Středa, 29. listopadu 2023

Informačná kampaň k odpadom v Liptovskom Mikuláši

Informačná kampaň k odpadom v Liptovskom Mikuláši
Liptovský Mikuláš - 30.11.2001 (Rudolf Pado, OZ TATRY) OZ TATRY z Liptovského Mikuláša začalo pred 3 - týždňami informačnú kampaň, ktorej cieľom je dosiahnuť na území mesta Liptovský Mikuláš postupné zvýšenie podielu separácie jednotlivých zložiek odpadu z celkového množstva tuhého komunálneho odpadu (TKO). V prvej fáze kampane sú cieľovou skupinou školy a podnikateľské subjekty pôsobiace na území mesta, ako aj poslanci mestského zastupiteľstva. Pri tejto príležitosti vydalo OZ TATRY v náklade 2000 kusov informačný 8 - stránkový leták - \"Komunálne odpady v SR a na území mesta Liptovský Mikuláš - analýza súčasného stavu, legislatíva, argumenty a trvalo udržateľný život\". Separovaný zber sa začal v meste skúšobne zavádzať v roku 1994, kedy mesto zakúpilo 459 plastových zvonov. Od zavedenia separácie odpadov bolo za obdobie rokov 1995 - 2000 uložených na skládku TKO Veterná Poruba 71 286,9 t TKO. Za to isté obdobie sa vyseparovalo 299,7 t skla, 25,5 t papiera a 102 t plastov (spolu 427,2 t). Toto množstvo predstavuje v priemere za roky 1995 - 2000 iba 0,6 % z celkového objemu TKO! V roku 1999 a 2001 uskutočnilo Oddelenie životného prostredia a územného plánovania MsÚ v Liptovskom Mikuláši rozbor 100 kg reprezentatívnej vzorky TKO z kontajnera na sídlisku Podbreziny. Táto vzorka obsahovala 28,6 % surovín, ktoré sa na území mesta separujú - sklené fľaše, papier, plastové fľaše. Analýza OZ TATRY (2001) predpokladá, že na skládke TKO Veterná Poruba skončilo nenávratne iba v roku 2000 a len zo sídliska Podbreziny: 201,4 t zberového skla, 618,6 t zberového papiera a 208,6 t plastových fliaš. Spoločenská hodnota zberového papiera predstavuje sumu 618 tis. korún. Zarážajúci je aj nárast viacvrstvových obalov v skúmanej vzorke - zo 17,5 kg v roku 1999 na 32,5 kg v roku 2001, čo poukazuje na zmenu spotrebiteľského správania sa obyvateľstva smerom k nerecyklovateľným obalom. Kampaň je realiovaná vďaka podpore Dánskej agentúry ochrany životného prostredia prostredníctvom grantu z REC Slovensko, Department for International Development (British Embassy v SR) a Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (program Tvoja zem financovaný United States Agency for International Development). Zdroj: ChangeNet
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů