Úterý, 23. července 2024

Více než 700 milionů z OPŽP míří na centra klimatického vzdělávání, ochranu půdy a průzkumy kontaminace životního prostředí

Více než 700 milionů z OPŽP míří na centra klimatického vzdělávání, ochranu půdy a průzkumy kontaminace životního prostředí

Nově otevřené výzvy pomohou ochránit půdu před erozí, modernizovat environmentální centra a provést průzkum a analýzu kontaminovaných lokalit.

Výzva č. 65 pro centra zaměřená na klimatické vzdělávání podpoří komplexní projekty, které budou zahrnovat úpravy a modernizaci objektu centra a volitelně i další aktivity (vybavení a pomůcky pro interiér a exteriér, terénní úpravy). Výzva je určena subjektům primárně veřejného sektoru, které realizují environmentální vzdělávání, a to min. 3 roky před podáním žádosti.

V této výzvě je připraveno 300 milionů korun a míra podpory může dosáhnout 80 %. Výzva navazuje na dříve vyhlášenou 18. výzvu se stejným zaměřením. V té bylo podpořeno celkem 9 projektů dotací v objemu více než 180 milionů Kč.

Žádat o dotaci bude možné od 4. 9. 2024 do 31. 1. 2025.

Výzva č. 66 se zaměřuje na zavádění půdoochranných technologií a pro žadatele je v ní nachystáno 260 milionů Kč. Žádat o podporu mohou podnikatelé v zemědělské výrobě z celé ČR. Míra podpory se pohybuje mezi 20-40 % v závislosti na typu projektu. V rámci obdobné výzvy v rámci OPŽP 2014-2020 bylo ve 165. výzvě podpořeno celkem 89 projektů s podporou ve výši více než 83 milionů Kč.

Příjem žádostí začne 19. 6. 2024 a skončí 20. 11. 2024.

Výzva č. 67, poslední z balíčku výzev, je zacílena na projekty průzkumu kontaminace životního prostředí a jeho jednotlivých složek, tj. podzemních či povrchových vod, sedimentů, horninového prostředí či půdního vzduchu. Součástí projektů je zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit, a to včetně návrhu efektivního řešení. Pro projekty je připraveno celkem 150 milionů Kč a míra podpory se bude pohybovat mezi 50-85 % v závislosti na typu žadatele a délce udržitelnosti.

O dotaci si mohou požádat žadatelé z veřejného sektoru, vlastníci a nájemci zasažených území, subjekty nakládající s?odpady a řada dalších. Výzva navazuje na již ukončenou 34. výzvu se stejným obsahem, ve které bylo podpořeno 30 projektů celkovou částkou 61,5 milionů Kč.

Příjem žádostí o dotace probíhat od 3. 7. 2024 do 29. 4. 2024.

Žádosti včetně všech požadovaných příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2021-2027 bude možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP21+.

Bližší informace:

Zdroj:Operační program Životní prostředí
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů