Pondělí, 17. června 2024

Konference v Kišiněvě sdílela zkušenosti se zaváděním evropských systémů ochrany přírody

Konference v Kišiněvě sdílela zkušenosti se zaváděním evropských systémů ochrany přírody

Moldavsko v současné době zavádí soustavu chráněných území Emerald, která má chránit místní divokou flóru, faunu a jejich přirozené lokality.

Po rozhodnutí o zahájení přístupových rozhovorů s Evropskou unií z konce loňského roku se však objevila i otázka dalšího systému vyhlašování a správy chráněných území, Natury 2000. Na je unijní obdobou Emeraldu, vyžaduje však mimo jiné podrobné, aktuální a plošné mapování biologické rozmanitosti země, stejně jako vyčlenní dostatečných úředních i odborných kapacit.

Konferenci zahájila zástupkyně moldavského ministerstva životního prostředí Aliona Rusnac, která popsala úspěchy v oblasti zřizování a udržování současné soustavy Emerald. Za prioritu ministerstva nicméně označila posílení institucionální kapacity a reformu systému správy chráněných přírodních oblastí, přičemž na pořadu dne by mělo být také zřízení specializované agentury.

Dále vystoupila Ilona Gruenewald, programová manažerka pro zemědělství, rozvoj venkova a bezpečnost potravin z moldavské delegace Evropské unie. Vyjádřila podporu snahám Moldavska v oblasti životního prostředí, jejím hlavním tématem byly ovšem podrobnosti fungování i evropských systémů ochrany. Popsala jak vznik sousav Emerald a Natura 2000, tak další politiky EU k ochraně biodiverzity a obnově přírody.

Ústřední prezentaci konference přednesl Petr Roth: český odborník s bohatými zkušenostmi ze začleňování České republiky do soustavy Natura 2000, jež svého času obnášelo i takřka bezprecedentní terénní výzkum české biodiverzity. Roth popsal stávající rozvoj soustavy Emerald v Moldavsku jako ne zcela uspokojivý: při současném tempu by podle něj trvalo dobrých 70 let, než by dosáhl kompletního stavu.

Expert také upozornil, že jakkoli složité, tak je začlenění do soustavy Natura 2000 jednou z podmínek, jež bude muset Moldavsko splnit, chce-li kdy dokončit přístupový proces do EU. Zároveň podotkl, že správně zavedená Natura 2000 bude automaticky splňovat všechny standardy současné soustavy Emerald, ale nikoli naopak. Zdůraznil, že Natura 2000 vyžaduje odlišný, důslednější přístup, zejména mapování živočišných a rostlinných druhů na celém území Moldavska, nejen vybraných lokalitách.

,,Konečným cílem není samotné vytvoření sítě Natura 2000 jako takové, ale trvalá ochrana přírody na jejím území," poznamenal. Roth navrhuje systematický, organizovaný a stabilně financovaný přístup zahrnující i vznik specializované agentury pro ochranu přírody. U MoldSilvy - agentury, pod niž nyní spadá správa všech chráněných území v Moldavsku - sice oceňuje její kompetence v lesnictví, zdůrazňuje však, že nemůže nahradit odbornou a jasně zaměřenou instituci.

Pavel Pinkava, koordinátor projektu Arniky v Moldavsku, je potěšen širokým spektrem řečníků a možností sdílet zkušenosti z obou stran současné unijní hranice. ,,Vytvoření skutečně funkčního a udržitelného systému ochrany životního prostředí si vyžádá mnoho práce a je jadné, že bude zapotřebí nejen aktivity úřadů, ale také zájmu profesionálních biologů, výzkumných ústavů a občanské společnosti. Jde však o důležitou a aktuální výzvu: ochrana biodiverzity je nedílnou součástí zmírňování dopadů klimatických změn" dodal.

Konference se konala v rámci projektu ,,Česká podpora lepšího managementu chráněných území v Moldavsku", který je realizován v rámci Challenge Fund Rozvojového programu OSN (UNDP) a s podporou Programu transformační spolupráce České republiky (Transition Promotion Programme) Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Pořádající nevládní organizace, Biotica a Arnika, spolu dlouhodobě pracují nejen na přeshraničním sdílení dobré praxe ochrany životního prostředí, ale také na podpoře dobrovolných strážců přírody či ekologickém zvelebování moldavského venkova.

Pro více informací prosím kontaktujte specialistu zahraničního PR Arniky, Jana Kašpárka, +420 770 143 103 / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

http://arnika.org/novinky/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů