Pondělí, 22. července 2024

Kraj podpoří výstavbu nových větrných elektráren - symbolicky tak oslaví Světový den větru

Kraj podpoří výstavbu nových větrných elektráren - symbolicky tak oslaví Světový den větru

Při příležitosti Světového dne větru, který připadá na sobotu 15. června, představuje Jihomoravský kraj plány do roku 2031.

Společná tisková zpráva Jihomoravského kraje a Hnutí DUHA

Kraj podpoří výstavbu nových větrných elektráren - symbolicky tak oslaví Světový den větru

Při příležitosti Světového dne větru, který připadá na sobotu 15. června, představuje Jihomoravský kraj plány do roku 2031. V rámci regionu chce postavit a začít provozovat pro potřeby krajských nemocnic, sociálních služeb nebo středních škol 3 větrné elektrárny
s celkovým výkonem 10 MW a očekávanou roční výrobou elektřiny kolem 22 GWh. To by mělo pokrýt asi 40 % spotřeby elektřiny všech krajských budov. Společně s plánovanými fotovoltaickými elektrárnami na střechách krajských budov by mohl kraj - dle své strategie od roku 2028 pokrývat 60 % spotřeby elektřiny krajských objektů z vlastních obnovitelných zdrojů energie.

Výstavbu větrných elektráren chce kraj podpořit i na obecních, komunitních nebo čistě komerčních úrovních. Plánuje proto přípravu metodického doporučení, které napoví, jak přistupovat k investorským nabídkám nebo jednotlivým etapám plánování a výstavby větrných elektráren. Cílem je nastartovat rozvoj větrných elektráren na území, které má nejen podle analýzy Ústavu fyziky atmosféry AV ČR velmi dobré větrné podmínky [1] a potenciál pro výrobu zelené energie.

Hnutí DUHA jako celostátní ekologická organizace s hlavním sídlem v Jihomoravském kraji usiluje o výrazné urychlení výstavby větrných elektráren, protože obnovitelné zdroje chápe jako nejlepší cestu k řešení problému změny klimatu. Zároveň Hnutí DUHA prosazuje, aby výstavba brala maximální ohledy na ochranu přírody ve všech krajích. Proto koordinuje činnost dalších ekologických organizací při připomínkování tvorby tzv. akceleračních zón pro zrychlenou výstavbu obnovitelných zdrojů s cílem nalezení území s minimálními střety
s přírodou a maximálním zapojením obcí a občanů do nastavení podmínek. Organizace kromě toho pomáhá propojovat obce, občany i investory v procesu společného plánování projektů větrných elektráren.

Lukáš Dubec, 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast životního prostředí, říká:

,,Území Jihomoravského kraje má pro výrobu větrné energie obrovský potenciál. Využití krajiny tímto způsobem vidíme ve velkém jen pár kilometrů za hranicemi, na rakouské straně. V pondělí podepisujeme memorandum o energetickém společenství, které sdružuje kromě krajských organizací taky zástupce soukromého sektoru nebo domácností. Jeho smyslem je právě i podpora tvorby elektrické energie
z obnovitelných zdrojů a snížení zátěže distribuční sítě. Věřím, že všechny tyto kroky společně povedou k tomu, že se na větrníky nebudeme muset jezdit dívat do zahraničí, ale hlavně k tomu, že posílíme naši energetickou nezávislost."

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká:

,,Hnutí DUHA sídlí v Jihomoravském kraji, a proto známe zdejší krásnou krajinu i cennou přírodu a záleží nám na tom, aby větrné elektrárny byly umisťovány citlivě, ohleduplně a ve spolupráci s místními lidmi a obcemi. Zároveň rozvoj větrných (a také solárních) elektráren podporujeme, protože velikou hrozbou pro naši přírodu a nás samé je změna klimatu spojená se spalováním fosilních paliv. Ale větrné a solární elektrárny také zajistí tolik potřebnou levnou místní elektřinu."

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů