zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Legislativa v pohybu

22.12.2004
Ovzduší
Obecné
Legislativa
Legislativa v pohybu
Pokud návrh včas schválí senát a podepíše prezident, od ledna začne v České republice stejně jako v celé EU fungovat trh s  povolenkami.
Poslanci podpořili zákon o pravidlech obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Pokud návrh včas schválí senát a podepíše prezident, od ledna začne v České republice stejně jako v celé EU fungovat trh s těmito povolenkami. Cílem nového zákona je přispět ke snížení produkce skleníkových plynů na základě Kjótského protokolu. Systém obchodovatelných povolenek umožňuje firmám, které dosahují nejnižší náklady na snížení znečišťování skleníkovými plyny, snižovat emise a následně prodat nevyužité povolenky firmám, u kterých by snižování emisí bylo spojeno s příliš vysokými ekonomickými náklady.

Omezení počtu povolenek v systému na jeho začátku povede k celkovému snížení emisí skleníkových plynů a tržní mechanismus zajistí, že bude u zdrojů s nejnižšími náklady zajišťováno snižování znečištění. Ministerstva průmyslu a životního prostředí se dohodla na tom, že stát rozdá 450 zdrojům znečištění zdarma povolenky na vypouštění téměř 108 milionů tun emisí. Takzvaný alokační plán musí ještě schválit Evropská komise. Pokud firmy povolenky nebudou potřebovat, protože modernizují provoz a dojde tak k úsporám emisí, mohou s nimi obchodovat na evropském trhu.

Ministr životního prostředí Libor Ambrozek nakonec ustoupil od ustanovení, podle něhož by firmy musely peníze získané prodejem povolenek povinně vrátit do ekologizace provozu. Počítá se s tím, že polovinu počtu povolenek získají v ČR energetické podniky a dále zástupci ocelářského, chemického, cementářského či sklářského průmyslu.

Informace a životní prostředí

Podle další schválené ekologické novely, zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, by úřady, firmy i jednotlivci měli informovat občany o své činnosti a službách, pokud ovlivňují životní prostředí. V době přijetí v roce 1998 se stal zákon první samostatnou právní úpravou nejen v oblasti přístupu k environmentálním informacím, ale také v oblasti přístupu k informacím vůbec. Obecný právní předpis upravující tuto svobodu byl přijat až v následujícím roce a nabyl účinnosti dnem 1. ledna jako zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Do českého právního řádu se nyní novelou převádí nové znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. ledna 2003. V této souvislosti se nově vymezuje především účel zákona a základní pojmy, zejména informace o životním prostředí a povinný subjekt. Nově vkládaná ustanovení upravují tzv. šíření informací ze strany povinných subjektů, tedy informování nejširší veřejnosti bez toho, že by bylo nutné podat žádost, a to při využití moderních telekomunikačních prostředků. Na tento způsob zpřístupňování informací klade směrnice velký důraz.

V novele se vymezuje minimální okruh informací, které musejí povinné subjekty zveřejňovat touto formou, aniž by musela být podávána žádost. Tento přístup maximální otevřenosti je výhodný i pro samotné povinné subjekty, neboť do budoucna omezuje potenciálně velké množství žádostí. V samotném procesu zpřístupnění informací nenastávají žádné podstatné změny, pouze se na základě jednotlivých ustanovení směrnice v § 8 precizují některé důvody, pro něž je povinný subjekt ze zákona oprávněn zpřístupnění informace odmítnout.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí