Středa, 24. dubna 2024

K problematice využívání nevratných PET lahví - díl 6.

Třídění a úprava před recyklací
K problematice využívání nevratných PET lahví - díl 6.
8. Třídírny a předběžná úprava PET lahví před recyklací Sběrové nevratné směsné plastové láhve jsou tříděny podle druhu materiálu (PET, HDPE, PVC) a lisovány (ke zmenšení objemu) před jejich prodejem do recyklačního zařízení. PETCORE společně s organizacemi, provádějícími recyklaci, vypracovali podmínky, které určují za kterých je prodej a výkup recyklačními závody prováděn. Je uveden na www.petcore.org/recycle/spec.htm. Láhve, sbírané podle některého ze známých systémů (viz www.petcore.org/recycle/collect.htm#deposit) mohou být tříděny ručně, nebo dokonce strojově složitými přístroji. PET láhve ze směsi plastových lahví, získané systémem drop-off, nebo kerbside jsou pak převezeny do místní třídící stanice, označované v USA jako zařízení pro materiálovou recyklaci (Materials Reclamation Facility - MRF). Na třídícím pásu se ručně odtřiďují od ostatního sběrového materiálu a vybírají PET lahve podle jejich jednoduchých rozlišovacích znaků. Dobrým výcvikem a při zaručení řádného dozoru lze tímto způsobem dosáhnout vysoké kvality. Výzkum, provedený v Anglii prokázal, že lze takto dosáhnout až 100 kg/hod na pracovníka (www.petcore.org/recycle/sort.htm) Recyklační závody na PET v celém světě zpracovávají pouze tříděný materiál, tj. PET láhve, splňující požadovaná kriteria kvality. Tyto kvalitativní požadavky se obvykle u jednotlivých třídíren poněkud liší, základem je ovšem roztřídění podle barvy, nepřítomnost cizích nečistot a zvláště kontaminantů, především příměsi PVC, nepřítomnost PET lahví, znečištěných olejem atd. Požadavky na kvalitu našeho podniku SILON a.s. Planá nad Lužnicí se v podstatě shodují s požadavky, které pro země Evropského společenství uvádí PETCORE. (pro případné zájemce je můžeme poskytnout v původním anglickém znění, nebo za úplatu přeložené). 9. Automatické třídění Aby bylo dosaženo výkonnějšího průmyslového třídění a snížení provozních nákladů, především u směsných plastových nádob, byly teprve před nedávnem zavedeny vysoce výkonné senzory používající RTG a infračervené paprsky. Tyto senzory jsou připojeny k centrálnímu procesoru a ejektoru. který pneumaticky odtřídí detekovaný typ plastu a barevný druh pneumaticky vyfouknutím. Automatické třídírny zpracují přes 1 tunu/hod. a pracují v současnosti ve Francii, Německu, Velké Británii, Itálii a Švýcarsku. Nezávislým výzkumem, který provedla US Environmental Protection Agency bylo zjištěno, že automatizací třídícího procesu lze dosáhnout nákladových úspor kolem 25%. Po vytřídění jsou zhodnocené láhve slisovány do balíků, čímž je dosaženo požadovaného (asi desetinásobného) zmenšení objemu. Takto se dosáhne při následné přepravě z třídícího centra do recyklačního závodu jisté nákladové efektivity při obvyklém vytížení v rozsahu 10 - 20 tun/náklad. Je velmi důležité, aby také při lisování balíků na paketovacím zařízením byly dodrženy předem stanovené dodací podmínky mezi třídírnou a recyklačním závodem. Příkladem takové automatické třídící linky může být na příklad zařízení, instalované na recyklačním závodě firmy CENTRO PLASTICA SRL v Miranu (VE) v Itálii, které třídí použité plastové láhve z komunálního sběru. Kapacita zařízení je 1,5 tuny/hod, roční kapacita třídírny se udává 10500 tun. Netříděný materiál ze sběru, dodávaný v balících, je nejdříve zbaven cizích součástí na speciálním rotačním sítě a poté přiveden do třídírny, kde je několika různými detektory tříděn. Jde jednak o detektory, využívající infračervené záření a dále detektory barvy, čímž je dosaženo kombinovaného třídění směsi plastů podle chemické struktury a barvy. Produktem třídění je 5 homogenních frakcí: transparentní bezbarvý PET, světle modrý PET, barevný PET, PE/PP a PVC. Získané homogenní frakce jsou pak dále zpracovány. Jsou uváděny (zřejmě předpokládané) investiční náklady 6 miliard ITL. Na zařízení je údajně dosahováno vynikající kvality vytříděného PETu. Spojení najde zájemce na adrese http://195.31.190.32/cplastic/dsele.htm. Jiným takovým zařízením pro automatické třídění směsi plastových lahví je Criterion, které vyrábí rakouská firma Binder & Co. AG. Stroj je schopen roztřídit 8 typů plastů - jmenovitě PET, PVC, PE, PP, PS, PA, ABS a ostatní, při rychlosti 5-7 položek za sekundu, bez ohledu na to, zda láhev je s nálepkou, nebo deformována. Detaily zatím neznáme, půjde zřejmně o obdobu italské linky, rozšířené o další druhy plastů. Výhradním dodavatelem tohoto zařízení v Japonsku je firma Tomen Machinery, z jejíž webové stránky byla tato informace získána www.tomen.co.jp/environ/business/pet.htm. V Japonsku se používá s předřazeným zařízením na otevírání slisovaných balíků plastových lahví, tzv. Bale Breakerem, který dodávku připravuje pro třídění odstraněním vázacích drátů nebo pásků. Tento rozvolňovač vyrábí Hassler Co z USA. Tento stroj je schopen zpracovat 4,5 tun/hod. K rozpojení vázacích drátů je použita kovová rohatka, která rotuje vysokou rychlostí. K této informaci zbývá ještě dodat. že v Japonsku se vytvořila v roce 1996 joint venture spojením Tomen Machinery s Negoro Industries Co. Ltd. a Kurabo Industries Ltd. původně do společnosti REPET Group, které posléze změnila název na EcoSmile Group a rozrostla se o dalších 5 společností. Tato nová společnost vyrábí z odpadních PET lahví vlákna, příze, tkaniny a oděvy. Ing. Jiří Nezval e-mail: jnezval@seznam.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů