Středa, 6. prosince 2023

Odstraňovali černou skládku

Odstraňovali černou skládku
V říjnu objevili členové Českého svazu ochránců přírody z České Třebové v údolí Skuhrovského potoka nebezpečnou černou skládku. Ve strmém svahu u vyhlídky na panorama Orlických hor našli mezi stromy poházené kovové součástky a olověné akumulátory s vytékající kyselinou sírovou. Protože se jednalo o jedovaté odpady, bylo třeba skládku urychleně odstranit. Česká Třebová - Třebovské stěny ve Skuhrově jsou nejmladší přírodní rezervací ústeckého okresu. Při úklidové akci \"Clean up the World\" ochránci přírody zjistili, že je tento prostor ohrožován jedovatými odpady. \"V každé větší obci existují sběrné dvory, kde lze bezplatně odevzdat i jedovaté odpadní látky. To ovšem nezajímá člověka, který raději riskuje jízdu do zákazu vjezdu a přistižení při vysypávání odpadů do přírodní rezervace, než by odpad dopravil do České Třebové či Lanškrouna,\" vyjádřila své dojmy Hana Grundová z třebovské organizace ochránců přírody. Shodli se na tom i ostatní členové Českého svazu ochránců přírody z Ostrova spolu s pracovníky Lesů ČR, kteří se podíleli na likvidaci nebezpečného odpadu. Likvidace černé skládky Území ohrožené odpady museli nejdříve posoudit zástupci odboru ochrany přírody okresního úřadu. K likvidaci skládky však nestačila jen dobrá vůle a silné ruce lesáků a ochránců přírody z Ostrova. Pomoci musela i mechanizace Lesů ČR ze závodu Lanškroun a obce Rybník. Skládka byla zlikvidována, území vyčištěno. Stálo to úsilí a víkendový čas mnoha dobrovolníků. Škoda, že si výjimečnost smyslově naučné stezky, procházící přírodní rezervací, uvědomuje jen málokdo. Podobné prostředí byste nalezli až v Bavorském lese v Německu. Nezdá se však, že by to všichni místní občané docenili. Proto nezbývá než smutně konstatovat, že co může přežít v Německu, jen obtížně přežívá v Čechách. Za půl roku existence smyslově naučné stezky bylo zničeno (rozbito) pět z devíti pomůcek pro smyslové vnímání a poničeno šest z patnácti informačních tabulí naučné stezky. Údržba a obnova je možná jedině díky podpoře Lesů ČR, závodu Lanškroun a obětavosti členů Českého svazu ochránců přírody. Stezka rozšířena nebude Mnozí slušní a ohleduplní návštěvníci stezky budou nejspíš zklamáni zjištěním, že k rozšíření stezky nedojde pro nedostatek finančních prostředků do té doby, dokud budou \"neznámí\" vandalové pokračovat v ničení naučné stezky a přírodní rezervace. Zřízení veverčí dráhy, hmatária, paleogalerie a dalších zajímavých atrakcí tak bohužel zůstává i nadále jen nerealizovanou představou. Zdroj: Orlické noviny
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů