Středa, 6. prosince 2023

Komise navrhuje ratifikaci Kjótského protokolu a systému obchodování s emisemi

Komise navrhuje ratifikaci Kjótského protokolu a systému obchodování s emisemi
Evropská komise přijala soubor významných iniciativ k boji proti změnám klimatu. Soubor zahrnuje: návrh Evropskému společenství na ratifikaci Kjótského protokolu, návrh směrnice o obchodování s emisemi skleníko- vých plynů v rámci EU a sdělení, ve kterém se stanoví další opatření ke snížení emisí skleníkových plynů. Komise tak znovu potvr- dila odhodlání EU uvést Kjótský protokol v platnost ještě před světovým summitem o trvale udržitelném rozvoji (Rio 10), který se sejde v září roku 2002 v Johannesburgu, a splnit cíle stanovené v Kjótu. Komisařka pro životní prostředí Margot Walströmová pro- hlásila: Těmito návrhy sledujeme ambici EU stát se vůdčí silou při řešení klimatické změ- ny. Předložením návrhů na systém obchodo- vání s emisemi a další opatření ke snižování emisí souběžně s ratifikační listinou chceme prokázat, že splnění závazků, které jsme při- jali, bereme vážně. Doufám, že ostatní smluv- ní strany Kjótského protokolu také svůj po- stup k ratifikaci a realizaci protokolu urychlí. V boji proti změnám klimatu nesmíme ztrácet čas. Systém obchodování s emisemi bude v naší strategii, zaměřené na nákladově co nejefektivnější snižování emisí, význam- ným úhelným kamenem. Zdroj: Informační centrum EU
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů