Úterý, 5. prosince 2023

ODPADOVÉ FÓRUM 1/2001

Obsah a vybrané články
ODPADOVÉ FÓRUM 1/2001
OBSAH spektrum Seminář Co nového v odpadech 2000 Seminář k recyklaci plastů odpad měsíce Kaly Využívání kalů z čistíren odpadních vod - zásady a příprava právní úpravy Kaly z ČOV - možnosti využití v zemědělství Odborná skupina Kaly a odpady Sušení kalů Spalování čistírenských kalů v cementárně Hygienizace čistírenských kalů Podmínky pro využití kalů v zemědělství - pracovní text návrhu vyhlášky MŽP o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě odborná příloha Průmyslové odpadní vody Vypouštění průmyslových odpadních vod do stokové sítě Ukazovatele znečistenia Čištění zaolejovaných odpadních vod řízení Podpora v oblasti nakládání s odpady - Přehled činnosti SFŽP ČR za rok 2000 servis Ze zahraničního odborného tisku Kalendář ČAOH - Česká asociace odpadového hospodářství Novinky z internetu Kabinety odpadů do 3. tisíciletí resumé pravidelná příloha PRAHA A ODPADY Obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy na úseku nakládání s komunálním odpadem Vyhláška hlavního města Prahy č. 15/1998 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech), ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 10/2000 Sb. vložená příloha Plánovací nástěnný kalendář Odpadového fóra Výchova pokulhává za technikou Přelom roku je vždy předmětem různých úvah o tom, co bylo, a předsevzetí, jak by to mělo vypadat. V této době je to obzvlášť významné, neboť výjimečně můžeme mluvit nejenom o Novém roku, o novém století, ale i novém tisíciletí. Odpadům je to sice jedno, ale důvod k ještě větší oslavě tady je. Máme co oslavovat? Jistě ano, ale střídmě. Stačí jeden příklad. Ještě nedávno bylo nepříjemnou skutečností, pokud vánoční a novoroční svátky spadly do svozových dnů popelářů, že nikdo odpady neodvážel a nakupené hromady se poté likvidovaly ještě několik týdnů. To dnes již neexistuje. Svátek nesvátek, odpady se stále odváží. U nás navíc předem příslušná firma včas vyprázdnila kontejnery na papír, sklo a plasty, aby mohly pojmout ojedinělý příval vánočních obalů a ulehčit tak ostatním ?popelnicím?. To by však lidé museli být přesvědčeni o užitečnosti tohoto počínání. Skutečnost stále vypadá jinak. Díky své profesionální úchylce jsem se šel těsně po Štědrém dnu podívat na naše stanoviště popelnic. Ty byly téměř plné, ale určitě by se do nich ještě něco vešlo. To by si však vyžádalo trochu námahy. Vedle nádob se na zemi válely velké papírové tašky s názvy luxusních módních firem a obchodů, ve kterých převažoval čistý papír, plastové lahve od limonád a skleněné lahve od koňaků, sektů a drahých vín. Na obalech zůstaly křestní jména obdarovaných a tak jsem jednoduše zjistil, kdo se takto zachoval. Paradoxní je, že tato domácnost vlastní dvě osobní auta, sklep i garáž a proto by pro ně neměl být problém třídit a tyto odpady zavést do pouhých osmdesát metrů vzdáleného hnízda kontejnerů. Osvěta lidí stále pokulhává za již běžně zvládnutými technikami a systémy. Je potěšitelné, že obce a města již bez větších problémů zajišťují prostřednictví určených firem obecně prospěšné služby na evropské úrovni. Výchova občanů k alespoň přijatelnému životnímu prostředí je však stále na středověké úrovni. Tomáš Řezníček Po uzávěrce Koncem roku 2000 bylo ukončeno vnitřní připomínkové řízení k návrhu zákona o obalech a o změně některých dalších zákonů (zákon o obalech) a ve formě paragrafovaného znění byl zákon schválen poradou vedení ministrů životního prostředí a průmyslu a obchodu. Bylo tak zahájeno vnější připomínkové řízení, které bude uzavřeno nejpozději do konce března 2001, kdy bude návrh zákona, ve smyslu harmonogramu legislativních prací, předán ke schválení vládě ČR.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů