zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Základní informace o iniciativě Společenství Interreg III v resortu MŽP ČR

10.09.2004
Obecné
Základní informace o iniciativě Společenství Interreg III v resortu MŽP ČR
Na iniciativu Společenství Interreg III bylo pro nové členské země včetně České republiky pro období květen 2004 až prosinec 2006 přiděleno celkem 425 MEUR, z nichž České republice bylo přiděleno 68,67 MEUR, tj. cca 23 MEUR ročně bez zohlednění kratší doby užití v letošním roce. Všechny programy v rámci iniciativy jsou definovány pro oblasti na úrovni NUTS III (kraje).
Tato iniciativa se člení na tři části:
Část A týkající se přeshraniční spolupráce - vyčleněno 55 MEUR,
Část B týkající se nadnárodní spolupráce - vyčleněno 9,6 MEUR,
Část C týkající se meziregionální spolupráce - vyčleněno 4 MEUR.
Pro oblast životního prostředí je podstatná část INTERREG IIIA, nejméně využitelná je pak část INTERREG IIIC. Gestorem této iniciativy v ČR je Ministerstvo pro místní rozvoj.
Interreg IIIA
Tato iniciativa v příhraničních oblastech bezprostředně navazuje na předvstupní program Phare-CBC (crossborder cooperation), který byl ukončen programem 2003, a má taktéž za cíl odstranit negativní efekty státních hranic na rozvoj území. V České republice se člení dle jednotlivých hranic se sousedními státy na pět programů. Jejich realizaci zajišťuje následující organizační struktura:
Řídící orgány:
Program česko-saský – Saská státní kancelář se sídlem v Drážďanech
Program česko-bavorský – Bavorské státní ministerstvo hospodářství, dopravy a technologie v Mnichově
Program česko-rakouský – Státní kancléřství ve Vídni
Program česko-slovenský – Ministerstvo výstavby a regionálního rozvoje SR
Program česko-polský – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Partnerem jednotlivých Řídících orgánů je na české straně Ministerstvo pro místní rozvoj (odbor programů EU, RNDr. J. Horáček, tel:224861398, fax:224861415, e-mail:jiri.horacek@mmr.cz).
Platební orgány: Platební orgán bude v té zemi, kde bude Řídící orgán.
Společné technické sekretariáty: Budou v místě Řídících orgánů.
Krajské úřady: Krajské úřady budou posuzovat návrhy projektů z hlediska souladu se strategií rozvoje kraje.
Pobočky Centra pro regionální rozvoj: Pobočky CRR budou projekty posuzovat z hlediska souladu s prioritami a cíly jednotlivých Programů Iniciativy Společenství (CIP) a také z hlediska dodržení právních náležitostí.
Regionální rozvojové agentury (RRA), Euroregiony: RRA/Euroregiony budou ve spolupráci s pobočkami CRR vykonávat funkci informačních středisek.
Monitorovací výbory: Tyto výbory schvalují programové dokumenty (CIP) a kritéria pro hodnocení projektů. Jejich činnost bude spíše koncepční. Budou zde zastoupeny národní autority (ministerstva) i regionální zástupci z obou stran hranice. Zástupce MŽP ČR (Ing. R. Cejnar, CSc) je členem těchto výborů s hlasovacím právem.
Řídící výbory: Budou schvalovat konkrétní projekty, jejich složení je založeno více na regionální bázi, ale bude kopírovat i zastoupení partnerské země. Zástupce MŽP ČR (Ing. R. Cejnar, CSc.), který je členem těchto výborů s hlasovacím právem, bude spolurozhodovat o schválení projektů.
Projekty je možné předkládat od července 2004. Pro žadatele byly vydány konkrétní návody (Příručka pro žadatele byla zveřejněna na níže uvedených webových stránkách) pro předkládání projektů. Podrobnější údaje na adrese: www.strukturalni-fondy.cz. Velikost projektů není předem omezena, je však dána množstvím finančních prostředků, které jsou pro daný program k dispozici. V oblasti životního prostředí budou podporovány projekty pro zajištění udržitelného rozvoje regionů a rozvoje venkova včetně investic do vodohospodářské infrastruktury. Šanci uspět mají zejména obce a sdružení obcí.
Interreg IIIB
Pro program Interreg IIIB bylo pro léta 2000 – 2006 vyčleněno cca 1,5 MLD EUR. V rámci tohoto programu bude také řešena otázka povodňové ochrany za využití nástrojů územního plánování. V tomto smyslu byl již schválen projekt ELLA, který se zabývá povodňovou ochranou na Labi, kde je MŽP partnerskou organizací. Řídící orgán sídlí v Itálii v Římě – Ministerstvo infrastruktur a dopravy a Společný technický sekretariát sídlí v Německu v Drážďanech. Na národní úrovni je podpora a koordinace prováděna Národním výborem, v němž je MŽP zastoupeno (Ing. R. Cejnar, CSc.). Gesci za program v rámci České republiky má Ministerstvo pro místní rozvoj (odbor územně a stavebně správní, Ing. arch. P. Kalivoda, tel.:224862240, fax:257531965, e-mail: petr.kalivoda@mmr.cz). Projekty bude možné předkládat po zveřejnění výzvy (předpoklad podzim 2004). Podrobnější údaje na adrese : www.strukturalni-fondy.cz.
Interreg IIIC
Základním cílem je podpora evropských regionů při řešení socioekonomických problémů pomocí výměny zkušeností s dalšími nesousedícími regiony, které mají podobné problémy. Oblast spolupráce pokrývá celé území EU. Pro snadnější organizaci a řízení programu bylo území EU rozděleno do čtyř Programových zón: Východ, Sever, Jih, Západ.
Česká republika spadá do zóny Východ, jejímž hlavním představitelem bylo ustanoveno Rakousko. Řídícím orgánem a Platebním orgánem stejně jako Společným technickým sekretariátem je Magistrát města Vídně. České subjekty se však mohou zúčastnit i projektů, které mají vedoucího partnera z jiné zóny. Gestorem v České republice je Ministerstvo pro místní rozvoj (odbor územně a stavebně správní, Mgr. A. Hanzlíčková, tel.:224862254, fax:257531965, e-mail:eva.hanzlickova@mmr.cz). Se zveřejněním výzvy k předkládání projektů se počítá na podzim 2004. Podrobnější údaje na adrese: www.strukturalni-fondy.cz.
Všechny výše uvedené dokumenty jsou dostupné na adrese: www.strukturalni-fondy.cz.
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí