Středa, 24. července 2024

Více času na přípravu projektů a na obnovu přírody a krajiny

Více času na přípravu projektů a na obnovu přírody a krajiny

Jedná se o výzvu č. 23 Koncepce a příprava projektů obnovy území v Ústeckém kraji a o výzvu č. 26 Příroda a krajina v Ústeckém kraji.

Specifikum výzev obnovy území je podmínkarealizace aktivit na vymezeném území dotčeném těžbou hnědého uhlí. Seznam způsobilých katastrálních území jepřílohou výzvy.

V rámci výzvy KONCEPCE A PŘÍPRAVA PROJEKTŮ OBNOVY ÚZEMÍ V ÚSTECKÉM KRAJImohou obce, DSO, příspěvkové organizace ÚSC, nadace, církve a další příjemci žádat na aktivity v oblastech:

 • pořízení územně plánovacích podkladů,
 • příprava projektové dokumentace,
 • příprava studie proveditelnosti,
 • pořízení územního plánu, jeho změnu.

Příjemžádostí o dotaci je prodloužen do 31.12.2024.Datum ukončení realizace projektu je 31.12.2027.

Pro další informace navštivte prosím stránky výzvy: 23. výzva - Obnova území - Koncepce a příprava projektů obnovy území v Ústeckém kraji - Operační program Spravedlivá transformace (opst.cz)

Výzva PŘÍRODA A KRAJINA V ÚSTECKÉM KRAJIumožní příjemcům z řad obcí, DSO, nadací a dalších realizovat širokou škálu environmentálních aktivit, např.:

 • tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních a vegetačních prvků,
 • péče o přírodní stanoviště a druhy,
 • opatření na podporu ohrožených druhů,
 • omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů,
 • zprůchodnění migračních překážek.

Příjem žádostí o dotaci je prodloužen do 30.06.2025. Datum ukončení realizace projektu se mění na 31.08.2026.

Pro další informace navštivte prosím stránky výzvy: 26. výzva - Obnova území - Příroda a krajina v Ústeckém kraji - Operační program Spravedlivá transformace (opst.cz).

Současně si Vás dovolíme upozornit na další dvěvýzvyOPST orientované na obnovu území.

Výzva č. 29 - INFRASTRUKTURA V ÚSTECKÉM KRAJI- umožní obcím, jejich dobrovolným svazkům, jimi zřizovaným organizacím a dalším příjemcům realizovat aktivity v oblastech:

 • výstavba a modernizace komunikací pro cyklisty,
 • zpřístupnění a obnova lokalit s přírodní, kulturní nebo technickou hodnotou.

Příjem žádostí o dotaci probíhádo30.06.2025.Datum ukončení realizace projektuje 31.12.2027.

Pro další informace navštivte prosím stránky výzvy: 29. výzva - Obnova území - Infrastruktura v Ústeckém kraji - Operační program Spravedlivá transformace (opst.cz)

Výzva č. 40 - VEŘEJNÉ SLUŽBY, KULTURA, SPORT, REKREACE- umožní obcím, jejich dobrovolným svazkům, jimi zřizovaným organizacím, nadacím, státním podnikům a dalším příjemcům realizovat aktivity v oblastech:

 • výstavby a modernizace muzeí, galerií nebo expozic;kulturních a komunitních center a domů;multifunkčních rekreačních areálů,venkovních sportovišť; návštěvnických a informačních středisek,
 • opravy a zachování kulturních památek hornického dědictví/památek zasažených těžbou uhlí,
 • regenerace brownfieldů pro účely s veřejným zájmem.

Příjem žádostí o dotaci probíhá do 31.12.2024. Datum ukončení realizace projektu je 31.12.2027.

Pro další informace navštivte prosím stránky výzvy: 40. výzva - Obnova území - Veřejné služby, kultura, sport, rekreace - Ústecký kraj - Operační program Spravedlivá transformace (opst.cz)

http://www.kr-ustecky.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů