zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Sběr a třídění bioodpadů - zkušenosti firmy SSI SCHÄFER (II)

25.10.2000
Odpady
Sběr a třídění bioodpadů - zkušenosti firmy SSI SCHÄFER (II)
tři srovnávací příklady jednotlivých typů systémů třídění domovních odpadů v některých německých okresech
V přednášce na symposiu Bioodpad 99 jsme především chtěli představit optimální, provozně ověřenou sběrnou nádobu pro sběr bioodpadů z domácností - Compostainer Schäfer. Uvedli jsme rovněž její provozní a hygienické vlastnosti. V závěru přednášky jsme poznamenali, že v ČR je dle našich zkušeností sběr a zpracování bioodpadů z domácností zatím v plenkách a jen zřídka lze doložit seriózní výsledky rozsáhlejšího, provozně zavedeného systému. O možné účinnosti třídění bioodpadů proto uvádíme tři srovnávací příklady jednotlivých typů systémů třídění domovních odpadů v některých německých okresech, všechny zde uvedené příklady byly realizovány ve spolupráci s firmou SSI SCHÄFER. Hodnoty v příkladech pochází již z roku 1995. Přesto dobře ukazují příznivý vliv realizace třídění bioodpadů na celkovou účinnost redukce odpadů, ukládaných na skládku (příp. dodávaných do spalovny). Lze předpokládat, že uvedené hodnoty ve zmíněných územích v dalších letech dále vzrostly. (Přeměnou systému č. 1 zcela zásadně). Předmětem našeho II. příspěvku nebyly zatím otázky efektivnosti (ekonomie) sběru a zpracování bioodpadů. Dosud zcela minimální rozvoj této ekologicky příznivé metody využívání látek z domovních odpadů v ČR ukazuje, že dosavadní legislativní rámec a ekonomické stimuly této věci dosud nepřejí, resp. nepřály. Příklady: 1 . Okres Limburg/Weilburg: Bring-systém s Depotcontainery o obsahu 3,2 m3 - ve sběrné stanici je umístěn vždy jeden kus pro papír, sklo, kovy. Jedna sběrná stanice obvykle na 1000 obyvatel, částečně i na 600 obyvatel (dle hustoty zástavby). U každého domu jedna (antracitová) nádoba pro zbytkový odpad. Tento klasický systém sběru odpadu a Bring systém pro třídění jen 3 základních frakcí ve středně husté venkovské zástavbě dosahoval účinnosti pouze 10,55 %. Z celkového výskytu 360 kg/rok domovního odpadu na obyvatele bylo na skládku v roce 1995 ukládáno ještě téměř 90 % odpadu, včetně bioodpadu. Proto byl v další etapě okresní systém přebudováván a rozšířen ve smyslu systémů č.2 a 3. 2. Okres Giesen: Okres s 240 000 obyvateli s několika městy a zároveň venkovskou zástavbou. Systém slouží dobře a flexibilně v obou typech území okresu. Sběrný systém sestává z Bring-stanic s dvěma Depotcontainery o objemu 3,2 m3 pro kovy a sklo. Páteř systému tvoří Hol-systém, nádoby pro papír, bioodpady, a zbytkový odpad, umístěné u každého domu. Tato kombinace je ve srovnání s příkladem č. 3 náročnější na pečlivost třídění ze strany obyvatel a za její pomocí se podařilo z domovního odpadu získat 42,7 % využitelných frakcí, (z toho 20,9 % představuje bioodpad). Z celkového jednotkového výskytu domovního odpadu 424 kg/obyv./rok bylo na skládku ukládáno ještě 243 kg/obyvatele a rok. 3. Reqion Niederrhein: Čistě venkovská oblast s velkými pozemky s velkým výskytem bio-odpadů. Sběrný systém představují výlučně nádoby umístěné přímo u domů (Hol-systém) - tj. 3 nádoby (obvykle o objemech 120 nebo 240 litrů): Compostainer pro bioodpady + tzv. "zelená" popelnice (pro papír, sklo, kovy) a nádoba na zbytkový odpad. Tento účinný systém dokázal vytřídit z domovních odpadů již 58,2 % využitelných frakcí (z toho 41,7 % bioodpadů). Vyžaduje však dotřídění obsahu tzv. "zelených" popelnic na samostatném třídícím zařízení. Z celkového jednotkového výskytu domovního odpadu 407 kg/obyv./rok bylo na skládku ukládáno již jen 170 kg/obyvatele a rok. Jiří Němec Kráceno Zdroj:
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí