evropa & SZ. Afrika 2c
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie & Afrika (2c)
Gallinago gallinago faeroeensis (Bekasina otavní)
-Island, Faerské ostrovy & Severní Skotsko/Irsko 2c
Lymnocryptes minimus (Slučka malá)
- Severní Evropa/Jižní & Západní Evropa & Západní Afrika 1 |
- Západní Sibiř/ JZ. Asie & SV. Afrika 1
Phalaropus lobatus (Lyskonoh úzkozobý)
- SZ Eurasie (hnízd)/Arabské moře (1) 1
Phalaropus fulicarius (Lyskonoh ploskozobý)
- Kanada & Grónsko/ Atlantické pobřeží Afriky 2c
Xenus cinereus (Vodouš malý)
- SV. Evropa & Z. Sibiř/ JZ. Asie, V. & J. Afrika 1
Actitis hypoleucos (Pisík obecný)
- Z. & Střední Evropa/Z. Afrika 2c
- Východní Evropa & Z. Sibiř/Střední, V. & J. Afrika (1) 1
Tringa ochropus (Vodouš kropenatý)
- Severní Evropa/J. & Z. Evropa, Západní Afrika 1
- Západní Sibiř/JZ. Asie, SV. & Východní Afrika 1
Tringa erythropus (Vodouš tmavý)
- S. Evropa/J. Evropa, S. & Z. Afrika 3c 3e
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie, SV. & Východní Afrika 2c 2e
Tringa nebulána (Vodouš šedý)
- S. Evropa/JZ. Evropa, SZ. & Západní Afrika 1
- Západní Sibiř/JZ. Asie, V. & J. Afrika (2c)
Tringa totanus totanus (Vodouš rudonohý evropský)
- Severní Evropa (hnízd) 2c
- Střední & V. Evropa (hnízd) 2c 2e
-Británie & Irsko/ Británie, Irsko, Francie 3c 3e
Tringa totanus robusta (Vodouš rudonohý islandský)
- Island & Faerské ostrovy/ Západní Evropa 1
Tringa totanus ussuriensis (Vodouš rudonohý sibiřský)
- Západní Asie/JZ. Asie, SV. & Východní Afrika (2c)
Tringa glareola (Vodouš bahenní)
- SZ. Evropa/ Z. Afrika 1
- SV. Evropa & Z. Sibiř/Východní & Jižní Afrika 2c
Tringa stagnatílis (Vodouš štíhlý)
- Východní Evropa/Západní & Střední Afrika (3c)
- Západní Asie/JZ. Asie, V. & J. Afrika (2c 2e)
Čeleď DROMADIDAE (pobřežníkovití)
Dromas ardeola (Pobřežník černobílý)
- SZ. Indický oceán, Rudé moře & Záliv 1
Čeleď GLAREOLIDAE (ouhorlíkovití)
Glareola pratincola pratincola (Ouhorlík stepní středomořský)
-Západní Evropa & SZ. Afrika/Západní Afrika 2
- Černé moře & V. Středomoří/Východní Sahelská oblast 2
- Jihozápadní Asie/JZ. Asie & SV. Afrika 3c
Glareola nordmanni (Ouhorlík černokřídlý)
- JV. Evropa & Západní Asie/Jižní Afrika 4
Glareola ocularis (Ouhorlík madagaskarský)
- Madagaskar/V. Afrika 1c
Glareola nuchalis nuchalis (Ouhorlík skalní)
- Východní & Střední Afrika (1)
Glareola nuchalis líberiae (Ouhorlík skalní)
- Západní Afrika (2c)
Glareola cinerea (Ouhorlík bělolící)
- JV Západní Afriky & Střední Afrika (2)
Čeleď LARIDAE (rackovití)
Anous stolidus plumbeigularis (Nody obecný)
- Rudé moře & Adenský záliv 1
Anous tenuirostris tenuirostris (Nody tenkozobý)
- Ostrovy Indického oceánu k Východní Africe 1
Rynchops flavirostris (Zoboun africký)
- Pobřeží západní Afriky & Střední Afrika 1c
- Východní & Jižní Afrika 1c
Hydrocoloeus minutus (Racek malý)
- Střední & V. Evropa/JZ. Evropa & Z. Středomoří (3c 3e)
- Z. Asie/V. Středomoří, Černé moře & Kaspické moře (3c 3e)
Xema sabini sabini (Racek Sabinův)
- Kanada & Grónsko/JV. Atlantik (1)
Rissa tridactyla tridactyla (Racek tříprstý)
- Arktida od SV. Kanady do Nové země/S. Atlantik 1b
Larus genei (Racek tenkozobý)
- Západní Afrika (hnízd) 1
- Černé moře & Středomoří (hnízd) 2a (2e)
- Z., Jihozápadní & J. Asie (hnízd) 2c 2e
Larus ridibundus (Racek chechtavý)
- Z. Evropa/Z. Evropa, Z. Středomoří, Z. Afrika 2c
- V. Evropa/Černé moře & V. Středomoří 1
- Z. Asie/JZ. Asie & SV Afrika 1
Larus hartlaubii (Racek kapský)
- Pobřeží JZ. Afriky 3c 3e
Larus cirrocephalus poiocephalus (Racek šedohlavý)
- Z. Afrika (1)
- Střední, Východní a Jižní Afrika (1)
Larus ichthyaetus (Racek velký)
- Černé moře & Kaspické moře/Jihozápadní Asie 2a
Larus melanocephalus (Racek černohlavý)
- Z. Evropa, Středomoří & SZ. Afrika 2a (2e)
Larus hemprichii (Racek popelavý)
- Rudé moře, Záliv, Arábie & V. Afrika 3c
Larus leucophthalmus (Racek bělooký)
- Rudé moře & přilehlá pobřeží 1a
Larus audouinii (Racek zelenonohý)
- Středomoří/ S. & Z. pobřeží Afriky 1a 3a
Larus canus canus (Racek bouřní severoevropský)
- SZ. & Střední Evropa/Atlantické pobřeží & Středomoří 2c
Larus canus heinei (Racek bouřní západosibiřský)
- SV. Evropa & Západní Sibiř/Černé moře & Kaspické moře 2c 2e
Larus dominicanus vetula (Racek jižní)
- Pobřeží jižní Afriky (3e)
- Pobřeží západní Afriky 1c
Larus fuscus fuscus (Racek žlutonohý skandinávský)
SV. Evropa/Černé moře, JZ. Asie & V. Afrika 3c
Larus fuscus graellsii (Racek žlutonohý anglický)
- Západní Evropa/Středomoří & Z. Afrika 2e
Larus fuscus intermedius (Racek žlutonohý severomořský)
- J. Skandinávie, Nizozemsko, delta řeky Ebro, Španělsko 1
Larus fuscus heuglini (Racek žlutonohý západosibiřský)
- SV. Evropa & Z. Sibiř/JZ. Asie & SV. Afrika (1)
Larus fuscus barabensis (Racek žlutonohý)
- JZ. Sibiř/JZ. Asie 1
Larus argentatus argentatus (Racek stříbřitý severoevropský)
- S. & SZ. Evropa 2c 2e
Larus argentatus argenteus (Racek stříbřitý britský)
- Island & Z. Evropa 2c 2e
Larus armenicus (Racek arménský)
- Arménie, V. Turecko & SZ. Írán 3a
Larus michahellis (Racek středomořský)
- Středomoří, Ibérie & Maroko 1
Larus cachinnans (Racek bělohlavý)
- Černé moře & Z. Asie/JZ. Asie, SV. Afrika 1
Larus glaucoides glaucoides (Racek polární)
- Grónsko/Island & SZ. Evropa 1
Larus hyperboreus hyperboreus (Racek šedý atlantský)
- Špicberky & S. Rusko (hnízd) (1)
Larus hyperboreus leuceretes (Racek šedý)
- Kanada, Grónsko & Island (hnízd) (1)
Larus marinus (Racek mořský)
- S. & Z. Evropa 2c
Onychoprion fuscatus nubilosa (Rybák černohřbetý)
- Rudé moře, Adenský záliv, V k Pacifiku 2a
Onychoprion anaethetus melanopterus (Rybák uzdičkový)
- Z. Afrika 1c
Onychoprion anaethetus antarcticus (Rybák uzdičkový)
- Rudé moře, V. Afrika, Perský záliv, Arabské moře k Z. Indii 1
- Západní Indický oceán 2
Sternula albifrons albifrons (Rybák malý euroasijský)
- Evropa severně od Středomoří (hnízd) 2
- Z. Středomoří/ Z. Afrika (hnízd) 3b 3c
- Černé moře & V. Středomoří (hnízd) 3b 3c
- Kaspické moře (hnízd) 2
Sternula albifrons guineae (Rybák malý)
- Západní Afrika (hnízd) 1c
Sternula saundersi (Rybák arabský)
- Západ jižní Asie, Rudé moře, Záliv & V. Afrika 2
Sternula balaenarum (Rybák damarský)
- Namibie & Jihoafrická republika/ Atlantské pobřeží po Ghanu 1c
Gelochelidon nilotica nilotica (Rybák černozobý)
- Západní Evropa/Západní Afrika 1
- Černé moře & V. Středomoří /V. Afrika 3c
- Z. & Střední Asie/Jihozápadní Asie 2
Hydroprogne caspia (Rybák velkozobý)
- Madagaskar (hnízd) 1c
- Jižní Afrika (hnízd) 1c
- Západní Afrika (hnízd) 1
- Baltské moře (hnízd) 1c
- Černé moře (hnízd) 1c
- Kaspické moře (hnízd) 1
Chlidonias hybrida hybrida (Rybák bahenní evropský)
- Západní Evropa & SZ. Afrika (hnízd) 1
- Černé moře & Východní Středomoří (hnízd) (1)
- Kaspické moře (hnízd) (1)
Chlidonias hybrida delalandii (Rybák bahenní africký)
-Východní Afrika (Keňa & Tanzanie) 2
- Jižní Afrika (Malawi & Zambie po Jihoafrickou republiku) 1c
Chlidonias leucopterus (Rybák bělokřídlý)
- V. Evropa & Z. Asie/Afrika 2c
Chlidonias niger niger (Rybák černý euroasijský)
- Evropa & Z. Asie/ Atlantské pobřeží Afriky 2c
Sterna dougallii dougallii (Rybák rajský)
- Jižní Afrika & Madagaskar 1c
- Východní Afrika 2
- Evropa (hnízd) 1c
Sterna dougallii gracilis (Rybák rajský)
- Seychely & Maskarény 1c
- S Arabského moře (Oman) 1c
Sterna hirundo hirundo (Rybák obecný holarktický)
- Jižní & Západní Evropa (hnízd) 1 |
- Severní & Východní Evropa (hnízd) 1 |
- Západní Asie (hnízd) (1)
Sterna repressa (Rybák bělolící)
- Západ jižní Asie, Rudé moře, Záliv & V. Afrika (1) 1
Sterna paradisaea (Rybák dlouhoocasý)
- Západní Eurasie (hnízd) 1
Sterna vittata vittata (Rybák jižní)
- ostrovy Prince Edwarda, Marion, Crozet & Kerguelen/Jihoafrická republika 1c
Sterna vittata tristanensis (Rybák jižní)
- Tri stan da Cunha & Gough/Jihoafrická republika 1c
Sterna vittata sanctipauli (Rybák jižní)
- Amsterdam a Sv. Pavel/Jihoafrická republika 1c
Thalasseus bengalensis bengalensis (Rybák oranžovozobý)
- Záliv/Jižní Asie 1
- Rudé moře/Východní Afrika (1)
Thalasseus bengalensis emigratus (Rybák oranžovozobý)
- J. Středomoří/SZ. & Z. pobřeží Afriky 1c
Thalasseus sandvicensis sandvicensis (Rybák severní evropský)
- Západní Evropa/Západní Afrika 1
- Černé moře & Středomoří (hnízd) 2a
- Z. & Střední Asie/Jihozápadní & J. Asie 2c
Thalasseus maximus albidorsalis (Rybák královský)
- Západní Afrika (hnízd) 2a 2e
Thalasseus bergii bergii (Rybák chocholatý)
- J. Afrika (Angola - Mosambik) 2
- Madagaskar & Mosambik/Jižní Afrika 1c
Thalasseus bergii velox (Rybák chocholatý)
- Rudé moře & SV. Afrika 2
Thalasseus bergii thalassinus (Rybák chocholatý)
- Východní Afrika & Seychely 1c
Čeleď STERCORARIIDAE (chaluhovití)
Stercorarius longicaudus longicaudus (Chaluha malá)
- S. Evropa a Z. Sibiř/J. Atlantik 1
Catharacta skua (Chaluha velká)
- S. Evropa/S. Atlantik 1
Čeleď ALCIDAE (alkovití)
Fratercula arctica (Papuchalk severní)
- V. Atlantik (hnízd) 1b
Cepphus grylle grylle (Alkoun obecný baltský)
- Baltické moře 1
Cepphus grylle mandtii (Alkoun obecný severní)
- V. kanadská Arktida & Z. Grónsko (hnízd) 1
- V. Grónsko po V. Moře Laptěvů (hnízd) (1)
Cepphus grylle arcticus (Alkoun obecný labradorský)
- SV. Amerika & J. Grónsko (hnízd) (1)
- Britské ostrovy & S. Evropa 1
Cepphus grylle islandicus (Alkoun obecný islandský)
- Island 3c
Cepphus grylle faeroeensis (Alkoun obecný faerský)
- Faerské ostrovy (1)
Alca torda torda (Alka malá severoatlantská)
- Z. Atlantik 1
- V. Atlantik 1
Alca torda islandica (Alka malá západoevropská)
- Island, Faerské ostrovy, Británie, Irsko, Helgoland, SZ. Francie (1)
Alle alle alle (Alkoun malý)
- Z. Atlantik (1)
- V. Atlantik (1)
Alle alle polaris (Alkoun malý)
- Země Franze Josefa & Severnaya Zemlya (hnízd) (1)
Uria lomvia lomvia (Alkoun tlustozobý)
- Z. Atlantik (hnízd) 2c
- V. Atlantik (hnízd) 2c
Uria aalge aalge (Alkoun úzkozobý severoatlantský)
- V. Atlantik (hnízd) 1
- Baltské moře (hnízd) 1
Uria aalge albionis (Alkoun úzkozobý západoevropský)
- Irsko, Jih Británie, Francie, Ibérie, Helgoland 1
Uria aalge hyperborea (Alkoun úzkozobý arktický)
- Špicberky, Severní Norsko k souostroví Nové země 2c

a/ Tabulka 1, ,,Status populací stěhovavých vodních ptáků" tvoří část Akčního plánu, jenž je přílohou 3 Dohody.

7 Ve znění přijatém na 8. zasedání smluvních stran AEWA, 26. - 30. září 2022, v Budapešti, Maďarsku a opraveném smluvními stranami v rámci tiché procedury s účinností od 10. srpna 2023.

2 V zimě dochází k výraznému překrytí mezi populacemi.

Poznámky pod čarou

1) Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků, přijatá v Haagu dne 15. srpna 1996, byla vyhlášena pod č. 92/2006 Sb. m. s.
Změny příloh 2 a 3 Dohody, přijaté v La Rochelle dne 18. května 2012 a v Bonnu dne 14. listopadu 2015, byly vyhlášeny pod č. 14/2018 Sb. m. s.
Změny příloh 2 a 3 Dohody, přijaté v Antananarive dne 19. září 2008, byly vyhlášeny pod č. 97/2010 Sb. m. s.

Sdílet článek na sociálních sítích