zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Otázky a odpovědi k zákonu č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a přípravcích

12.12.2000
Chemické látky
Otázky a odpovědi k zákonu č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a přípravcích
Z e-mailových novin
Otázky a odpovědi k zákonu č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a přípravcích, ve znění pozdějších předpisů - Část první ? Hlava III ? Registrace chemických látek Jak máme postupovat v souladu s novelou zákona č. 157/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, při ohlašování nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky příslušnému okresnímu úřadu? Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, byla provedena novela zákona č. 157/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Z ustanovení této novely vyplývá, že části § 10 odst. 3 až 6 zákona, které ukládaly povinnost ohlašování okresním úřadům byly zcela zrušeny. Jaký bude další postup v případě, že podnik již ohlášení podle § 10 v platném znění v roce 2000 odeslal? Vzhledem k tomu, že ustanovení § 10 odst. 3 až 6 byla zrušena s účinností od 1. 1. 2000, okresní úřady již další postup nebudou realizovat. Zrušená ustanovení nebyla nahrazena jinými povinnostmi. Otázky a odpovědi k zákonu č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a přípravcích, ve znění pozdějších předpisů - Část první ? Hlava V - Balení a označování nebezpečných chemických látek a přípravků a bezpečnostní list. Nakupujeme nebezpečné chemické látky a přípravky od zahraničního výrobce (SRN). Musí být při uvedení na trh na bezpečnostním listu uvedeno, že se jedná o úřední překlad? Z dotazu je zřejmé, že podnik je ve smyslu zákona č. 157/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dovozce nebezpečných chemických látek a přípravků. V takovém případě zákon ukládá dovozci, v § 14 odst. 1 zákona, jednoznačnou povinnost zpracovat bezpečnostní list a dalším subjektům jej poskytovat nejpozději při prvním předání nebezpečné chemické látky nebo přípravku. Záleží na rozhodnutí dovozce, jaký postup zvolí. V každém případě je jeho povinností nejdříve chemickou látku nebo přípravek klasifikovat (podle § 3 odst. 1 zákona). K tomu bude potřebovat větší množství údajů o vlastnostech chemické látky nebo přípravku než je uvedeno i v nejpodrobnějším bezpečnostním listu. Je třeba si další údaje o vlastnostech nebezpečné látky nebo přípravku získat např. od výrobce, z databází, z odborné literatury. Pouze ve zcela krajním případě lze zvolit zkoušky. Na základě všech potřebných údajů musí dovozce sám vypracovat bezpečnostní list v souladu s § 14 zákona a vyhláškou č. 27/1999 Sb. V této souvislosti je zřejmé, že způsob překladu (pokud je vůbec nutný) bezpečnostního listu, poskytnutého zahraničním partnerem není významný. Pokud je to možné, je nejvýhodnější využívat originální podklady, protože se jedná o velmi odborné texty a při jejich špatném překladu může dojít ke zkreslení nebo ztrátě informací. Autorka: MUDr. Marie Adámková, MŽP Připravila: Ing. Jana Chmielová Zdroj: e-mailové noviny pro technický management, Verlag Dashofer
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí