zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Metodika k vyhodnocování vlivů zneškodňování odpadů - díl 5.

28.11.2000
Odpady
Metodika k vyhodnocování vlivů zneškodňování odpadů - díl 5.
Proces EIA
ANALÝZA ZKUŠENOSTÍ Z PROCESU EIA V RÁMCI VYHODNOCOVANÉHO ZÁMĚRU VČETNĚ DOPORUČENÍ Konzultace se státní správou Konzultace ve fázi zpracování dokumentace EIA se státní správou se považují za nezbytné. Na základě dlouholetých zkušeností lze doporučit provést první konzultaci na začátku prací na dokumentaci, kdy je pomocí této konzultace možné provést první fázi neformalizovaného scoping procesu - tj. určení nejvýznamnějších vlivů. Příslušný úředník většinou zná dobře území i stávající politickou situaci, někdy je schopen se vyjádřit i k předpokládaným postojům veřejnosti. Doporučujeme provést konzultaci s následujícími institucemi: ? okresní (obvodní) úřad - referát životního prostředí ? obecní, městský úřad, úřad města či magistrát - referát životního prostředí ? okresní hygienická stanice ? Česká inspekce životního prostředí - přísl. inspektorát ? dále podle charakteru záměru příslušný orgán územního plánování, stavební úřad, správce ? dotčeného toku, či provozovatel kanalizace apod. Druhou konzultaci doporučujeme provést ve fázi zpracování konceptu dokumentace EIA, kdy je nutné zjistit, zda byly zohledněny požadavky ze strany státní správy tak, aby příslušný záměr bylo možno řádně posoudit. Forma prezentace závěrů dokumentace EIA Závěry dokumentace EIA musí být jasně a srozumitelně (v maximální míře i pro laika) konstatovány v příslušných kapitolách dokumentace. Stručně mohou být zhodnoceny vlivy nevýznamné a malé, důraz musí být dán na významné vlivy, které musí být podrobně zhodnoceny. V případě, že dokumentace je zpracována ve variantách, lze doporučit tabulkové porovnání jednotlivých variant, a to zejména z hlediska významných vlivů. S ohledem na převažující plošné vlivy záměru (imise, hluk, zábory půd, vliv na ekosystémy, chráněné části přírody apod.), doporučujeme v co největší míře aplikaci grafických výstupů, které nejlépe vysvětlují charakteristiku vlivu a pro laika jsou nejlépe přijatelné a srozumitelné. Grafické přílohy nejsou pouhou volitelnou přílohou dokumentace, ale vzhledem k nutnosti maximální srozumitelnosti pro laiky, jednou z jejích základní součástí. Graficky dokumentovány by měly být především vlivy imisí, a to prostřednictvím ročních koncentrací nejvýznamnějších škodlivin (NOx, PCDD a PCDF), vlivy hluku a vlivy na zábor půdy, na ekosystémy a chráněné části přírody. Způsob veřejného projednání Veřejné projednání se doporučuje provádět zásadně v obci, na jejímž území se má záměr realizovat, Pokud je obec rozdělena na obvody či části, pak v příslušném obvodu nebo části. Veřejné projednání by mělo být uskutečněno mimo období školních prázdnin, mimo dny pracovního volna a klidu. Časově v odpoledních hodinách. Za nevhodné se považují dopolední hodiny, ale i večerní. Na veřejném projednání musí být beze zbytku zodpovězeny všechny věcné otázky. Odmítnuty by měly být otázky duplicitní a otázky netýkající se hodnoceného záměru. Zdroj: Časopis EIA 03/2000, Převzato z Elektronické knihovny MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí